Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 3.6.2004
Svátek má Tamara
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Socialistický způsob uvažování pracovníků České televize
 >MÉDIA: Zrušit vysílání pořadu v České televizi? V Česku stačí jeden telefonát!
 >TÉMA: Odsun
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Ještě k předvolebnímu sjezdu KSČ(M)
 >PRÁVO: K některým komentářům mého článku o Dr. Výborném
 >PRAHA:Grandiózní skulptury - umění nebo hračky?
 >NÁZOR: Jak funguje dnešní kapitalismus?
 >NÁZOR: Musí být Aneta českou superstar?
 >GLOSA: Za cigaretu flastr?
 >PENÍZE.CZ: Jak pojišťovny (ne)dodržují informační povinnost
 >Špatné řešení metra na Prosek
 >NÁZOR: Silniční leče - horší pytláctví
 >NÁZOR: Jsem proti přímé volbě prezidenta!
 >MROŽOVINY: Vítěz od Cušimy 2
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Kolistický výlet, nepatřičný zvonek

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
3.6. ŠAMANOVO DOUPĚ: Ještě k předvolebnímu sjezdu KSČ(M)
Jan Kovanic

od žlutých hvězdiček k rudým

Přede dvěma týdny skončil VI. sjezd KSČM. Sjezd před volbami do Evropského parlamentu. Sjezd, na kterém tvrdý stalinista a věrný žák a imitátor Klementa Gottwalda Miroslav Grebeníček obhájil svou vedoucí funkci. Podle něj je komunistická strana "za přijatelných podmínek připravena vstoupit do vlády a zkrotit kapitalismus, který se nyní vymyká společenské kontrole". Levicová ČSSD a KSČM prý získaly v minulých parlamentních volbách v Poslanecké sněmovně spolehlivou většinu 111 hlasů, která by jim umožnila vládnout. Sociální demokraté ale na to nechtějí přistoupit - a tím se, dle Grebeníčka, zpronevěřují svému programu.

Proto bych právě komunistům, sociálním demokratům a hlavně voličům připomněl, že kdysi už tyto dvě partaje sjednoceny byly (násilně v roce 1948) - a víme, jak to dopadlo. (Nebo nevíme???) Dnes ocituji jeden socdemácký článek z dubna 1946, z předvolební doby. Jsou v něm trefné postřehy - ale těm nejdůležitějším sám autor nevěří!

**************************************************************************

K sjezdu KSČ
(lf)

Jedním z nejzajímavějších zjevů VIII. sjezdu KSČ byla změna komunistického slovníku proti době předválečné. Především vymizelo slovíčko, se kterým se před válkou napořád operovalo: třída. A ovšem také zmizely všechny s tím souvisící odvozeniny jako třídní boj, třídní diktatura a podobně. Na jejich místo se nahrnuly nové, porevoluční pojmy, jako: lid, národ, vlast. Neznám strany, jejíž nynější program by se tak změnil oproti programu předválečnému. Člověk by se mohl ptát, zda strana, která se dovolává a operuje teď vlastenectvím, jest táž strana, která se před válkou stavěla co nejostřeji proti každé zmínce o národu a zda je logické, aby lidé, kteří dříve hlásali třídní boj, volali teď po součinnosti a vzájemném doplňování se všech vrstev národa.*

Aby nebylo pochybností: my komunistické straně její dnešní program nevytýkáme, naopak, těší nás, že se nám podařilo přesvědčit předáky KSČ o tom, že program vlastenectví, spolupráce všech tříd pro blaho národa a nutnost národního státu Čechů a Slováků jest správný a proveditelný. Byl to přece stále náš program a pamatujeme se ještě dobře, jak jsme byli k vůli němu napadáni, nazýváni zrádci dělnické třídy a socialismu nebo - sociálfašisty. Vývoj událostí nám dal za pravdu a konstatujeme opravdu s největším potěšením, že komunistická strana převzala tak důležité body našeho programu. Mohla by se však k tomu přiznati veřejně, se vší upřímností. V literatuře se takovému osvojování sicizího duševního majetku totiž říká plagiát a bývá dokonce - trestné...

Řekli jsme již, jak se program KSČ změnil proti předválečnému programu. Změnil se v takové míře, že se vyskytuje odůvodněné podezření, může-li se nějaká strana v takové míře změnit a zůstat stále stejnou politickou stranou. Skoro se nám někdy zdá, že ne. Že by se komunisté ani neměli právo odvolávati na svou předválečnou minulost - pokud se ještě na ni odvolávají a pokud ji vůbec někdy a kde detailně citují, což se děje tak málokdy, že člověk má někdy dojem, že na ni nejsou tak hrdi, jak sami rádi prohlašují.*

Máme někdy dojem, že si z oné minulosti vybírají pouze partie, které se jim hodí - (z presidentských voleb je uváděna vždy jenom volba presidenta dr. Beneše, kterého volili, a nikdy nejsou uváděny volby presidenta Masaryka, proti kterému stavěli protikandidáta).*

Velice často bylo na sjezdu - a nejenom na sjezdu - operováno se jménem generalissima Stalina. Jenomže na sjezdu mu říkali soudruh Stalin. Mluvilo se i o Rudé armádě - osvoboditelce. Jenomže se říkalo soudružská RA. A bylo dokonce řečeno, že ve volbách musí lid dokázati Rudé armádě vděčnost za osvobození. K tomu bychom také měli něco říci: Měli jsme někdy téměř dojem, že komunisté naznačují, že Stalin a Rudá armáda bojovali především proto, aby teď KSČ získala ve volbách co nejvíce hlasů.** (Kromě toho jsou snad komunisté toho názoru, že obyvatelé západních Čech, kteří byli osvobozeni americkou armádou, nesmějí volit komunisticky, aby vyjádřili vděčnost Spojeným státům?***) Myslím, že jest nejenom málo taktní, ale také směšné chtít zaplést spojence, kterým jsme právem vděčni za to, co pro nás pro všechny bez rozdílu stranické příslušnosti učinili, do našich čistě vnitropolitických záležitostí. Jsme také toho názoru, který je konečně zastáván celou - pardon, značnou částí veřejnosti, že naše spojenectví se Sovětským svazem by nemělo být otázkou jediné strany.

Vedení KSČ přece také prohlásilo otázku spojenectví za nespornou záležitost celonárodní. Na sjezdu však chtělo nějak veřejnosti namluviti, že KSČ má od SSSR mandát, aby tady vykonávala jeho přání a byla tlumočníkem a spojem mezi ruským národem a námi.**[!!] Proti tomu počínání a proti takovému postupu - ostatně naprosto se příčícímu solidaritě Národní fronty - se co nejrozhodněji stavíme.

**************************************************************************

Opsáno dne 2. června 2004 Praze z časopisu Masarykův lid, číslo 13, ročník XV (1946), vydáno v Praze dne 15. dubna 1946
(Tento kulturní čtrnáctideník vydávala sociálně demokratická Ústřední škola dělnická, řídil jej Josef Vondráček s redakčním kruhem.)

Šamanovy poznámky:

* Trefný, i dnes platný postřeh!

** Proč jen autor tomuto svému postřehu sám nevěřil, proč tuto čirou pravdu ironizuje!

*** Nakonec to bylo obráceně: Plzeňáci museli volit komunisty, tak je nemohli osvobodit Američané...

Před těmi skoro šedesáti lety se naši komunisté obraceli ke soudružskému Stalinovi, teď mají nové soudruhy - ve sjednocené Evropě!

Tady máte dalších 48 plakátů, podobných tomu dole. Volte komunisty - a uvidíte, jak dopadnete... Od žlutých hvězdiček k rudým, a od těch zase ke kladivům - na čarodějnice!

Volte komunisty. A uvidíte...Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku