Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 20.5.2004
Svátek má Zbyšek
  Výběr z vydání
 >IRÁK: Týrání je všem vrozené?
 >POLITIKA: Nevolte zelené spamery!
 >FEJETON: Zelená je tráva, fotbal to je… co?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Klausův další zločin
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Pytlík na stromě
 >PSÍ PŘÍHODY: Kdy je Bart chráněný
 >SPOLEČNOST: Jak jsem se stal jednatelem
 >ODS, Dolly Buster a Eurovolby
 >SVĚT: Usekněte zmiji hlavu!
 >NÁZOR: Topolánek versus Benešová
 >TÉMA: Svoboda bezmocná
 >MEZI PAPUÁNCI: Mnohopartajnictví a cargo cult 7.
 >PENÍZE.CZ: Cesta k bytu za milion
 >SVĚT: Jak nebezpečné je cestování na ostrově Bali?
 >VYLODĚNÍ V NORMANDII: Symbol transatlantického partnerství

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  
 
20.5. MEZI PAPUÁNCI: Mnohopartajnictví a cargo cult 7.
Ota Ulč

Propuká mnohopartajnictví: PANGU, United Party, People's Progress Party, National Progress Party, All People's Party, Territory Country Party, jiné a nesnadno odlišitelné. Pozornost si zaslouží dvě hnutí: Jednak Peli Association, což je Cargo Cult, již nakousnutý v naší kapitole o Nových Hebridách; jednak Mataunguan Association v Gazelle Peninsula v New Britain kolem Rabaulu. "Mataunguan" znamená "Buď připraven", ale vůbec nejde o gazelím způsobem skotačící skauty na poloostrově, nýbrž o militantní, radikální hnutí, kde o občasnou politickou vraždu není nouze. Pozornost si též zaslouží separatistické hnutí Papua Besena, které se domáhá, aby v PNG za písmenem P byla velká tečka. "Papua pro Papuánce" je požadavek s historickými kořeny. Jak již víme, NG byla německá, kdežto P australská. NG, částečně zdevastovaná druhou světovou válkou, je početnější, divočejší, zajímavější, má více analfabetů a též více nerostů. Papuánští jsou vzdělanější a méně prosperují.
Vůdcem hnutí je slečna Josephine Abaijah, mladá, pohledná, kultivovaná, v Anglii univerzitně vzdělaná a jediná to žena ve stočlenném zákonodárném PNG sboru. Nejde jí ani tolik o papuánskou nezávislost jako o nebezpečí papuánské závislosti na Novoguinejských, Sice se ozvaly hlasy, ať toho agitování nechá a vrátí se do rodné vesnice zplodit dvanáct dětí, jenže tyhle hlasy nemají převahu. Papuánci záměry separatistky příležitostně prosazují. Tak třeba po ragbyovém zápase v Port Moresby utkání pokračovalo v ulicích mezi šampiony a protivníky osamostatněného písmene P.
Nyní tedy onen Cargo Cult - kult zboží. Na Nových Hebridách je vzýván John Frum, údajný černošský bratranec Franklina Delano Roosevelta. Na Šalamounech pochodovalo hnutí Marching Rule. Čeká se na přísun spotřebních statků: sklady, jeskyně a jámy jsou připraveny přijmout ledničky a barevné televizory. Viděl jsem fotografii domorodců přelévajících mince z mísy do mísy za účelem jejich zmnožení. Nelze nevzpomenout na pražské alchymisty v době Rudolfa II. Ve Western Highlands vznikl klub investorů. Jeho funkcionáři (a též vyznavači kultu zboží) vymámili z vesničanů velké peníze a napěchovali je do speciálních červených krabic, v nichž se působením magie měly bankovky rozmnožit. Až nastal velký den účtování. Shromáždil se lid, představitelé kultu magicky úřadovali nad červenými krabicemi, došlo ke kýženému odklopení víka - pod nímž místo zmnoženého bohatství dlelo pouze kamení. Funkcionář kultu jménem Lugints, předveden před soudce v Mt. Hagen,. začal tvrdit, že je neodsouditelný, neboť je už dávno mrtvý. To co stojí před soudcem že je neskutečnost, pouhý stín mrtvoly; mrtvoly přece nelze soudit, a tak ať mu dají pokoj. Soudce se nezalekl rizika dráždit nadpřirozené síly a duchovi udělil nepodmíněný trest - trest dosud nepostihnuvší Viktora Koženého, magika Harvardských fondů.
Co si ale počít s předákem Matthiasem Yeliwanem? Stejně jako předseda vlády Somare pochází z divoké končiny Sepiku a sedí v parlamentě. Ve svém volebním obvodu zašel na horu Mt.Turu, kde před desetiletími tým amerického letectva zasadil několik navigačních znamení. Poslanec se rozhodl vyvrátit imperialistické patníky, pod nimiž tušil značná bohatství, předky připravená pro nynější syny ostrova. V rámci této akce došlo k zničení vegetace v terénu, aby tam mohlo přistát 400 boeingů s kýženým cargem. Velká událost skončila zklamáním. Letecké svazy, bombardující ostrovany spotřebním zbožím, se nedostavily, aniž ale zákonodárce Yeliwan ztratil tvář. Potíže růstu vysvětlil poukazem na magii bílého muže, který blahobyt domorodcům nepřeje a proto jejich kroky maří.
Na oné hoře Turu mělo být cargo též proto, poněvadž někdo tam našel použitou (americkou) krychličku na flash, a uviděl v ní dříve nespatřené záblesky. Yeliwan a jeho následovníci též zbožňují knihu a tou není ani bible ani korán ani Otázky leninismu, nýbrž paperback Agathy Christie "Evil under the Sun". Důvody jsou dva: jednak je na obálce loutka holčičky, propíchnutá jak je zvykem při woodoo ceremoniálu, a jednak Christie zní jako Christ, tedy Kristus, a pak k zázrakům máme jen kousek.
Jsou to lidé jiného věku. Přece první kolo, které kdy viděli, bylo kolo podvozku aeroplánu, co se jim z nebes snesl na louku. A nastala světová válka, z velkých nebeských ptáků se začalo valit vybavení, od jeřábů po žvýkačky. Okukující majitel kamenné sekyry prožíval fundamentální šok. Odkud tohle všechno přišlo, jak to, že jiní to mají, a on ne? Se zbožím se v amerických uniformách rovněž dostavili černí chlapíci čili důkaz, že člověk s tmavou pletí může mít cargo, a poněvadž my ho nemáme, bude to tím, že nám bohatství nepřeje bílý cizinec. Ten zná tu magii, má klíč k bráně hojnosti, ale nemíní nám odmykat. Další krok pak učiněn: bílý cizinec se nejenom s námi nemíní dělit o svá bohatství, ale on nám i brání, abychom si užili naše vlastní materiální statky, které nám předkové z Hádu posílají. Běloch stojí v cestě, abych inkasoval své. Škodí mi, hatí má práva, tedy mu budu škodit.
Kdyby se jen spokojili s tímto radikalismem! Vyznavači cargo cultu se totiž vybíjeli destruktivně, nihilisticky: pobili vlastní dobytek a prasata a všechny lopotně získané bankovky odhodily do strží. A pak čekali na Mesiáše. Slovanský kněz Francis Mihalic ve své učebnici Pidgin English definuje cargo cult takto: "Podle této pověry, převládající v Jižním Pacifiku, zemřelí předkové posílají svým potomkům na svět všelijaké druhy žádoucích předmětů. Důvod, proč předměty doručeny nejsou, jen ten, že Evropané doručení brání."
Dlužno dodat, že kult zboží, který pronikl či aspoň probleskl na všemožné ostrovy jižních moří, byl též inspirován křesťanstvím. Však stačí zaznamenat zázraky v bibli. Lze-li zmnožovat chleby a rybičky, proč nezmnožovat mince v lavoru? Domorodci rovněž hledali magickou formuli k získání zboží studiem bílé magie - bible a křesťanských náboženských obřadů.
Nejeden pozorovatel definuje vztah domorodců k Evropanům jako hopeless envy - beznadějná závist. Též ignorance a wishful thinking. Domorodec neví, že pianu musí předcházet jeho výroba. Rituál tedy má uspíšit realizaci žádoucích statků. Rusové si chtěli pospíšit z feudalismu do komunismu, Papuánští ze společnosti kamenné do konzumní. S energií někdejších alchymistů pak experimentovali s bizárnostmi, jejichž společným jmenovatelem bylo napodobování západního způsobu života. Za patetickou ukázku takového snažení pokládám toto: jak známo, běloch manuálně nepracuje, ručičky si nešpiní, sedí za stolem, úřaduje, má všechno, kdežto my se dřeme a nemáme nic. A tak ti chudáci dobráci kultisté si postaví stoly, přistaví židle, opatří si kupy papírů, posadí se a začnou papíry obracet, razítkovat, přerovnávat, ve vytrvalém počínání a očekávání, že takové úsilí přinese cargo, bohatství. Vlastně i tato metoda mi připomíná budování socialismu, jak jsem je zažil v padesátých letech.
Do světa pronikla zpráva o cargo cultu Lyndon B. Johnsona na ostrově New Hanover. V šedesátých letech si Novohanoverští odhlasovali, že vladaření Austrálie už mají dost. Proto mezi sebou vybrali 1500 dolarů za účelem nákupu L. B. Johnsona, tehdy ještě v Washingtonu v činné, problematicky úspěšné prezidentské službě. YUMI LAIKIM JOHNSON - NAMBAWAN BIGPELA LONG KANTRI - neboli MILUJEME JOHNSONA PREZIDENTA VELKÉ ZEMĚ - bylo heslo dne, a procentuálně měl mezi ostrovany víc přívrženců než v rodném Texasu. Nabídka byla doručena do Bílého domu, leč nevyslyšena. Domorodci však proti USA nezatrpkli, jak dokazuje úspěch amerického katolického misionáře Bernarda Millera z Toleda v Ohiu, který se stal manažerem kultovních záležitostí. Nevyčerpaný prezidentský fond použil k investiční výstavbě jakéhosi ostrovního JZD. Družstvo se zabývalo rybářstvím a přidruženou drobnou výrobou a podle posledních zpráv zdárně prosperovalo..
Takový příklad snad poskytuje naději, že s kultem lze někam přece jen užitečně dojít. Bankovky raději investovat než pálit a přehrabování v papírech ponechat odborníkům. Tak vznikl PNG Investment Corporation Fund (STORI BILONG INVESTMEN KOPORESEN), v němž domorodci jsou investory, akcionáři, a tedy podílníky IBM cargo, Dupont cargo, jiného pěkného carga. Na tak optimistickou notu rozlučme se s kultem zboží, surrealistickou variantou romantického materialismu, jehož představitel, poslanec ukamenoval s pomocí vesničanů dva dobrovolníky, kterým slíbil zmrtvýchvstání.
BUDE POKRAČOV8NO
(Ukázka z knihy PACIFIK: OSTROVNÍ KOMUNIKACE A LIDOŽROUTSKÁ TRADICE, která s ilustracemi karikaturisty Jiřího Slívy vyjde teď v červnu v pražském nakladatelství Šulc a spol.)
Další články tohoto autora:
Ota Ulč

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku