Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 25.5.2004
Svátek má Viola
  Výběr z vydání
 >EKONOMIKA: Asijské trhy by mohly být velice atraktivní
 >KOMENTÁŘ: Energie poslance Karase
 >ARCHITEKTURA: Plečnikova Lublaň
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Žaluji komunistické zlo
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kouzlo statistiky
 >PSÍ PŘÍHODY: Psí počasí? Megapsí nepočasí!
 >NÁZOR: Lidská práva - "svaté pravdy" anebo dialog?
 >NÁZOR: Duch ranně feudálního Hradu opět ožil.
 >POLITIKA: Hrozby Česku podle Klause
 >POSTŘEH: O nerovných přátelstvích
 >FEJETON: Co literatura i televize dluží šachu?
 >PITOMINA: Příšerné plácání pro pitomce
 >PENÍZE.CZ: Refinancování hypoték aneb nic není definitivní
 >Frackové znovu udeřili
 >ZÁKON: Ministr Gross ve spárech korupce

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
25.5. Bod pro Klause
(nov)

Přes víkend vyplulo na povrch, že česká vláda ve Varšavě spolupodepsala dopis převážně katolických členů EU, v němž se žádá, aby se odkaz na křesťanství stal součástí preambule euroústavy. Nejde jenom o nepochopitelný krok, pro většinu ateistického českého obyvatelstva nepřijatelný, ale, v obecné rovině, o zásadní průlom dosavadní evropské civilizační koncepce.
Během uplynulého milénia Evropa úspěšně dovršila boj za odtržení moci světské od moci církevní a civilizační koncepce s devízou, že náboženství nepatří do politiky a je soukromou věcí jednotlivce, jí vynesla pozici globálního lídra s mocným ekonomickým nástrojem ve formě tržní ekonomiky. Pojetí ústavy a dalších zákonů jako pouhých "herních pravidel", do nichž nesmí patřit žádný ideologický odkaz, znamenalo cenný civilizační objev, který tvoří základ demokracie, umožnilo bouřlivý rozvoj Západu po všech stránkách a ve 20. století dokázalo převahu takového "herního" systému, který umožňuje každému člověku uplatnit svoji individualitu (podle americké ústavy "má každý právo na štěstí"), nad společenskými systémy, které si ideologii, ať rudou či hnědou, do svých ústav a zákonů vepsaly.
(Kupříkladu, na rozdíl od totalitních režimů, žádná demokracie v ústavě nijak ideologicky neomezuje typ vlastnictví, takže nic nebrání anarchistům a komunistům, aby uvnitř „kapitalismu“ realizovali svoje představy o společnosti třebas pomocí komun. Že podle jejich ideálů, které by prý přinesly nový zlatý věk, nežijeme, je důkazem falešnosti jejich ideologií, jež nejsou schopny společenské konkurence a daly by se prosadit pouze násilím.)

Nikdo nehodlá popírat olbřímí význam křesťanství pro kulturní rozvoj Evropy a žádný ateista či jinověrec by naprosto nic nenamítal, kdyby se odkaz na křesťanství objevil v nějakém kulturním manifestu EU. Ale euroústava je přece dokumentem politickým, který musí být prost jakýchkoli ideologických odkazů. Opak znamená návrat do středověku, ke Svaté říši římské. U těchže politických dokumentů na státní úrovni, u národních ústav, je přece nemyslitelné, aby preferovaly nějaký světonázor či odkaz na něj, ať už se o minulost zasloužil jakkoli. Nicméně některé členské státy EU se najednou domnívají, že u nadnárodní ústavy evropského superstátu to možné je.
Tento schizofrenní postoj pak dává za pravdu kritikům evropského superstátu, jakým je prezident Klaus, a je též pobídkou pro českého voliče, aby v nadcházejících volbách do Evropského parlamentu dal přednost "brzdičům" z ODS. Varšavský dopis dokládá i prezidentovu tezi, že světonázory, ať už socialismus nebo, jako v tomto případě, křesťanství mají větší šanci na zpolitizování v nadnárodním prostředí lidských práv než v národním prostředí občanských práv, a po tomto víkendu nezbývá než s Klausem souhlasit i v tom, že se jedná o nebezpečný, v podstatě protidemokratický proces.
On by totiž nebyl žádný rozdíl mezi bývalou ústavou komunistického Československa, v níž byla zakotvena vedoucí úloha KSČ, a euroústavou, pokud by se do její preambule dostal odkaz na křesťanství.

Mrož


Další články tohoto autora:
(nov)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku