Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 22.6.2004
Svátek má Pavla
  Výběr z vydání
 >ARCHITEKTURA: Bubeneč psí i nepsí
 >INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn II.
 >VESMÍR: SpaceShipOne - první soukromá raketa v kosmu!
 >EKOLOGIE: Labské jezy a žáby na prameni
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Když přijde Indián o medicinu
 >PSÍ PŘÍHODY: Záhadný úkaz na noční obloze
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: I mistr Špidla se utne
 >POLITIKA: Špidla píská kudlu
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh dvanáctý
 >EKONOMIKA: Čekání na Greenspana a čtvrtletní výsledky
 >HUDBA: Rock a klasika jdou dohromady
 >PENÍZE.CZ: Když hypotéka nestačí
 >ZAMYŠLENÍ: Palátci daně na druhý pokus
 >GLOSA: Zamyšlení povolební a také už předvolební
 >LIDŠTINY: Politika? Fuuuj! Aneb proč lidi nezajímá?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
22.6. INFORMATIKA: Mlynářův dezinformační mlýn II.
Milan Novák

Pod vedením ministra informatiky Vladimíra Mlynáře (US-DEU) se stává z podávání informací informační fraška. Ministerstvo neplní své informační povinnosti stanovené mu zákony a informace Mlynář neposkytuje řádně svým zaměstnancům, veřejnosti, ani poslancům. Druhý díl je věnován informacím o České poště.

Boj s větrnými mlýny připomíná situace na Ministerstvu informatiky, vedeném ministrem informatiky Vladimírem Mlynářem (US-DEU).

Když jsem počátkem letošního roku psal v o tom, že Ministerstvo informatiky nekontroluje řádně Českou poštu, která spadá do jeho resortu (9.1. ODBORY INFORMUJÍ: Mlynář skoro nekontroluje Českou poštu viz. zde.) a že za loňský rok provedlo a poté zveřejnilo v Poštovním věstníku Ministerstva informatiky informaci pouze o jedné a to ještě kamarádsky provedené a neškodné kontrole prodeje známek, ministerstvo se snažilo svůj špatný postup popírat úplně stejně jako popíralo hrubé nezákonnosti kolem včera v prvním dílu připomenuté kauzy Testcom. Nechyběly ani výhrůžky. Ministerstvo však současně s popíráním mých informací v tichosti začalo provádět kontroly v České poště jako na běžícím pásu. V lednu až březnu provedlo 5 kontrol a v dubnu a květnu už dalších 5 kontrol.

Pikantní na tom ovšem je, že ministerstvo při nich rozsáhle kontrolovalo také dodržování informačních povinností České pošty, spočívajících v tom, zda a jak jsou na pobočkách České pošty dostupné zákazníkům Poštovní věstníky, vydávané Ministerstvem informatiky 12 krát ročně. Ministerstvo tak kontrolovalo u České pošty vlastně to, co samo neplní - informační povinnost.

Jak už jsem před půl rokem psal, Ministerstvo informatiky je totiž také povinno podle zákona o poštovních službách informovat zákazníky - o výsledcích své kontroly, a to přímo v těchto Poštovních věstnících. V žádném z 5 letos zatím vydaných Poštovních věstníků však ministerstvo nezveřejnilo ani nejmenší informaci o výsledcích některé ze těchto svých 10 letošních kontrol. Mohu Vás ubezpečit, že některé z informací o výsledcích kontroly České pošty by přitom byly pro orientaci zákazníků velmi potřebné, protože popisují hrubé porušování povinností České pošty, že si neplní své informační povinnosti, že nedodržuje postupy při prodloužení lhůty pro uložení zásilky, že není činěn pokus o dodání v místě určeném v adrese až na vyzvání a dodání se tím nejméně o 1 den prodlužuje, že při vrácení poštovní zásilky s dobírkou se má automaticky vracet část ceny nebo případně celá, což Česká pošta systematicky neplní, že požadavek České pošty na úhradu 100,- Kč za převzetí klíčů od vchodu do domu byl protiprávní atd..

Některé výsledky, kdyby byly zveřejněny, by však naopak svědčily o současném překračování pravomocí Ministerstva informatiky při provádění kontrol, až šikanování České pošty. Ministerstvo v obavě z další kritiky totiž začalo kontrolovat i dodržování poskytování informací v rozsahu, ve kterém povinné nejsou a České poště to také začíná ve výsledcích kontrol bezhlavě vytýkat. Když současně si samo své informační povinnosti neplní. Takto až bezhlavě, ode zdi ke zdi, pokračuje celá kauza.

A tak ministerstvo sice kontroluje, zda mají na poštách zákazníci k dispozici Poštovní věstníky, ovšem ty neobsahují ony povinné informace o výsledcích ministerských kontrol, takže i kdyby Česká pošta svou povinnost vždy řádně plnila, potřebný informační přínos zákazníkům by byl prachmizerný. Mlynářův mlýn vyprodukoval další informační frašku.

Mlynář přitom nyní navrhl a po schválení vládou předložil do Poslanecké sněmovny k projednávání novelu zákona o poštovních službách a tak by informace o výsledcích kontrol byly přínosné nejenom pro zákazníky České pošty, ale přínosné by byly také jako určitá orientace pro poslance pro rozhodování o této novele.

Navíc v Poštovním věstníku vydávaném Ministerstvem informatiky by podle zákona o poštovních službách měly být vydávány jednou ročně také výsledky ověření dodržování pravidel, podle nichž by měly být přiřazovány jednotlivým základním službám náklady společné pro více činností České pošty - jakýsi odborný audit. Ani tyto informace se v Poštovním věstníku za loňský rok nedočtete, prostě proto, že Ministerstvo nesplnilo svou povinnost takováto pravidla pro Českou poštu schválit, stanovenou mu zákonem o poštovních službách.

A tyto ekonomické informace by pro poslance při schvalování novely zákona o poštovních službách byly možná ještě mnohem důležitější a strategičtější než utajované výsledky nezveřejňovaných kontrol. Zvlášť, je-li zákon bez těchto informací předložen poslancům ke schválení v období před usilovně připravovanou privatizací České pošty. Pro případnou privatizaci mají nezveřejněné a tímto způsobem fakticky utajené ekonomické informace, nepopiratelný strategický význam.

Informační mlýn Ministerstva informatiky mele dál svou dezinformační mouku.Vládní koalice však v zájmu udržení svých osobních pozic je ochotna strávit a tolerovat Mlynářovi cokoliv.

Milan Novák

(autor je předseda odborové organizace při Ministerstvu informatik)


Další články tohoto autora:
Milan Novák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku