Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 31.5.2004
Svátek má Kamila
  Výběr z vydání
 >NÁZOR: Fotbal, politika, média - jak se to rýmuje
 >GLOSA: Úplatky? Úplatky!!
 >MROŽOVINY: Vítěz od Cušimy 1
 >KULTURA: Trénink na Řevnice aneb JAMES HARRIES na Dobešce
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Bum do hlavy
 >PSÍ PŘÍHODY: Práce v tandemu
 >Radčin světelný gramofon: Pozvání do kina Barbry Streisand
 >POLITIKA: Volby do EP změní českou pravici
 >NÁZOR: Socialismus nebo sociální feudalismus?
 >MEJLEM: Vtip
 >PENÍZE.CZ: Zahraniční platby nejsou z nejlevnějších
 >Sudetoněmecký kolovrátek
 >TÉMA: Banky z nás dělají hlupáky
 >POSTŘEH: O stejnosti
 >ZE ŽIVOTA: Love lost but not forgotten

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
31.5. GLOSA: Úplatky? Úplatky!!
Lydie Junková

Moto ":Doba, v níž žijeme, není nejšpatnější…" Z dopisů Senecových

(Seneca, římský filosof, přívrženec stoicismu, filosofie, která vychovávala člověka k statečnosti a pevnosti, k přesvědčení, že život nemá být kupován za každou cenu, jakou je potupné, lidské bytosti nedůstojné, dobrovolné otročení.
Pozdější vychovatel císaře Nerona se marně pokoušel vést svého svěřence k dobrému, byv nakonec Neronem odsouzen k smrti)

Seneca píše: …nejen v našem století se vyskytuje zanedbávání dobrých mravů, které každý vytýká své době. Jsou to však vady lidí, nikoli dob….Je až stydno říci, že se nikdy bezostyšněji nehřešilo, než v době Katonově…"
(Kato, římský státník, neúprosný zastánce starých přísných mravů.)
Věřil by někdo, táže se Seneca., že se podplácelo při soudě, že soudcům byly dávány úplatky?

A to je něco nového? podiví se možná leckterý čtenář.

Leč, ať tak, či onak, za takovým uplácením, jaké bujelo za starého Říma, my přece jenom kulháme.

Poslechněme si opět Senecu, svědka oněch dob.

"..A co je ještě horší, na místě úplatků peněžitých byla vymáhána smilstva s váženými paními a vznešenými mladíky. Osvobození bylo spojeno s většími hříchy, než provinění. Ten, kdo byl obviněn z cizoložství, rozdílel cizoložství jako dar a nebyl dříve bezpečen svou záchranou, dokud nezpůsobil, že se soudcové provinili stejně jako on sám…."
Tak "vyšel bez trestu ten,kdo byl před soudním stíháním cizoložníkem a při něm kuplířem…" Provinilec byl zproštěn viny "za tytéž neřesti, z nichž byl obviněn, a smlouval schůzky při samém líčení…"
"…jsme ke zlému nejen náchylní, ale přímo se k němu ženeme…", soudil Seneca… Ovšem i lidé, "oddaní nejhorším neřestem…dobře vědí, co je ohavné, ale nedbají toho…"
Domníval se, že existuje špatné svědomí a že "je osudem ničemníků žíti v stálém nepokoji…"
Nu, nevím - a co na to Vy, vážení čtenáři?

Nezbytné vyjádření na závěr:
tento pohled do dob dávno minulých nebude, doufám, nikdo chápat jako návod k jednání, nýbrž jako uvedení odstrašujícího příkladu!
(Jako bych slyšela kousavou poznámku, že u nás se přece cizoložní mládenci ani cizoložné paničky nevyskytují.)

Kdo se zajímá o hlubší pohled do oné doby, o základní otázky, kterými se zabýval stoicismus, má možnost nahlédnout mj. do slavného díla "Z dopisů Senecových".
(Zde uvedené citáty jsou z 6.svazku Antické knihovny, vydaného.nakladatelstvím Melantrich v Praze.
Další články tohoto autora:
Lydie Junková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku