Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 29.5.2004
Svátek má Maxmilián
  Výběr z vydání
 >Sudetoněmecký kolovrátek
 >TÉMA: Banky z nás dělají hlupáky
 >POSTŘEH: O stejnosti
 >ZE ŽIVOTA: Love lost but not forgotten
 >MOBY DICK: Na co se můžeme těšit v Českých Textárnách
 >MEZI PAPUÁNCI: Současné potíže růstu 10.
 >KULTURA: Vykradení Karla Kryla podruhé..
 >POLITIKA: Je to ještě vůbec politika?
 >NÁZOR: Nestydatost našich odborů, některých pak zvláště.
 >PERLIČKA: Blíží se dětský den aneb dary pro technodítka
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - veřejné osvětlení
 >PSÍ PŘÍHODY: Mazaná socha tam prý už není
 >PENÍZE.CZ: Ušetřete na úrocích z úvěrů
 >KULTURA: Co Omar Sharif netušil
 >POSTŘEH: O křeči

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Svět  >>  Německo  
 
29.5. Sudetoněmecký kolovrátek
JITA Splítková

Existují takové nikdy nekončící říkačky jako třeba: Pes jitrničku sežral, docela maličkou, kuchař se po něm ohnal, ohnal se paličkou, plakali všichni psové a kopali mu hrob na desce mramorové byl odkaz těchto slov… pes jitrničku sežral,docela maličkou…
Takovouto říkačku mi připomínají věčné nářky, žaloby a osočování naší republiky a Edvarda Beneše ze strany Sudeťáků.
NORIMBERK -Německo 28.5.2004 - Podle předsedy Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL) Bernda Posselta přešla česká vláda po letech sbližování v otázce vysídlenců na "konfrontační kurz". Landsmanšaft proto hodlá na svém víkendovém srazu v Norimberku zdůraznit vyhánění jako celosvětový problém.
"Mnoho nadějných náznaků z posledních let na usmíření se nenaplnilo," řekl Posselt na dnešní tiskové konferenci v Norimberku. "Místo aby se vyrovnala s bezprávím vyhnání sudetských Němců, uzavírá se česká vláda do národních mýtů a nechce zrušit (takzvané) Benešovy dekrety," dodal podle agentury DPA. Ta opakuje argumentaci SL, že "dekrety představovaly podklad pro vyhnání tří milionů sudetských Němců…"
(ČTK)
Opět vůdce Posselt naříká nad jejich vyhnáním a vlastně se jako vždy domáhá toho, co jim nepatří - a to majetku, kterým Německo splatilo ČR část svých válečných reparací (nic víc jsme od nich nedostali). Sudetští Němci za tento majetek dostali v Německu peněžní náhradu a to podle všeho několikrát. Přes toto všechno Sudeťáci neustále ČR napadají a hlavně Benešovy dekrety, které sudetští Němci označují za příčinu svého odsunu (prezidentské dekrety pojednávají pouze o vyvlastnění sudetských Němců).

Němečtí a další fašisté se zřejmě nikdy nevzdají snahy změnit dějiny a za několik desítek let ze sebe budou oni dělat ty napadené ubožáky, takže opět nejdůležitější fakta o jejich spravedlivém trestu v podobě odsunu:

Reparační dohoda uzavřená podle článku IV. Postupimské zprávy (účast 18 zemí včetně ČSR) stanovila konfiskaci a vyvlastnění bez náhrady veškerého německého majetku v signatářských zemích a odečtení jeho hodnoty od reparací. Navíc požaduje, aby se konfiskovaný majetek nemohl vrátit do německého vlastnictví nebo pod německou kontrolu.

Smlouva z 26.5.1952 zavázala vládu SRN k odškodnění dřívějších vlastníků tohoto majetku. Každý odsunutý Němec v SRN proto obdržel v 50. letech asi 8500 marek.

Dále bylo stanoveno, že Německo neuplatní námitky proti použití německého majetku, němečtí příslušníci neuplatní žádné nároky vůči spojencům a jejich příslušníkům a německé soudy nebudou takové nároky projednávat.

Z mezinárodních smluv vyplývá, že všechen majetek jednotlivých Němců, právnických osob a německého státu přešel do vlastnictví zemí protihitlerovské koalice a jejich občanů, na jejichž území se nalézal, jako splátka na válečné reparace.

Reparace Němci vůči ČSR nikdy nerealizovali.

Odsun Němců nebyl pouze záležitostí ČSR, ale byl hromadně uskutečněn z Polska, Maďarska (podle Postupimské konference), a dále z Východního Pruska (připadlo SSSR), Jugoslávie (podle dekretů Antifašistické rady Jugoslávie) a Rakouska.

Původcem a šiřitelem návrhu na poválečný odsun Němců byl Neville Chamberlain, který se oprávněně cítil být podveden sudetskými Němci, kteří podle Hitlerova scénáře předstírali lordu Runcimanovi, že chtějí mírové řešení. Inspiroval ho zdařilý odsun řecké menšiny z Turecka do Řecka podle Lausannské smlouvy (1923). Anglická konzervativní strana tuto myšlenku přijala.

Postupimská konference dne 2.8.1945 v části XIII. rozhodla o "Spořádaném odsunu německého obyvatelstva" z Polska, ČSR a Maďarska.
Beneš ani "divoký" odsun ani nikdo jiný neměl významnější vliv na toto rozhodnutí.

Divoké odsuny během května až července 1945 prováděli na mnoha místech sadisté, kriminální živly a kolaboranti bojící se prozrazení. Ironii osudu je, že na tehdejších zločinech na Němcích měli spoluvinu sami nacisté, kteří nejprve zničili původní státní moc a pohraničí se stalo krajinou zlatokopů - zločinců.

Poválečné uspořádání Evropy bylo určeno:
Prohlášením o porážce Německa (5.6.1945)
Zprávou o třístranné konferenci v Berlíně (Postupimi) z 2.8.1945
Norimberským procesem, Pařížskou reparační dohodou (21.12.1945)
Smlouvou mezi Německem a spojenci (26.5.1952)
Smlouvou o ukončení okupačního režimu v SRN (23.10.1954).

JITA Splítková


Další články tohoto autora:
JITA Splítková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku