Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 1.7.2004
Svátek má Jaroslava
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: Don Quijote v bludném justičním kruhu
 >ŠKOLSTVÍ: Slovní hodnocení
 >REAKCE: Labské jezy a "nová" fakta
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Konec problémů
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Osudný omyl
 >PSÍ PŘÍHODY: Bart opět v podezření
 >POLITIKA: Portugalská bída Evropské unie
 >GLOSA: Český tým v permanentní krizi ?
 >GLOSA: Co s tím?
 >NÁZOR: Slušní z kola ven ?
 >FEJETON: Až moc fotbalového šílenství
 >GLOSA: K čemu máme městskou policii
 >NÁZOR: Dvakrát "tři Grácie" v české licenci…
 >PENÍZE.CZ: Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.
 >CHTIP: Policajt a prodlužování penisů

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
1.7. PENÍZE.CZ: Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.
Vendula Hilkovičová

Ve svém volebním programu ODS "volí jistotu pro stáří". Varuje před neudržitelností dnešního důchodového systému a tvrdí, že je nutná radikální změna. Navrhuje variantu kombinace solidarity a osobní iniciativy, údajně nenechá starší na holičkách a vybízí mladé, aby mysleli na zadní kolečka.

Radikální řez

Vzhledem k autonomně definovaným vstupům a výstupům systému navrhuje ODS řešit penzijní systém odděleně, vedle rozpočtové reformy, jako samostatný celek. Malé změny prý nestačí, chce to radikální řez. Zvětší se údajně svoboda našeho rozhodování a sami si budeme vybírat z celé řady variant důchodového zabezpečení. Změna ale vyžaduje odvahu a podporu všech relevantních politických sil. Jinak ji nelze realizovat, tvrdí se v materiálech strany.
Penzijní systém má být pro stát dlouhodobě financovatelný a vyváženě kombinovat princip solidarity a vlastních zásluh. O solidaritu se postará stát, o "zásluhovost" se musí celý život starat každý sám. ODS totiž předpokládá, že vždy bude nemalá část těch, kteří svou neopatrností či nedůsledností přípravu na stáří zanedbají, a proto, aby nezůstali bez prostředků, musí pomoci stát a zajistit jim přesně definovaný minimální životní standard.

Dva pilíře

Řešení systému tedy ODS vidí v kombinaci dvou pilířů - prvního státního (solidárního) a druhého soukromého (individuálního). Státní pilíř by byl organizován jako průběžný, byla by povinnost do něho přispívat a vyplácel by se z něj základní důchod. ODS pracuje s dvěma variantami výše základního důchodu: 30 % a 20 % průměrné mzdy. Tato státem garantovaná část bude tedy jako doposud založena na principu celospolečenské mezigenerační solidarity a na průběžném financování důchodů všemi ekonomicky aktivními občany. To poskytne každému občanovi v důchodovém věku stejný základní rovný důchod, což podle ODS přinese úsporu administrativních nákladů. Tento princip umožní snížit sociální pojistné a na druhé straně zároveň klade větší důraz než dosud na individuální důchodové připojištění, případně investování a spoření.
Řešení soukromého pilíře by bylo na libovůli každého jednotlivce, rozhodoval by si sám, jakým dalším způsobem a v jaké míře se zajistí na stáří. Jestli si pořídí nemovitost jako investici, bude spořit nebo investovat jiným způsobem či využívat pojistných produktů. Podle ODS budou lidé jistě využívat i penzijní fondy, které už na našem trhu operují. Počítá se však se zavedením důsledné kontroly hospodaření fondů, se zpřísněním nároků na průhlednost hospodaření a s celkovým posílením zajištění fondů. V případě soukromého pilíře ODS počítá s odpočty od daňového základu.
Strana tvrdí, že při uplatnění tohoto systému se sníží současná výše přerozdělování, posílí se zásluhovost a spravedlnost důchodů a oproti současnému stavu fakticky dojde ke zvýšení příjmů důchodců.

Reforma

Proces reformy je samozřejmě dlouhodobý a podle ODS je prvním krokem zprůhlednění dnešního systému převedením příspěvku zaměstnavatele na sociální zabezpečení do hrubé mzdy zaměstnance. V důsledku toho si prý lidé konečně uvědomí, kolik se na důchody skutečně platí, aniž o tom vědí. Samotná reforma musí postupovat následovně:

1. změnou parametrů stávajícího systému – tj. úpravou věku odchodu do důchodu v návaznosti na prodlužující se délku života, změnami způsobu valorizace důchodů, změnami v zápočtu tzv. náhradních dob pojištění (což sníží deficitnost současného systému a zlepší jeho financovatelnost),

2. uskutečněním zásadní systémové změny, včetně zabezpečení plynulého přechodu od systému starého k novému.

Výpočet důchodu

Při prosazení návrhu reformy podle ODS by se stanovil důchod následovně: mladí do 35 let by automaticky přešli na nový systém, tj. jejich důchod by se skládal ze základního jednotného státního důchodu a ze soukromého individuální důchodu, o jehož výši by rozhodoval každý sám tím, kolik by si na něj spořil.
Důchodcům by byly stávající nároky zachovány. Lidé starší 35 let by si mohli vybrat, zda zůstanou ve starém systému a budou platit dnešní, tj. vyšší důchodové pojištění, nebo zda vstoupí do nového systému, ušetří peníze a zajistí si soukromou penzi k nízkému solidárnímu důchodu. To by údajně umožnilo převedení jimi v minulosti placených příspěvků na důchodové pojištění na jejich individuální penzijní účet.

Návrh ODS tedy vychází z předpokladu nekrácení nároků současných důchodců ani osob, které patří do předdůchodové kategorie. I nadále ODS počítá s mezigenerační solidaritou, kdy jsou z plateb "nedůchodců" hrazeny důchody penzistům. Tempo valorizací je zakotveno ve stávajícím zákoně a podle ODS by se i nadále podle něj mělo pokračovat, aby byla udržena a rostla reálná výše důchodů.

Koncepce ODS je předposlední, se kterou se na našich stránkách setkáváte. V nejbližších dnes vám představíme ještě návrh KSČM. O koncepci důchodové reformy podle ČSSD si můžete přečíst v článku ČSSD sází na virtuální účty a podle Unie svobody v textu Unie svobody chce kombinovaný systém. Pokud vás zajímá, jak si obě strany své koncepce obhájily před naší porotou, přečtěte si články Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá a Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý.

Také tato koncepce prošla hodnocením naší odborné poroty, ale co si o ní myslíte vy? Může vyřešit problémy tuzemského důchodového systému?
Další články tohoto autora:
Vendula Hilkovičová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku