Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 24.5.2004
Svátek má Jana
  Výběr z vydání
 >ZÁKON: Ministr Gross ve spárech korupce
 >DOPRAVA: Tak já pádím, cestou necestou …
 >REAKCE NA ČLÁNEK: Jak je to s prostitucí
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Hranice bez hranic
 >PSÍ PŘÍHODY: Štěkání v dešti
 >TÉMA: A co feministky?
 >Jaksi taksi
 >CHTIP: V tomhle životě jsem žena
 >PENÍZE.CZ: Ochrana osobních údajů: neznalost zákona neomlouvá!
 >Poškozování ČR jeho vlastní vládou
 >O KNIZE: Užitečná encyklopedie
 >POSTŘEH: Čajová záhada
 >TÉMA: Humbuk okolo Very.
 >MOTO: Sajdkára aneb Sentimentální vzpomínka na dětství

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
24.5. ZÁKON: Ministr Gross ve spárech korupce
Jiří Wagner

Vážený pan

policejní prezident

generálporučík JUDr. Jiří KOLÁŘ
*****************************************

Vážený pane policejní prezidente,

obracím se na Vás jako na respektovanou a důvěryhodnou osobu, v jejíž pravomoci je přidělit níže uvedený případ k vyšetření nejschopnějšímu z Vašich kriminalistických týmů.

Ve zprávě o korupci za rok 2003 napsal ministr vnitra Gross mj. i toto: „Nově navrhujeme trestnost nepřekažení a neoznámení trestných činů korupčního charakteru“, k čemuž šéf jeho odboru bezpečnostní politiky Michal Mazel dodal, že "každý člověk, který uslyší o korupci, by měl povinnost to oznámit“. Trestným se tedy má stát neoznámení a nepřekažení trestných činů korupčního charakteru, o nichž se člověk byť jen doslechne.

Protože se nechci vystavit možným retroaktivním opatřením vůči mé osobě za neoznámení trestného činu a zároveň se snažím zachovat si pověst zákonů dbajícího člověka loajálního k naší vládě a našemu demokratickému zřízení, povinnost mě nutí Vám oznámit, že jsem se doslechl o dvou trestných činech korupce. Bohužel se tato moje oznámení týkají našeho váženého a důvěryhodného ministra Stanislava Grosse a jeho manželky Šárky.

Cestou z práce jsem na eskalátoru ve stanici metra Můstek dne 21.5. t.r. náhodně vyslechl rozhovor dvou mužů stojících na schodech přede mnou. Jeden z mužů říkal druhému, že pan ministr Gross přijal úplatek ve výši deseti miliónů korun, přičemž ale řečník nezmínil, z jakých zdrojů tuto informaci má, ani čeho se zmíněný úplatek měl týkat. Oba pánové navíc k mé nelibosti stačili nastoupit do odjíždějícího vlaku metra dřív, než jsem jim mohl pohlédnout do obličeje, takže jejich identifikace mou osobou je bohužel vyloučena.

Moje další oznámení se k mé nelibosti týká manželky ministra Grosse, paní Šárky Grossové. Přecházel jsem dne 22.5. t.r. v odpoledních hodinách Národní třídu v Praze 1 a za mnou jdoucí pár hovořil o manželce našeho milovaného pana ministra, ctěné paní Šárce. Mimo jiné zde padla zmínka, že paní Šárka Grossová přijala úplatek ve výši několika miliónů korun od nejmenované firmy za svůj údajný nátlak na manžela, který měl pro tuto firmu na vládě zařídit přidělení jakési výnosné zakázky. Velice mě mrzí, že zmíněný pár stačil nasednout do taxíku a odjet, aniž bych zahlédl tvář alespoň jednoho z nich, tudíž identifikace rozmlouvajícího páru je z mé strany opět vyloučena.

Vážený pane prezidente, jsem hluboce nešťastný, že moje oznámení trestného činu se musí týkat právě našeho nejoblíbenějšího ministra a jeho choti, nicméně jsem poslušen své občanské povinnosti a plním ji ještě před tím, než bude příslušný zákon schválen, abych se vyhnul případnému postihu za neoznámení trestného činu. Nicméně jsem skálopevně přesvědčen, že podezření z korupce bude po důkladném vyšetření Vašimi nejschopnějšími odborníky vyvráceno a oběma podezřelým bude navrácena jejich dosavadní nezpochybnitelná bezúhonnost.

Kromě toho Vás, vážený pane policejní prezidente, co nejupřímněji prosím, aby oba podezřelí byli vyšetřováni na svobodě a nebyla na ně uvalena vyšetřovací vazba, jakkoli by to u tak vysokého státního úředníka a jeho manželky bylo zcela na místě.

S uctivým pozdravem

hluboce zarmoucený

Jiří Wagner


Další články tohoto autora:
Jiří Wagner

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku