Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 15.6.2004
Svátek má Vít
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Vycházejí Pražské vily a bude další Psí procházka
 >POLITIKA: Vláda prohrává boj s nezaměstnaností
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Když kvetly růže
 >PERLIČKY: Užiteční hnusáci mají týden
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Když někdo rád papá
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart v roli samaritána
 >EUROVOLBY: Procenta, ach procenta, na vás třeba docenta!
 >NÁZOR: Naši furianti.
 >POLITIKA: Nevůle občanů EU a tuzemská reflexe voleb do EP
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh jedenáctý O PRESUMPCI SPRÁVNOSTI aneb
 >MÉDIA: Zajímá nás fotbal nebo manželky fotbalistů?
 >EKONOMIKA: Akcie zmírnily růst
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >PENÍZE.CZ: Hotovost, platební kartu a šeky do kufru
 >GLOSA: Vzpoura strojů na obzoru

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
15.6. EKONOMIKA: Akcie zmírnily růst
Jan Korb

B.I.G. EXPERT - ZAHRANIČNÍ TRHY: názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX 50) v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 14. 6. 2004.

Týden: 14. 6. 2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Hodn.
11. 6.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
779,00
788,00
786,50
1,16
780 - 800
6
0
Dow Jones (USA)
10 410,10
10 458,67
10 488
0,47
10 000 - 10 850
4
2
NASDAQ (USA)
1 999,87
2 052,50
2 023
2,63
1 970 - 2 250
5
1
FTSE 100 (V. Brit.)
4 484,00
4 525,33
4 503
0,92
4 472 - 4 650
3
3
DAX (Německo)
4 014,56
4 046,33
4 040
0,79
3 870 - 4 250
4
2
Nikkei 225 (Jap.)
11 526,82
11 738,67
11 596
1,84
11 400 - 12 576
5
1

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Hodn.
11. 6.
Průměr
Medián
Změna
v %
Interval
Růst
Pokles
PX 50
779,00
853,83
842,50
9,61
810 - 900
6
0
Dow Jones (USA)
10 410,10
11 213,50
10 961
7,72
10 750 - 12 550
6
0
NASDAQ (USA)
1 999,87
2 193,17
2 170
9,67
2 077 - 2 383
6
0
FTSE 100 (V. Brit.)
4 484,00
4 714,33
4 709
5,14
4 615 - 4 850
6
0
DAX (Německo)
4 014,56
4 287,33
4 327
6,80
4 106 - 4 395
6
0
Nikkei 225 (Jap.)
11 526,82
11 950,17
11 951
3,67
11 450 - 12 500
5
1

NÁZOR EXPERTA: Jan Korb, Fio, burzovní společnost
Růst akciových trhů ztratil loňský hektický charakter, přesto se bude v dalším období prosazovat
Po vývoji, kterým prošly akciové trhy v lednu letošního roku, může byt současný vývoj zahraničních akciových trhů zklamáním. Pokud by se bral v potaz stav akciových indexů na konci loňského roku a současných stavem, pak by k takovému závěru byl logický důvod. Pokud však vezmeme úvahu okolnosti, které determinují současný vývoj, pak je současný vývoj odůvodnitelný.
Především se změnil charakter přístupu investorů k budování dlouhých pozic, když během minulého roku investoři nakupovali akcie takřka "bezhlavě" napříč celým trhem, což se projevilo mimo jiné i postupnou korekcí trhu během února až března. Nyní již přistupují k otevírání nových pozic na základě prognóz o dalším možném vývoji daných sektorů ekonomiky, případně jednotlivých společností.
Pokud si danou situaci převedeme do stavu amerického akciového trhu, pak především očekávání pozitivních dopadů prorůstových opatření (snižování úrokových sazeb až k jednomu procentu, snížení některých daní, zvýšení vládních výdajů) způsobilo, spolu s ohodnocením titulů na tříletých minimálních úrovních, dynamický růst. V okamžiku, kdy tato opatření "zabrala" a přinesla výsledky v podobě růstu zisků společností, tvorbě nových pracovních míst a růstu US ekonomiky, tak již ohodnocení akciových titulů dosahovalo úrovní, které z hlediska dalšího očekávaného vývoje byla brána jako adekvátní. Pokud například ukazatel P/E pro index S&P 500 dosahoval ve druhém čtvrtletí 2003 33,1, pak za první čtvrtletí 2004 poklesla hodnota tohoto ukazatele na 21,3, což odráží výrazný růst zisků společností. Pro další čtvrtletí se pak nadále očekává zhruba 17procentní růst zisků, což by znamenalo další pokles ukazatele P/E až k úrovni 18,7 na konci letošního roku (při zachování současné bodové úrovně indexu S&P 500).
Jestliže si dále položíme otázku jaký růstový potenciál mají US akciové trhy, pak můžeme pro jednoduché srovnání použít výnos US 10letých vládních dluhopisů, který dosahuje zhruba 4,8 procenta. Převrácená hodnota očekávaného ukazatele P/E pro následující čtyři čtvrtletí (18,7 pro S&P 500) je 5,34 procenta, což v uvedeném příkladě naznačuje mírně podhodnocený akciový trh ve vztahu k dluhopisům (dlouhodobě je tento vztah těchto měr vyrovnaný).
Uvedený příklad pak samozřejmě nepostihuje všechny aspekty, které formují vývoj trhů. Stěžejní otázkou prozatím zůstává například rozsah postupného růstu úrokových sazeb. Přesto lze za letošní rok očekávat růst trhů o 5-10 procent.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Radek Létal - A&CE Global Finance
Leoš Jirman - BH Securities
Patrik Müller - Böhm & partner
Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Jan Korb - Fio, burzovní společnost
Aleš Vávra - J&T Securities (Czech Republic)

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
"Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Jan Korb

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku