Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.5.2004
Svátek má Jana
  Výběr z vydání
 >ZÁKON: Ministr Gross ve spárech korupce
 >DOPRAVA: Tak já pádím, cestou necestou …
 >REAKCE NA ČLÁNEK: Jak je to s prostitucí
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hranice bez hranic
 >PSÍ PŘÍHODY: Štěkání v dešti
 >TÉMA: A co feministky?
 >Jaksi taksi
 >CHTIP: V tomhle životě jsem žena
 >PENÍZE.CZ: Ochrana osobních údajů: neznalost zákona neomlouvá!
 >Poškozování ČR jeho vlastní vládou
 >O KNIZE: Užitečná encyklopedie
 >POSTŘEH: Čajová záhada
 >TÉMA: Humbuk okolo Very.
 >MOTO: Sajdkára aneb Sentimentální vzpomínka na dětství

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
24.5. PENÍZE.CZ: Ochrana osobních údajů: neznalost zákona neomlouvá!
Petr Šafránek

Problematika ochrany osobních údajů je v České republice stále poněkud opomíjenou záležitostí. Přitom jde o jedno ze základních lidských práv – čl. 10. odst. 3 Listiny základních práv a svobod říká: "Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě." Toto Ústavou zaručené právo bylo vyhlášeno již v roce 1993, ale teprve od roku 2000 máme příslušnou legislativu (zákon 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a zákon 133/2000Sb. o evidenci obyvatel a rodném čísle) a funguje zde též státní dozorový úřad (Úřad pro ochranu osobních údajů). Nicméně je třeba si přiznat, že této problematice opravdu rozumí jen velmi omezený okruh lidí. Dozorový úřad zatím řeší jen ty nekřiklavější případy porušení zákona a platí známé pravidlo, že kde není žalobce, není soudce. Právě proto, že problematice příliš mnoho lidí nerozumí, není oněch "žalobců" prozatím mnoho. Kvůli tomu beztrestně prochází mnoho věcí, které odporují příslušným zákonům. Samozřejmě jen do chvíle, kdy se onen žalobce najde. Pak nastoupí známé pravidlo, které říká, že neznalost zákona neomlouvá.

Nabývací tituly veřejně přístupné

Vzhledem k tomu, že jde v ČR o problematiku poměrně novou, nedaří se ji zavádět do praxe jednotným způsobem. Vznikají tak paradoxní situace, kdy bylo například obrovským a výrazně medializovaným problémem používání RČ na průkazce Dopravního podniku, a na druhou stranu není stále žádným problémem navštívit Katastrální úřad a získat nejen rodné číslo kteréhokoliv vlastníka nemovitosti na území ČR, ale dozvědět se i jak k nemovitosti přišel (a získat i rodná čísla a adresy těch, od kterých nemovitost nabyl). Tzv. nabývací tituly (kupní smlouvy, rozhodnutí o dědictví ad.) jsou na Katastrálních úřadech veřejně dostupné, stačí mít příslušné množství kolků…. Nemusíte vůbec osvědčovat právní zájem na získání takové listiny a můžete se třeba dozvědět, že soused zdědil nejen příslušnou nemovitost, ale i 1 000 000 Kč na vkladní knížce. Každý soudný člověk uzná, že oproti tomu je RČ na tramvajence svým způsobem prkotina. Příčina tohoto stavu je jasná – zakázat Dopravnímu podniku používat RČ bez souhlasu cestujících je velmi jednoduché, předělat celou legislativu kolem katastru nemovitostí jednoduché není. Proto se nacházíme v jakémsi přechodném období.

Dochází k porušení zákona

Nicméně zákony platí, a pokud se objeví onen výše zmíněný "žalobce" a rozhodne se, že si vyřídí účty třeba se svým finančním poradcem, se kterým není spokojen, bude v mnoha případech asi úspěšný. Právě finanční poradci, konzultanti, zprostředkovatelé atd. běžně nakládají s osobními údaji svých klientů, a v mnoha případech i s údaji citlivými (viz takový zdravotní dotazník na návrhu životní pojistky doplněný mnohdy i lékařskou zprávou). V některých případech lze takového poradce považovat jen za zpracovatele těchto údajů a nemusí být nikde registrován, ve většině případů je však i správcem některých těchto údajů, a to již vyžaduje splnění oznamovací povinnosti a obdržení registrace ÚOOÚ před zahájením činnosti. Nicméně i "pouhý" zpracovatel údajů musí dodržovat určitá pravidla, o správci ani nemluvě. Sankce za jejich porušení mohou jít do milionů nebo může jít i o trestný čin s horní sazbou odnětí svobody 3 resp. 5 let. V posledních dnech se například ukazuje jako zjevné porušení zákona používání rodných čísel tzv. oprávněných osob u pojistek a penzijních připojištění. Jejich rodná čísla jsou tam totiž uváděna třetí osobou, aniž by k tomu tyto oprávněné osoby daly souhlas!

Jak je vidět, tato problematika opravdu není jednoduchá. Pokud chcete předejít případným problémům ve své praxi, Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů ČR (ARIZ ČR) pro Vás připravila celodenní seminář, jehož se zúčastní přední odborník na tuto problematiku JUDr. Josef Nejedlý. Seminář se koná 26. května 2004 – podrobnosti a přihlášku najdete ZDE.

Autor je členem Etického výboru ARIZ ČR.

Co si o této problematice myslíte vy?
Další články tohoto autora:
Petr Šafránek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku