Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 17.5.2004
Svátek má Aneta
  Výběr z vydání
 >REAKCE: Omyl Rudého Barona
 >PLATY: Vláda trestá své zaměstnance za vlastní neschopnost
 >PENÍZE.CZ: Klienti stavebních spořitelen jsou ze zákona evidováni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zase do kina
 >PSÍ PŘÍHODY: Takovej roztomilej pejsek
 >TÉMA: Kouření
 >HISTORIE: Rukopis Královédvorský a Zelenohorský - stále nejasno
 >MEZI PAPUÁNCI: Trh koki, též ceník za nevěsty a zabití
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >POSTŘEH: O mobilování
 >MOBY DICK: Možná padne i vláda
 >SPOLEČNOST: Good bye, národe?
 >TÉMA: Vyčerpá ČR prostředky z EU?
 >IRÁK: Proč by měl Rumsfeld odstoupit

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
17.5. TÉMA: Kouření
Martin Škapík

Otevřený dopis všem rodičům a vzělávacím zařízením v České Republice
Martin Škapík

Tento dopis se přímo týká každého druhého z nás a nepřímo celé společnosti. Naše děti jsou systematicky genocidovány tabákovým průmyslem, kouří jich více, než dospělých, ve velkých městech kouří polovina dětí ve věku 12-14 let. Běžné je kouření 9-letých dětí. Neexistuje právní norma, ani ochranna našich dětí. Kouření dětí bez věkového omezení je v České Republice legální, přestože cigarety mají ve světě na svědomí více životů, než všechny válečné konflikty dohromady. Není pravda, že účinky tabáku nastupují až v dospělosti, už s první cigaretou klesne krevní oběh v periferních oblastech o jednu pětinu až třetinu, podle citlivosti dítěte. Kouření je přitom klasifikováno jako nemoc s pandemickým výskytem. Kouření je původcem, (WHO), každého třetího nádorového onemocnění a nejhorší válkou v historii lidstva.

V Evropě podle statistik, které nepostihují objektivně všechny zdravotní i společenské důsledky kouření zemře ročně na přímé následky užívání tabákových výrobků 400 000 lidí z nemalé části též pasivních kuřáků, či potomků kuřáků. V České Republice každý den začne kouřit nejméně 120 dětí, počet denních obětí kouření v ČR je podle oficiálních statistických údajů nejméně 80 lidí, reálně ale daleko více. Naše země drží rekord v úmrtnosti na rakovinu plic. Každé druhé úmrtí na rakovinu u mužu středního věku má opět na "svědomí" tabák. Dospělí přitom prakticky kouřit nezačínají, 90% nových kuřáků získá tabák právě mezi dětmi ve věku dvanácti, čtrnácti let. Není pravda, že zdražení cigaret vede ke snížení počtu kuřáků. Tuto závislost odborníci přirovnávají k závislosti na kokainových, či heroinových drogách, kvůli kterým mladí lidé vstupují do kriminálního způsobu života, aby získali v násobcích vyšší částky na svou potřebnou denní dávku. Stejná závislost na tabákových výrobcích jistě není řešitelná byť i dvojnásobným zdražením tabákových výrobků. Pro příklad ve velké Británii (BBC), cigarety jsou tam přitom nejdražší v zemích Evropy, stojí kolem 150,-- Kč za krabičku, začíná denně kouřit jen vlivem napodobení filmových a společenských vzorů 400 dětí ..

Děti - dívky jsou kouřením nejzranitelnější, do celoživotního návyku se dostanou často již za týden, chlapci za dva až tři týdny. Do návyku, který okamžitě začne devastovat jejich zdraví a každého druhého kuřáka dříve nebo později usmrtí! Každému fatálně poškodí zdraví. Kouření způsobuje syndrom náhlého úmrtí dítěte, chronické záněty průdušek, téměř absolutně potom rakovinu plic, obstrukční plicní chorobu, dále rakovinu jícnu, dutiny ústní, hrtanu, hlasivek, rakovinu tlustého střeva, konečníku, jater, močového měchýře, slinivky, dělohy, prsu, kůže a dalších orgánů. Naprosto devastující účinky má kouření na krevní oběh, krevní tlak, způsobuje fatální devastaci a smrtelné nemoci srdce a krvetvorby. Patologové najdou ve zbytcích plicní tkáně dlouhodobého kuřáka až 3 kilogramy dehtu, který plíce nemají jak odbourávat. Tabák iniciuje kromě poškození vnímání také snížení imunity, alergie, fatální poškození průdušek, těžko najít nemoc, kterou by kouření přímo, či nepřímo nezpůsobovalo. Přesto je tabák obhospodařován a často dotován jako zemědělská plodina. Ve většině státospráv má faktický statut potraviny a je spravován v položce potraviny a tabákové výrobky.

Denně vykouříme ve světě 14 000 000 000 cigaret, tedy dvě a půl zhruba na obyvatele planety, včetně nemluvňat. Do této statistiky (WHO) přitom nejsou započítávány pašované a ilegalně prodávané cigarety, jejichž počet odborníci odhadují až na 20% z celkově prodávaných. Kouření a jeho perorální způsob užití je také drogou startu, jen mizivé procento z lidí, kteří opět převážně v dětském věku přechází na další ničivé drogy, nezačínali a souběžně neužívají tabákové výrobky. Přestože tabák je největší samostatnou příčinou nemocnosti a úmrtnosti na světě, nemocnice a lékaře zaměstnává z jedné třetiny, nikde nenajdeme pomník jeho obětem ani dostatek informací o této nejničivější droze historie. Tabákový kouř obsahuje 50! kancerogenů, snad všechny známé chemikálie, je jich více než 5 000 a jsou mezi nimi i radioaktivní látky, které devastují tělo člověka ještě mnoho let po ukončení návyku.

Díky obrovským prostředkům kumulovaným z této spotřebitelské genocidy, která je podbízena výhradně klamavou reklamou a zneužíváním filmových, uměleckých projektů, neboť jistě nelze tabákové výrobky nabídnout pravdivou reflexí výrobků, které nemají jediný objektivní kladný individuální nebo společenský přínos, umře každým rokem přes 5 000 000 lidí, opět podle statistik, které nepostihují všechny oběti. V budoucnu podle odhadů expertů WHO má tabák zabíjet 10 000 000 lidí ročně a toto nové tisíciletí by znamenalo při neřešení této otázky 1 000 000 000 - miliardu mrtvých lidí, převážně po předchozím dlouhodobém utrpení z nemoci. Hledáme úspory pro zdravotní systémy a tabáková droga se těší naprosté imunitě. V České Republice je chráněna zákonem více, než potraviny. Česká Zemědělská a potravinářská inspekce může kontrolovat pouze "kvalitu" cigaret, tedy obsah nikotinu, zda nepřekračuje povolenou normu. Zákaz reklamy neřeší podle zkušenosti mnoha zemí prakticky nic. Nárůst dětí kuřáků je alarmující. Přitom, ač je kouření pandemická nemoc, nejhorší nemoc v našich dějinách, je velmi lehce řešitelná zamezením nastupujících kuřáků - dětí. Podle bezpočtu výzýkumů by 98% kuřáků s alespoň základním vzděláním, včetně dětí už od věku 8-9 let okamžitě započalo boj s ukončením tohoto smrtícího návyku, jen kdyby měli pravidelné a pravdivé informace o skutečných účincích této drogy. Tabák zmrtvuje spermie, zbavuje muže potence, je to největěší známý sterilizátor a destruktor společnosti našich dějin.

V České Republice je nejméně jeden kuřák v 65% rodinách, ve velkých městech je toto číslo opět vyšší. Proč vedeme války kvůli neexistujícím chemickým zbraním a tu nejhorší dotujeme kupříkladu v EU miliardou Euro ročně jako potravinu? Jen jediná zemědělská plodina má stálé zastoupení v EU a je to opět tabák. Jak je možné označovat a spravovat tuto nemoc jako potravinu? Tabák je dokonce součásti modelového vzorce "spotřebního koše", je součástí našeho "života" a my to nevnímáme. Tabákové výrobky určují dominantně běh našeho života, sterilizují nás, zbavují libida, působí rozvrat v rodině i společnosti a přesto nemáme zákonnou normu na ochranu našich dětí, neboť výhradně skrze tuto nejzranitelnější část společnosti tabák začíná působit. Kouření není nešvar, nebo zlozvyk, jak se tradovalo dříve.

Už od roku 1950 je kouření statisícinásobně vědecky prokázáno jako zákeřná nemoc, která svými fatálními důsledky útočí stále častěji už na děti, na střední generaci. Zejména u dívek, žen nastupují fatální rakovinnová onemocnění často už v mládí, ve středním věku. Podle odobrných výzkumů stačí přitom pravidelné informace o účincích tabáků ve sdělovacích prostředcích a na informačních plakátech v nemocnicích a lékařských ordinacích. Náklady na léčbu, vývoj léků v násobcích převyšují "výnosy" z této smrtící drogy. Jak může stát přijímat do svého rozpočtu daně z genocidy vlastních občanů. Pokud kouří více dětí, než dospělých, tak tvoříme podstatnou část rozpočtu, který má sloužit ale právě na ochrannu našeho zdraví v prvé řadě, tedy dětské kouření a daně z užívání této drogy jsou příjmem státu. Kupříkladu v Japonském císařství je to ještě tragičtější. Ministerstvo financí tam je majoritním vlastníkem jedné z největších tabákových firem na světě. Nejůspěšnějším spotřebním zbožím naší historie nadále zůstává smrtící droga - kouření. Pokud vyučující nebo policista napomene kouřící devítileté díte, aby uhasilo cigaretu, či by dokonce požadoval vydání této drogy, dopouští se sám minimálně přestupku před zákonem. Omezuje osobní svobodu. Ale tak to jistě není!

Svobodu nám omezují a život devastují na této planetě právě drogy a v prvé řadě droga tabáková. Jediné opatření, které ovšem prolobovali do řady státospráv právě tabákoví podnikatelé, jsou zoufalé nápisy na krabičce, které ovšem nemají vliv na znecitlivělou společnost, ale naopak chrání tabákový průmysl od řady žalob. Dítěti pouze nesmí být cigareta prodána, což se samozřejmě porušuje, kouří polovina dětí, sice jim cigaretu nesmíme prodat, ale nikdo jim nemůže kouření zakázat! Tak hluboce společnosti zdegenerovaly vlivem nejhorší chemické zbraně dějin - tabákových výrobků. Zamyslete se prosím nad Vaším postojem ke kouření dětí, požadujme jejich ochrannu, nemohou se ve věku devíti, dvanácti let rozhodnout pro pomalou, převážně velmi útrpnou sebevraždu touto drogou.

Pomožme společným zájmem ukončit tuto absurdní genocidu založenou na nedostatku informací o tabáku a našem nevnímání primárního nebezpečí naší civilizace. Jak jinak si vysvětlit, že ekologičtí aktivisté, kterým leží na srdci zdraví nás všech neudělali snad jedinou alespoň symbolickou akci, kupříkladu obsazení tabákových polí. Evropští pěstitelé tabáku uvádí na svou obranu před snahou zrušit dotace na tabák coby zemědělskou plodinu, (ze zisku 4 Euro jsou 3 Euto dotací EU), že tabák zaměstnává tak, či onak asi 400 000 lidí v Evropě. Je to shodou okolností stejné číslo, kolik má tato genocidní droga na svědomí obětí. Jen aktivitou rodičů a tlakem na naše zákonodárce můžeme zvrátit bitvu nezletilých s tabákovým průmyslem. Zatím prohráváme to nejcennější co máme. Život. Vyzýváme města a obce, aby prostřednictvím volených zástupců zvážili tuto hroznou situaci, pojďme iniciovat alespoň pomníky obětem tabákových výrobků, neboť se jedná o válku. O válku peněz proti životu. Při práci na ochraně dětí před tabákem jsem dostal zajímavý dopis od jedné zahraniční firmy, na kterou jsem se obrátil s prosbou o ochrannu dětí. Ta firma se jmenuje "Licenced to Kill". Odepsali mi úsměvným dopisem, že právě na tom vydělávají. Jejich pozdrav na konci dopisu byl "Vaše smrt - náš profit".

Polovina dětí a mladistvých opouští školský systém na úrovní středích škol, či učilišť závislých na tabáku, či dalších drogách. To je nebezpečí, které lze řešit, je ale nutno se ozvat. Zákaz kouření dětí, efektivně a citlivě vymáhaný, spolu s povinnými informacemi o tabáku a jeho vyčleněnění - oddělení od potravin je velmi účinnou cestou. Kvůli nemoci šílených kráv se zbavujeme zemědělské soběstačnosti. Zemře kráva a pěstitel na základě kontroverzních pokynů musí chovatel vybít celé stádo, často i více stád. Přitom denně zemře 80 čechů na kouření, začne kouřit 120 dětí a neděje se nic! Krávy jsou nahraditelné. Děti by ale měly být největším pokladem společnosti. Pojďme jim prosím pomoci. Ve stavu, kdy je kouřením promořena celá populace to nejde individuálně. Individuálním tlakem musíme přispět k tomu, aby u nás vznikl zákon na ochranu dětí před kouřením. Pomožte prosím!

Martin Škapík
Projekt proti dětskému kuřáctví - www.nekurte.cz , www.svetiluzi.cz

Velmi prosím, pokud Vás toto téma zaujalo a vadí vám tato anomálie, přeposílejte tento otevřený dopis dál. Děkuji
Další články tohoto autora:
Martin Škapík

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku