Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 27.5.2004
Svátek má Waldemar
  Výběr z vydání
 >KULTURA: Vykradení Karla Kryla?
 >PRÁVO: Ústavní soud opět odmítnul poskytnout ochranu proti postupu státního orgánu
 >PENÍZE.CZ: Není banka jako banka
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: K čemu jsou nám soudy
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do divadla - Veselé skoky na hlavu!
 >PSÍ PŘÍHODY: Mazaná socha
 >MEZI PAPUÁNCI: Umělecké sklony 8.
 >POSTŘEH: O testech
 >GLOSA: Kurnik šopa!
 >FEJETON: Blíže to nemohu upřesnit, později vysvětlím proč
 >FEJETON: Jak to bylo doopravdy s Helenou Trojskou.
 >ZÁBAVA: Cannes 2004: bída kulturního boje
 >SPOLEČNOST: Chudý příbuzný na svatbě
 >MEZI PAPUÁNCI :Místní mravy a nemravy 9.
 >POLEMIKA: Hokejové mistrovství a umělecká kritika

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
27.5. FEJETON: Jak to bylo doopravdy s Helenou Trojskou.
Jarka Pavlíková

Ze zpěvu básníka Euridica:
"I žaloval Odysseus u soudu slečnu Helenu, v jehož domě bydlela, a výpověď Heleninu z komůrky žádal, neboť Helena neustále zdržuje se v městě Trója s krásným princem Paridem a v Řecku nesídlí."

Menelaos: Já nevím Oddysee, proč ses namáhal s tím soudem, stejně bylo jasné, že prohraješ.
Odysseus: Proč, proč? Protože Helena je věčně v Tróji a tady mi zabírá byt, který bych mohl pronajmout za neregulované nájemné.
M. Soud ti to jasně řekl. Nájem zaniká jen smrtí nájemníka pokud nemá bez dalších dědiců nebo pětiletým neplacením nájemného. A Helenka platí a je tak mladá a krásná. Tak krásná!
O. Jen se z ní nerozplyň. Proč mě bohové trestají regulovaným nájemným!
M. To víš, není božská vůle ke změně. A pak, nezapomínej, že jsme měli teď u nás v starém Řecku Temná století, lid se musí z toho vzpamatovat.
O. Jo, lid se musí vzpamatovat, ale Zeus mi nařídil opravit fasádu a sloupy, aby to na něj nespadlo až zase půjde za smrtelnicemi na zálety. A z dvanácti drachem za rok fasádu neopravím. Musel jsem si vzít úvěr.
M. No a máš obyčejnou bílou fasádu, jako každý druhý. Zato Helena! Ta je jedinečná!
O. Poslyš - dej mi už s tím vzdycháním po Heleně pokoj! Vždyť za jedny svoje šaty zaplatí tolik, jako za rok nájemného.
M. Odyssee, přestaň už se do ní pořád navážet! Jedná podle božského práva! A vůbec - správce přístavu Morčátkos má také regulované nájemné a nikdo mu to nevyčítá.
O. Dodavateli dřeva platím plnou cenu, nosiči vody platím plnou cenu, staviteli platím plnou cenu a co já? Je to spravedlivé?
M. No - asi Zeus chodil s dcerou prodavače vody.
O. A s dcerou dřevaře a stavitele taky?
M. Znáš Dia.
O. Proč zrovna já mám vše chápat?
M. Oddysee, ty máš velikášské představy. Když zemřel starý Souchotinos, vykřikoval jsi, že jeho byt pronajmeš perskému králi za dvě stě drachem. A nakonec jsi byl rád, že jsi sehnal toho kulhavého Thráka, co ti dal padesát.
O. Pořád víc než dvanáct od Heleny.
M. Poslyš, ty jsi dneska fakt rozčílený. Nemávej tu s tím nožem a sedni si. Něco vyřezávej. To uklidňuje. Třeba koně.
O. A just budu pobíhat a mávat i mečem! A vypravím se do Troje a přivleču Helenu zpátky! A hezky bude ve svém bytě bydlet celých dvanáct měsíců! A pořád! Svolej vojsko!

A tak vypukla Trojská válka.
Další články tohoto autora:
Jarka Pavlíková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku