Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 16.6.2004
Svátek má Zbyněk
  Výběr z vydání
 >KULTURA: Bloomsday
 >GLOSA: Slavné vítězství ODS
 >EKONOMIKA: Evropské volby oslabily domácí měnu
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem si ve Stráži nad Nežárkou nabil hubu
 >PSÍ PŘÍHODY: Chlapi, včetně psů, jsou dobytkové
 >NÁZOR: Mnoho povyku pro nic
 >LITERATURA: Knížka krásná a čtivá
 >ŽERT: Žádost o propuštění z otroctví sociálního a důchodového "pojištění"
 >PENÍZE.CZ: Jak zajistit prosperující firmu
 >POSTŘEH: O psech
 >ARCHITEKTURA: Vycházejí Pražské vily a bude další Psí procházka
 >POLITIKA: Vláda prohrává boj s nezaměstnaností
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Když kvetly růže
 >PERLIČKY: Užiteční hnusáci mají týden
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Když někdo rád papá

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
16.6. ŽERT: Žádost o propuštění z otroctví sociálního a důchodového "pojištění"
Vít Paroulek

Pan ministr Zdeněk Škromach
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
Česká Republika

Pane ministře práce a sociálních věcí Zdeňku Škromachu,
Jelikož neznám lepší způsob, kterak změnit nespravedlivé zákony.
Jelikož snad ani nemohu měnit nespravedlivé zákony, neboť demokraticky volení zástupci lidu si je odhlasovali.
Ale jelikož sám nehodlám snášet nespravedlivé zákony, žádám Vás o zrušení platnosti tohoto zákona na mou osobu

Jedná se o Zákon o pojistném na sociální zabezpečení. Zákon by se měl pravdivě jmenovat "o sociální dani". Tedy žádám o zproštění účinku tohoto zákona na mou osobu a v dalším jednání budu žádat o finanční vyrovnání již neoprávněně nastalého plnění.

Odůvodnění:
1. Výše uvedený zákon mne násilím a pod pohrůžkou újmy nutí, abych platil sociální daně ve výši, kterou stanoví stát. Je jednoduše nespravedlivé, aby mne stát nutil konzumovat balík služeb za cenu, kterou si stanoví bez ohledu na to, zda s tím souhlasím anebo ne.

2. Důchodové a sociální pojištění. Žádám o vynětí ze sytému státní důchodové a sociální péče, neboť považuji za přirozené, aby každý zodpovědně přistupoval ke svému stáří a podle svých možností si na něj spořil. Stávající průběžný systém důchodové péče nesplňuje základní spravedlivý požadavek - aby každý byl zodpovědný především za sebe. Odmítám takzvanou "solidaritu" s poukazem, že musí být dobrovolná.

Prvotní důvod, proč uvedené služby odmítán je ten, že se mne nikdo nezeptal, zda s nimi souhlasím, že mi byly vnuceny a já s nimi nesouhlasím.

Druhotný důvod (pokud bych připustil jejich oprávněnost) je ten, že jejich výše není stanovena spravedlivě, ale tak, aby mne co nejvíce ožebračila pod podivným heslem "sociální spravedlivosti".

Nežádám daňovou, zdravotní a důchodovou reformu, nemám právo druhým lidem vnucovat své představy správného fungování státu. Když chtějí žít v socialismu, pro socialismus hlasují a z neznalosti podstaty anebo v omámení volí socialistické politiky, ať v socialismu žijí.
Stejně tak oni nemají právo (Bohem dané) nutit mne žít podle jejich měřítek toho, co je správné. Svoboda, Důstojnost, Rovnoprávnost jsou nejen člověku vrozené, také jsou zaručeny Ústavou a Listinou a proto žádám, aby byly akceptovány státem Českou republikou jako nezcizitelné a to nejen slovem, ale i činem.

Na závěr dovolte, abych odmítl některé možné argumenty pro neuznání mých požadavků:
1. Tvrzení o demokracii a zvolených zástupcích lidu, kteří odhlasovali tyto zákony:
· Nikdo nemá právo nutit mne, abych žil podle nespravedlivých zákonů, i kdyby je odhlasoval papež se sborem svatých. Svoboda je Ústavou zaručena a i kdyby nebyla, nic na věci to nemění. Dle zákona Svoboda sice smí být omezena, nikoliv však tak, aby v konečném důsledku pracující člověk odváděl do státní kasy polovinu či více svého výdělku na daních všeho druhu.

2. Poukaz na solidaritu a pojištění.
· Solidarita musí být dobrovolná, jinak to není solidarita. Pojištění také musí být dobrovolné, jinak není službou nabízenou na trhu, ale násilím.

3. Poukaz na mandatorní výdaje.
· Každý má právo žít pouze z výsledků své práce. Pokud naši rodičové 40let budovali socialismus, mají právo žít z výsledků socialismu. Jsou to krutá slova, ale pak pochopí, proč neměli mlčet a souhlasit.
Děkuji za vstřícný postup. Uvědomuji si, že vyřízení této záležitostí není věcí jediného dopisu a jsem připravený k dalšímu jednání. Také si myslím, že ačkoliv má žádost je možná dnes ojedinělá, bude čím dál tím častější - s tím, jak se bude měnit myšlení lidí, tyto změny budou pronikat i do politiky a do zákonů. Alespoň doufám.

Pro pořádek věcí dodávám, že pokud Vaše odpověď bude neřešící můj problém anebo nijaká, v dalším kroku se obrátím na Ústavní soud, neboť jsem vážně přesvědčený, že tento stav odporuje Ústavě i Listině, že člověk je svobodný a vznešený tvor a nikoliv bezmocná součástka společnosti …

Vám přeji dobré dny a zasloužené zdraví …

Vít Paroulek
adresa, telefon
email: inspirace@centrum.cz
Odesláno s dodejkou v říjnu 2003, bez odpovědi.
Další články tohoto autora:
Vít Paroulek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku