Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 2.6.2004
Svátek má Jarmil
  Výběr z vydání
 >Špatné řešení metra na Prosek
 >NÁZOR: Silniční leče - horší pytláctví
 >NÁZOR: Jsem proti přímé volbě prezidenta!
 >MROŽOVINY: Vítěz od Cušimy 2
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kolistický výlet, nepatřičný zvonek
 >PSÍ PŘÍHODY: Objevil se roztomilý nepřítel
 >POLITIKA: Milosrdně utajená volební kampaň
 >SPOLEČNOST: Třídicí puritánství
 >DETEKTIVKA: Konečná, vyskočit!
 >NÁZOR: Evropské a národní zájmy
 >EKONOMIKA: Koruna se v posledních týdnech stala obchodovanější
 >PENÍZE.CZ: Neznalost neomlouvá. A už vůbec ne pojišťovny!
 >SVĚT: Lékařem v Kuvajtu
 >POLITIKA: Turecko do EU?
 >EKONOMIKA: Úrokové sazby určí směr akciových trhů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
2.6. PENÍZE.CZ: Neznalost neomlouvá. A už vůbec ne pojišťovny!
Vendula Hilkovičová

Zákon 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů přijali naši zákonodárci koncem loňského roku. I když nabývá účinnosti až v lednu 2005, část týkající se poskytování informací budoucím klientům pojišťoven je účinná již ode dne vstupu České republiky do Evropské unie, tedy od 1. května. Nejdříve si připomeňme, co vlastně nový zákon z hlediska informační povinnosti pojišťoven obsahuje a především co jednotlivé položky znamenají.

Co zákon přikazuje

Pokud se chystáte uzavřít některé z pojištění osob (např. životní), určitě o něm budete chtít zjistit co nejvíce. Zákon se snaží klienty ochránit, a tak vyjmenovává důležité informace, které vám musí v pojišťovně sdělit a které by vám budoucnu mohly usnadnit život. Jde o následující:

 • Definice všech pojištění a všech opcí – už v této části je zákon nepřesný. Není totiž úplně jasné, jestli jde o vyjmenování a charakteristiku všech pojištění osob, které pojišťovna nabízí, nebo o volitelná pojištění (připojištění), která si klient může sjednat k jím vybranému pojištění.
 • Doba platnosti pojistné smlouvy – tedy doba, po kterou je smlouva mezi klientem a pojišťovnou platná. Neznamená to, že po celou dobu musí klient platit pojistné, ale je v průběhu této doby pojištěn. Existují např. jednorázově zaplacené pojistky nebo pojistky, které se platí jen po určitou dobu, platné jsou však déle.
 • Způsob zániku pojistné smlouvy – pojišťovna by klienta měla předem informovat o podmínkách, za kterých může k zániku smlouvy dojít. Smlouva může zaniknout například uplynutím doby, na kterou byla sjednána, nebo vypovězením jedné ze stran či smrtí pojištěného.
 • Způsob a doba placení pojistného – způsobem placení se rozumí měsíční, čtvrtletní a roční platby, dále zda složenkou, příkazem k úhradě a podobně. Doba placení je období, po které jsou pravidelné platby (nebo i jednorázová platba) prováděny. Jak je napsáno výše, tato doba se nemusí shodovat s dobou platnosti pojistné smlouvy.
 • Způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy – bonusem se v pojišťovnictví rozumí sleva při splnění určitých podmínek. Typickým příkladem je bonus poskytovaný u havarijního pojištění. Podle finančního zprostředkovatele Petra Šafránka se ale pravděpodobně jedná o chybu v terminologii: "Podle mého názoru bylo myšleno to, že klient musí dostávat v průběhu pojištění informace o konkrétních připsaných podílech na dodatkovém zisku." Pracovníci jednotlivých pojišťoven si pod tímto pojmem ve spojení s pojištěním osob nedovedli představit nic konkrétního (viz dále).
 • Způsob určení výše odkupného – odkupné (neboli odbytné – jedná se o synonyma) je částka, kterou získá klient v situaci, kdy vypoví smlouvu o pojištění. Pracovník pojišťovny má zájemci o pojištění říct, jakým způsobem bude odbytné vypočítáno. Praxe je ovšem často jiná, pojišťovny v lepším případě předkládají společně s vypracovaným modelovým příkladem podle zadání klienta i tabulku s výší odbytného v jednotlivých letech. V tom horším pak vše ukrývají pod formulaci "bude vypočteno pojistně matematickými metodami".
 • Informace o výši pojistného za každé sjednané soukromé pojištění včetně doplňkového soukromého pojištění, pokud bylo požadováno – před uzavřením smlouvy se musí klient dozvědět jakou částku za jednotlivá pojištění, která uzavře, bude v dohodnutých obdobích platit
 • V případě soukromého pojištění vázaného na investiční podíly definice podílů, na které je vázáno pojistné plnění, a dále uvedení povahy podkladových aktiv – pokud se klient rozhodne pro investiční životní pojištění, musí mu pracovník pojišťovny sdělit názvy všech fondů, do kterých může investovat, a skladbu těchto fondů. "Spíš se jedná o typy cenných papírů, nemusí být uvedeny konkrétní tituly," doplňuje Petr Šafránek.
 • Podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, způsob určení možných odečítaných částek a informace o adrese, na kterou je možno odstoupení od pojistné smlouvy zaslat – podle § 802 odst. 1 občanského zákoníku může klient odstoupit od pojistné smlouvy. Pojišťovna by jej měla o této možnosti informovat, stejně tak i o tom, kam se obrátit a jakou formou odstoupení provést a dále jakou část z placeného pojistného klient dostane zpět.
 • Obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému pojištění – pracovník pojišťovny by měl klientovi minimálně sdělit odkaz na zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Zde je upravena nejen problematika zdanění pojistného plnění, osvobození plnění, ale například i daňových odpočtů.
 • Způsob vyřizování stížností pojistníků, pojištěných a oprávněných osob, včetně možnosti obrátit se na Ministerstvo financí ČR se stížností – opět by se měl klient dozvědět, kam se má obrátit v případě stížnosti (a to nejen ten, kdo je pojištěný, ale i ten, kdo smlouvu uzavřel, pokud je to jiná osoba, tj. pojistník, a dále oprávněné osoby, tj. ti, kterým smrtí pojištěného vzniká nárok na plnění). Samozřejmě by se měl dozvědět o lhůtách vyřizování stížností a o možnosti zaslat svou stížnost na ministerstvo financí.

A jak to přikazuje

Všechny tyto informace musí být oznámeny jasným a přesným způsobem, písemně a v českém jazyce. "Pokud všeobecné pojistné podmínky obsahují všechny uvedené informace, lze jejich předáním v písemné podobě před uzavřením smlouvy splnit podmínky zákona. Důležité je, aby všeobecné pojistné podmínky skutečně všechny zákonem požadované informace obsahovaly," doplňuje Petr šafránek.

Po prostudování příslušných pasáží zákona jsme se rozhodli prověřit, zda a jak tuzemské pojišťovny novou právní normu dodržují. Pokud vás zajímá, jak jednotlivé pojišťovací ústavy uspěly, na tomto místě najdete výsledky našeho redakčního testu.

Myslíte si, že informace požadované zákonem jsou nutné? Budou pojišťovny tento zákon dodržovat a jak myslíte, že se s ním vypořádají?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku