Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 1.6.2004
Svátek má Laura
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Lékařem v Kuvajtu
 >POLITIKA: Turecko do EU?
 >EKONOMIKA: Úrokové sazby určí směr akciových trhů
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Mravní důvod k odsunu našich Němců
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kolistický výlet, cesta Rakovník - Křivoklát
 >PSÍ PŘÍHODY: Pes autožrout
 >PRAHA: Sprejerské umění na hnusný zdi
 >ARCHITEKTURA: Čurající i nečurající sochy v Matičce Praze
 >NÁZOR: Kleť, Češi, Rakušané, Němci, politici a celebrity.
 >POSTŘEH: O škole
 >PENÍZE.CZ: Zákon o DPH: ví ministerstvo, co říká?
 >FEJETON: Do háje s feminismem!
 >INFO: 10 let označování ekologicky šetrných výrobků v ČR
 >NÁZOR: Fotbal, politika, média - jak se to rýmuje
 >GLOSA: Úplatky? Úplatky!!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
1.6. ŠAMANOVO DOUPĚ: Mravní důvod k odsunu našich Němců
Jan Kovanic

V pátek 28. května jsme vzpomněli (jak kdo) 120. výročí narození našeho druhého prezidenta dr. Edvarda Beneše. O víkendu proběhl 55. sraz sudetoněmeckého landsmanšaftu, na kterém bavorský ministerský předseda Stoiber vyřvával, že nám se svým bojem proti "Benešovým degretům" nedá pokoj, a že teprve nyní, "ve sjednocené Evropě", začne to pravé tóčo. Připomněl bych panu Stoiberovi, tomuto věrnému zastánci naší bývalé páté kolony i české šesté koloně, co o problému odsunu řekl prezident Beneš v poselství k Prozatímnímu Národnímu shromáždění dne 28. října 1945. Prosím, čtěte pozorně zejména vy, kterým už byl infikován jed neohenleinovské propagandy:

"Rozhodli jsme se pro odsun našich Němců do říše. Spojenci nám toto stanovisko mezinárodně potvrdili. Odůvodňujeme to řadou nejvážnějších důvodů nejen politických, nýbrž i mravních a já prosím všechny naše politické činitele, aby tu otázku vůbec posuzovali především z hlediska mravního.

Pokusili jsme se až do roku 1938 a zejména v roce 1938 dohodnouti se s nimi v duchu opravdu liberálním a opravdu lidsky. Všechny naše pokusy totálně zklamaly. Je dnes jasno, že od roku 1934 záměrně v plné dohodě s Hitlerem a v plné odpovědnosti veliké většiny našich Němců byl připravován rozvrat našeho celého státu. Nešlo jen o připojení našich Němců k říši; naši Němci se dali ve své 80-90%ní většině úplně do služeb barbarského nacismu k zničení našeho státu a podlomení všech mravních a kulturních sil a hodnot našeho národa. A když se pak zmocnili za vedení Hitlerova společně s Němci z říše celého našeho státu, neslýchaným způsobem, barbarsky a nelidsky nás a naši zemi tyranisovali.

Všecky mosty mezi nimi a námi byly jejich postupem navždy strhány; náš společný život s nimi není možný. Musí tudíž odejít, neboť jiného řešení v zájmu klidu a míru Evropy není.

Historie posledních deseti let tu ostatně mluví sama. Až bude nyní během připravovaných procesů s našimi Němci pověděno všecko o celém zákulisí tohoto grandiosního komplotu a o skutečném vztahu našich Němců k Hitlerově vládě, uvidí celý svět, jak jsme v právu a jak mravní zákony o spolužití občanů a lidí mezi sebou mluví pro nás. Činím apel na všechny velké spojence z druhé války světové, která začala právě Mnichovem, na Sovětský svaz, na Velkou Britanii, Spojené státy, Francii a Čínu - a všechny ostatní - aby nám pomohly vyřešit tuto otázku definitivně a učinili konec všem příštím pokusům o nějaký nový Mnichov.

Naše geografická situace a historie naší země od 10. století tu může býti všem dostatečným důvodem a dokladem k tomu, že toto konečné řešení německé otázky u nás je naprosto nezbytné, jedině správné a opravdu logické.

Že se všechny přípravy k přesunu Němců od nás musí dobře organisovat, provádět humánně, lidsky, nenacisticky a v plné dohodě se spojenci, rozumí se nám samo sebou."

Šamanův komentář:

Historie let 1935-1345 bohužel sama o sobě mluvit nebude, pane presidente, musí to za ni stále někdo dělat. Jenom mě mrzí, že kvůli starým nacistům nemám tolik času na včerejší a dnešní komunisty.

Ke "konečnému řešení" atd.: Když mluvil Beneš o "konečném řešení", měl na mysli odsun našich Němců, když totéž říkali pohlaváři říše, mínili tím vyvraždění českého národa. Když mluvil Beneš o "vylikvidování", mínil tím likvidaci německého problému, nikoli Němců. Když chtěli Čechy likvidovat nacisté, hovořili zato o "zvláštním zacházení". Když mluvil Beneš o "národní a sociální revoluci," mínil tím skutečně demokratické změny, které měly pozvednout úroveň nižších sociálních vrstev našeho národa, nikoli rasistický nacionálněsocialistický zločin, jaký praktikoval hitlerismus a jeho totalitní "vůdcovský systém". Beneš nebyl nacista, jeho slova měla tu platnost, jako do té doby obvykle mívala. Podsouvat jim ten význam, jaký měla v ústech nacistů, je zálud představitelů naší šesté kolony. Nebudu jmenovat, jen připomenu, že nenáviděli Beneše už jako komunisté, teď ho nenávidí jako neohenleinovci.

Šéf SL pan Bernd Posselt kritizoval o víkendu "rasistické a diskriminační Benešovy degrety", které prý "otravují právní vědomí sjednocené Evropy." Řekl bych, že by měl nejdřív apelovat v Německu na zrušení platnosti Mnichovské dohody od samého počátku, protože tento rasistický a diskriminační akt v naší drahé sjednocené Evropě, tedy na území dnešního Německa, je dosud uznáván pro období od 1.10. 1938 do 15.3. 1939! Při této bezpříkladné loupeži českého území a majetku došlo i k vyhnání československých občanů, které nebylo dosud nikým odškodněno.

Stoiber, Posselt a další věrozvěstové (neo-, ale ne tak zcela neo-, když papouškuje staré fráze) henleinovské ideologie, místo aby se snažili budovat nové mosty, chtějí zpětně vyhrát druhou světovou válku. Ničí tak dílo těch Němců a Čechů, kteří se z popela společné bolestné minulosti snaží vyhrabat vzácné kameny dávné koexistence a vytvářet společnou budoucnost. Rozfoukávají vyhaslé uhlíky a zapalují nové ohně, tolik podobné ohňům německého fašismu.

Stoibere, Posselte a vy ostatní dinosauři revanšismu, zrušte si laskavě nejdříve své "Hitlerovy degrety" (třeba o právnosti vraždění československých občanů v roce 1938, nebo ten o věčném převedení katastru Lidic do vlastnictví říše), a pak se teprve začneme bavit.

Ještě k tomu přepsanému Benešově projevu:

Jsem hrdý na to, že jsme měli takového prezidenta, jako byl dr. Edvard Beneš. Stoibere, Posselte, na co jste hrdí vy? Na Henleina? Na Hitlera???

Přepsal, odstavci vybavil a komentoval Šaman v Praze dne 31. května 2004


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku