Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 22.6.2004
Svátek má Pavla
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Bubeneč psí i nepsí
 >INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn II.
 >VESMÍR: SpaceShipOne - první soukromá raketa v kosmu!
 >EKOLOGIE: Labské jezy a žáby na prameni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Když přijde Indián o medicinu
 >PSÍ PŘÍHODY: Záhadný úkaz na noční obloze
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: I mistr Špidla se utne
 >POLITIKA: Špidla píská kudlu
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh dvanáctý
 >EKONOMIKA: Čekání na Greenspana a čtvrtletní výsledky
 >HUDBA: Rock a klasika jdou dohromady
 >PENÍZE.CZ: Když hypotéka nestačí
 >ZAMYŠLENÍ: Palátci daně na druhý pokus
 >GLOSA: Zamyšlení povolební a také už předvolební
 >LIDŠTINY: Politika? Fuuuj! Aneb proč lidi nezajímá?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
22.6. PENÍZE.CZ: Když hypotéka nestačí
Vendula Hilkovičová

Tyto dva typy úvěrů mají lidem usnadnit cestu k vlastnímu bydlení. Jak z názvů vyplývá, předhypoteční úvěr slouží k financování pořízení bydlení ještě před poskytnutím samotného hypotečního úvěru. Doplňkový pak lze využít k dofinancování například stavby nebo jen samostatně bez návaznosti na hypoteční úvěr. Podívejme se na tyto úvěry trošku blíž.

Když chcete začít stavět

Rozhodli jste se postavit si dům, ale nemáte nemovitost, kterou byste použili jako zástavu pro získání hypotéky. V takovém případě můžete požádat o předhypoteční úvěr (a je to asi nejčastější způsob jeho využití), protože ten zástavu nemovitostí přímo nevyžaduje. Pro jeho zajištění můžete použít jiné zajišťovací prostředky, jako je ručitelské prohlášení nebo zástavní právo k pohledávce (například potvrzení peněžního ústavu o vkladu, ať už se jedná o vkladní knížku, vkladový list nebo termínovaný vklad).
Účelem předhypotečního úvěru je investice do nemovitosti. Banka jej poskytne klientovi do doby, než splní podmínky pro získání hypotečního úvěru. A kdy vám banka hypotéku poskytne? Ve chvíli, kdy už bude postaveno tolik, aby bylo možné stavbu zapsat do katastru nemovitostí a následně použít jako zástavu hypotečního úvěru.
Kromě samotné výstavby můžete předhypoteční úvěr využít i ke koupi nemovitosti do vlastnictví, v případě, že nelze kupovanou nemovitost použít k zástavě. Dále se tento úvěr využívá k rekonstrukci, modernizaci a opravě nemovitosti. V neposlední řadě můžete penězi získanými z tohoto úvěru splatit již dříve poskytnuté úvěry použité na investice do nemovitostí. A využít se dá i pro vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti nebo ke koupi spoluvlastnického podílu nemovitosti.

Na předhypoteční úvěr můžete získat částku až do výše následného hypotečního úvěru. Lze jej čerpat jak jednorázově, tak i postupně. Prvního způsobu využijete hlavně při koupi nemovitosti nebo spoluvlastnického podílu, druhého zpravidla při výstavbě nebo rekonstrukci. Tento typ úvěru patří spíš ke krátkodobým až střednědobým, protože je poskytován na dobu jednoho roku až dvou let. Úroky jsou spláceny většinou měsíčně, a to jen ze skutečně vyčerpané částky. Jistina je potom splacena jednorázově poskytnutým hypotečním úvěrem. Úroková sazba je tu na rozdíl od hypotečního po celou dobu pevná.

Tak jako u hypotečního úvěru po vás může banka požadovat uzavření životního pojištění s vinkulací na banku. (Pro případ smrti, kdy by banka získala pojistné plnění z uzavřené pojistky a mohla by tím splatit úvěr.) Podmínkou je samozřejmě účet vedený u dané banky a v neposlední řadě se zkoumá bonita zákazníka, tj. má-li na úvěr ve výši, kterou požaduje, nárok. Pokud je předhypoteční úvěr použit k zákonem stanoveným účelům, tj. k financování bydlení, lze u něj, stejně jako u samotného hypotečního úvěru, využít odpočet zaplacených úroků ze základu daně z příjmů, viz článek Ušetřete s úroky z úvěrů.

Když už máte postaveno

Doplňkový úvěr se většinou poskytuje ve chvíli, když jste už vyčerpali hypoteční úvěr, tedy k dofinancování samotné stavby či rekonstrukce. To ale není jediný způsob, jak jej lze použít. Pokud už máte dům či byt koupený nebo postavený, lze tento úvěr využít k pořízení vybavení, což s hypotékou nemůžete. Mimo jiné lze tímto úvěrem uhradit i koupi členského podílu v bytovém družstvu nebo přímo bytu v družstevním vlastnictví.
Doplňkový úvěr k hypotečnímu úvěru není žádným speciálním úvěrem, doplňkovým se stává svým využitím – tedy financováním bydlení. Je proto bankami často poskytován jako spotřebitelský nebo osobní úvěr. Banky je hradí z jiných zdrojů než hypoteční úvěry, které jsou financovány z prodeje hypotečních zástavních listů. To je i důvod, proč je doplňkový úvěr dražší – úročený vyšší sazbou. Navíc důvodem vyšší úrokové sazby je i vyšší riziko pro banku. Tento úvěr je sice zajištěn nemovitostí, ale až po hypotečním úvěru.
Opět můžete úvěr čerpat jednorázově i postupně podle následného využití. I když lze spotřebitelský úvěr zajistit třeba jen prohlášením ručitele, je v případě využití tohoto úvěru jako doplňkového vyžadována právě zástava v podobě nemovitosti. Většinou se samozřejmě využívá nemovitost, kterou je zajištěn i hypoteční úvěr.

O doplňkový úvěr si však můžete požádat nejen po vyčerpání hypotečního úvěru, hypoteční banky mohou nabízet doplňkový úvěr společně s hypotečním. K takovému kroku je možné přistoupit v případě, kdy samotný hypoteční úvěr nestačí na financování například celé výstavby nebo koupě nemovitosti. Úvěr můžete samozřejmě čerpat buď celý najednou nebo postupně.
Doba splatnosti se pohybuje mezi 1 až 10 roky. S prodlužující dobou se zvyšuje poskytovaná částka, ale i výše úrokové sazby. Splácet lze tento úvěr dvěma způsoby. Jednak v pravidelných měsíčních splátkách stále stejnou částku i s úroky, nebo je možné zvolit si lineární splácení. To znamená, že částka se snižuje tak, jak se snižuje splácená jistina. Stejně jako u předhypotečního úvěru je možné při správném využití doplňkového úvěru uplatnit odpočet úroků ze základu daně z příjmů.

Některé nabízené doplňkové a předhypoteční úvěry
Banka Komerční banka HVB Bank
ČSOB
Živnostenská banka
Název úvěru Předhypoteční úvěr KB Individuální spotřebitelský úvěr ČSOB spotřebitelský úvěr účelový typu A Osobní úvěr účelový
Typ úvěru předhypoteční doplňkový doplňkový doplňkový
Minimální výše 200 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč 50 000 Kč
Maximální výše rovna výši následného hypotečního úvěru 1 000 000 Kč 750 000 Kč není určena - podle bonity a možností splácení
Doba splatnosti 1 až 2 roky u úvěru do 400 000 Kč 7 let, nad 400 000 Kč 10 let až 7 let 1 až 72 měsíců
Úroková sazba od 4,5 % až individuálně 10 - 11 % 8,4 - 13,9 % 8,2 - 10,1 %
Poplatek za vedení účtu 100 Kč/měsíc 50 Kč/měsíc 200 Kč/rok 50 Kč/měsíc
Poplatek za zpracování úvěru 2 000 Kč 1 % z objemu, min. 500 Kč 1 % z výše úvěru, min. 500 Kč, max. 3 500 Kč Při dočerpání osobního úvěru do 1 měsíce včetně od podpisu smlouvy o poskytnutí úvěru bankou 0,3 % min. 500 Kč , do 6 měsíců 0,5 % min. 800 Kč
Podmínky fyzická osoba starší 18 let, účet vedený u KB, zajistit ručitelským prohlášením, zástavním právem k pohledávce, zástavním právem k věci nemovité fyzická osoba, starší 18 let, s trvalým bydlištěm v ČR, běžný účet vedený u HVB Bank, u úvěrů nad 400 000 Kč doklad, že do plánované investice již klient vložil prostředky ve výši minimálně odpovídající 20 % z objemu požadovaného úvěru, u úvěru do 300 000 Kč 1 ručitel, u úvěru do 400 000 Kč 2 ručitelé, dohoda o srážkách ze mzdy v případě nesplácení úvěru, u úvěrů nad 400 000 Kč dle individuálního posouzení každého případu některý z následujících způsobů zajištění - ručení, zástavní právo k nemovitosti, bankovní záruka, životní pojištění, zástavní právo k pohledávce z vkladu či ze stavebního spoření, biancosměnka fyzická osoba starší 18 let, max do 65 let, občan ČR nebo SR s příjmy na území ČR, účet u banky, splněné podmínky Credit Scoringu (bodové hodnocení úvěru), prokázání příjmů, příp. příjmů spolužadatelů, spoludlužníků a ručitelů (potvrzení zaměstnavatele, výplatní pásky, přiznání k dani z příjmu, doklad o přiznání důchodu nebo náhrady za ztrátu výdělku), u úvěru nad 500 000 Kč nutnost životního pojištění s vinkulací na banku fyzická osoba, starší 18 let, trvalé bydliště v ČR, běžný účet u Živnobanky, u úvěrů nad 120 tisíc Kč banka vyžaduje zajištění osobním ručením ručitelů, zástavním právem termínovanému vkladu nebo zástavním právem k pojištěné nemovitosti (u úvěrů nad 300 tis. Kč), k žádosti o úvěr je potřebné prokázat svoji totožnost, výši příjmů a vyplnit formulář, rovněž je nutné předložit dokumenty vztahující se k případnému zajištění úvěru (např. dokumenty prokazující příjmy vašich ručitelů apod.)
Zdroj dat: Webové stránky a informační linky bank

Využili jste někdy k financování bydlení předhypoteční nebo doplňkový úvěr? Myslíte si, že jsou tyto úvěry výhodné a mají své uplatnění?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku