Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 14.5.2004
Svátek má Bonifác
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Good bye, národe?
 >TÉMA: Vyčerpá ČR prostředky z EU?
 >IRÁK: Proč by měl Rumsfeld odstoupit
 >PERLIČKY: Pitoreskní přídavná zařízení k vašemu počítači
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá
 >PSÍ PŘÍHODY: Jako na vodních lyžích
 >SPOLEČNOST: Hlavně se neposrat
 >FEJETON: Jak na zvědavé nezdvořáky, kteří vám čtou noviny přes rameno?
 >MÉDIA: Poprava, nebo vražda?
 >NÁZOR: Potíže s mučením
 >MEZI PAPUÁNCI: Náhled do okolí 4.
 >PENÍZE.CZ: Vyženíte s věnem také dluhy?
 >ZE ŽIVOTA: Vodní plémě - zvláštní rod
 >PRAHA: Zepelín nad střechami
 >PENÍZE.CZ: Zákon o DPH: jak odpovídá ministerstvo

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
14.5. TÉMA: Vyčerpá ČR prostředky z EU?
David Šeich

Poslanecká sněmovna byla svědkem neúspěšného pokusu o diskusi na téma připravenosti ČR na čerpání finančních prostředků z fondů EU. Poslanecký klub ODS inicioval jednání Poslanecké sněmovny k tomuto závažnému společenskému tématu, vládní koalice tuto diskusi odmítla. To jsou fakta. O důvodech odmítnutí diskuse vládní koalicí je možné jen spekulovat. Každopádně existuje důvodné podezření, že opoždění v přípravách na čerpání prostředků z fondů EU může znemožnit vyčerpání všech financí určených pro Českou republiku. Vláda, která je odpovědná za přípravu na čerpání prostředků z fondů EU, měla možnost tuto hypotézu vyvrátit. Této možnosti se vzdala a ukázala tak, že nemá čisté svědomí.

Parlamentní diskuse na toto zásadní téma dosud neproběhla a také česká veřejnost je právem zvědavá, zda-li bude ČR tzv. "čistým plátcem" (tedy tou zemí, která do rozpočtu EU více přispívá než dostává) nebo naopak z Evropské unie více prostředků získáme. Sociální demokracie učinila z peněž z fondů EU ústřední lákadlo pro vstup do EU ve své kampani za 200 mil. Kč. ODS čerpání z fondů EU nikdy nepřeceňovala a nekladla tuto možnost mezi nejpodstatnější argumenty pro vstup do EU. Považuje však za správné, abychom peníze, které nejprve odešleme do Bruselum, měli možnost získat zpět v podobě úspěšných projektů.

Dnes víme, že v např. v roce 2004 bude mít ČR možnost čerpat až 24 miliard Kč. Přitom pouze 9 z těchto 24 miliard je nárokových - Česká republika je tedy musí dostat (např. jako tzv. přímé platby zemědělcům) a o zbývajících 15 miliard musí soutěžit v podobě úspěšných projektů. Na počátku přípravy na čerpání z fondů EU došlo k velkým prodlevám při přípravě tzv. Národního rozvojového plánu (základního programového dokumentu pro čerpání prostředků z EU). Toto zpoždění, zapříčiněné kompetenčními spory mezi ministerstvy a roztříštěností priorit, se dnes obtížně dohání. ČR měla teoreticky možnost čerpat prostředky z fondů EU od ledna 2004, např. Slovenská republika tuto možnost svým žadatelům již od ledna poskytla. ČR neměla přijatý zákon o zadávání veřejných zakázek a tzv. NATURU 2000. To však není vina opozice, která byla např. s kritikou NATURY 2000 spojována, ale vlády, které tyto předpisy nutné pro čerpání z fondů EU včas do Parlamentu nepředložila.

V těchto týdnech a během prázdnin budou zřejmě otevřeny první výzvy pro čerpání prostředků z fondů EU (kromě nejméně připraveného Ministerstva práce a sociálních věcí, které otevře své programy až na podzim), žadatelům však často nebudou s dostatečným předstihem známa pravidla, podle kterých mají předkládat projekty. Například Ministerstvo životního prostředí přesvědčuje žadatele, aby první projekty předložili do prázdnin, aby mohlo v Bruselu prokázat aktivitu, pravidla pro přípravu projektů pro Kohezní fond budou však známa nejdříve až během prázdnin. Půjde tak o upřesňování pravidel za pochodu a předkládání projektů "naslepo".

Vláda také nedokázala systémově zajistit spolufinancování projektů. Zejména u velkých dopravních a vodohospodářských projektů předkládaných veřejnými institucemi půjde o mnohamiliardové sumy a jejich spolufinancování není dosud zajištěno. Projekty musí být navíc zcela zaplaceny z vlastních prostředků žadatele a příspěvek EU bude proplacen až po úplném dokončení projektu. Často budou ještě drženy pozastávky z dotace ve výši i desítek procent až do provedení zpětné kontroly projektu. Zajištění spolufinancování může být velkým problémem pro žadatele, od vlády, Ministerstva financí či resortních ministerstev se očekávala koncepční představa k této problematice, ta však dodnes zcela chybí.

Připočteme-li k tomu přetrvávající kompetenční spory mezi ministerstvy (například Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem dopravy při předkládání projektů pro Kohezní fond), může být čerpání prostředků z fondů EU ohroženo. Málo se ví, že nejde pouze o vyčerpání prostředků do konce r. 2006 (tedy do konce rozpočtového období EU), ale že již v polovině příštího roku bude vyčerpanost prostředků kontrolována EK a podle jejího hodnocení budou ČR přiděleny případně ještě další prostředky z rozpočtu EU. Výsledky kontroly a hodnocení EK mohou také ovlivnit podíl ČR na čerpání ze strukturálních fondů EU v dalším rozpočtovém období 2007-2013.

Vláda zvolila čistě exekutivní přístup k přípravě na čerpání z fondů EU a musí tedy nést plnou odpovědnost za úspěšnost tohoto procesu. Spíše navzdory této vládě se domnívám, že čeští podnikatelé, města, obce i například neziskové organizace si dokáží s obtížemi poradit a k prostředkům EU se nakonec dostanou. Bude to však spíše v dalších letech 2005 a 2006. V roce 2004 budou z fondů EU žádat jen ti nejpřipravenější (projekty musí mít vždy alespoň územní rozhodnutí, posouzení vlivu na životní prostředí - tzv. "EIA" atd.). Přesto si myslím, že čeští žadatelé prokáží dostatečnou invenci a probojují se džunglí evropských fondů a nebudeme v prvních letech dotovat např. "chudé" francouzské zemědělce.

Mgr. David Šeich, místopředseda Zahraničního výboru PSP ČR
Další články tohoto autora:
David Šeich

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku