Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 12.7.2004
Svátek má Bořek
  Výběr z vydání
 >VÝZVA: Hledám majitele fenky sražené autem.
 >ZAMYŠLENÍ: Poněkud znesvěcené svátky.
 >LIDŠTINY: Politické gesto
 >POLITIKA: Dvě glosy
 >MROŽOVINY: Zvedá se třetí technologická vlna
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Přípravy na výlet do Itálie
 >PSÍ PŘÍHODY: Co on tam vyčuchává
 >GLOSA: Sponzorují automobilisté stát anebo naopak?
 >ZAMYŠLENÍ: Bičujme bolševika v nás
 >LITEVSKÉ LISTY: Všechny chrámy světa
 >PENÍZE.CZ: Letadlo, které nikdy nedoletí aneb jak nezbohatnout
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Zemědělské stroje
 >POLITIKA: Ústava nechává prezidentovi volné ruce
 >GLOSA: Ne hlavní, ale jeden z více malých důvodů proč občané nechodí volit.
 >MOBY DICK: Ambrožův konec

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
12.7. PENÍZE.CZ: Letadlo, které nikdy nedoletí aneb jak nezbohatnout
PENÍZE.CZ redakce

Říká se, že letadlo je nejbezpečnějším dopravním prostředkem, přesto je mezi námi mnoho těch, kteří s "letadlem" spadli a ještě za to zaplatili poměrně drahé "letenky". I přes takové zkušenosti, je počet pasažérů, kteří jsou stále ochotni vstoupit na palubu, velký. Je ale nutné podotknout, že současná letadla (nebo také pyramidy) jsou většinou výborně kamuflována, a tak je mnohdy velmi obtížné rozeznat, zda-li jde o letadlo či např. o zcela legální a seriózní Multi Level Marketing. Více se o tomto tématu dočtete v článku: Postihnout kamuflované pyramidové hry je obtížné.

Letadlo či pyramidové hry nejsou žádným novým fenoménem. Jedním z prvních, který se na tomto principu snažil zbohatnout, byl Ital Charles Ponzi v Bostonu v roce 1920. Od té doby se letadla objevují po celém světě a v nejrůznějších modifikacích.

Pyramidová hra, i když se může objevovat v rozličných podobách, je založena v podstatě vždy na stejném principu. Je to hierarchická struktura, která má tvar pyramidy a vytváří se tak, že lidé se k dané struktuře připojují pod ty její členy, kteří se již připojily dříve. Tito noví členové platí (způsoby tohoto placení mohou být různé – od přímého zaplacení za členství v systému až po velmi obratně kamuflované platby) těm, kteří jsou ve struktuře nad nimi s nadějí, že i jim bude takto zaplaceno těmi, kteří se připojí ve struktuře až pod ně. Bohužel ke splnění takových nadějí nikdy nedojde. Letadlo totiž daleko nedoletí a brzy spadne, a to ze dvou základních důvodů.

Důvody (ne)chtěných přistání

Prvním z nich je skutečnost, že počet potencionálních účastníků na systému je omezený. Úspěšnost pyramidové hry je závislá na exponenciálně vzrůstajícím čísle účastníků, takže již po několika krocích je číslo účastníků enormně vysoké a získat další účastníky je velmi obtížné a časem nemožné. Pyramida se zhroutí s tím výsledkem, že naprostá většina účastníků (u čistých letadel je to asi 99,9 % jejich členů) systému nic nezíská, respektive ztratí to, co do systému vložili jako vstupní poplatek.

Druhým důvodem, proč pyramida nemůže fungovat, je otázka související se zdroji příjmů. Jediným zdrojem příjmů v pyramidové hře jsou peníze samotných členů systému. Pyramida sama o sobě nevytváří žádný zisk, nadhodnotu, pouze přesunuje již existující hodnoty. Každou korunu, jež některý z členů prostřednictvím pyramidy získal, předtím jiný z jejích účastníků ztratil. Tzv. ziskem v těchto strukturách jsou tedy peníze, které systému přinášejí jeho nejmladší členové, tedy ti, jež se nachází na nejnižších úrovních pyramidy.

Jak spolehlivě rozeznat nespolehlivou letenku?

Mezi hlavní znaky letadla patří zejména skutečnost, že nový člen složí vstupní poplatek, který je poté přerozdělován, ať už jen jeho část nebo celý, mezi členy systému, kteří se nacházejí na vyšší úrovni pyramidy – tedy mezi služebně starší členy a nový člen setrvává dále v naději, že najde dostatečné množství dalších nových členů, z jejichž vstupních poplatků bude profitovat i on. Kupuje si pouze právo získávat do systému nové členy. Pasivním členům tj. takovým, kteří se na získávání členů nepodílejí, letadlo nepřináší nic. V této souvislosti je nutno upozornit, že vstupní poplatek může být obratně zamaskován například v produktu. Pokud školení, sada zboží či jiný produkt nemají ani zdaleka takovou cenu, kterou za ně musí nový člen zaplatit, je nanejvýš pravděpodobné, že součástí ceny daného produktu je i poplatek za právo získávat nové členy.

Dalším důležitým znakem je systém přerozdělování získaných peněz. Pro letadlo je typické, že nejvíce z peněz získává ne ten, kdo se na jejich zisku podílel (tj. ten, který získal nového člena), ale ten, který je ve struktuře výše, i když se na získávání nepodílel nebo jen malou měrou. Stupeň nepřímosti může být různý.

Jak je již výše zmíněno, v současnosti se téměř nevyskytují klasická letadla, kdy se peníze nových členu prostě přerozdělí členům starším, většinou se vyskytují v modifikované podobě, která se snaží zastřít skutečnost, že jde systém pyramidálních investic. Může jít například o systémy, do kterých lze vstoupit buď pouze na základě nezdůvodnitelně vysokých poplatků nebo na základě koupě jakéhosi drahého pseudoproduktu, který je prakticky bez ceny či má cenu velmi malou. Existují i sofistikovanější systémy. Mezi ně patří například ty, které fungují na principu, že novým členům vnutí obrovské zásoby zboží, které tito nejsou schopni ani prodat ani upotřebit a ve finále je tak spotřebitelům prodávají levněji než je sami nakoupili a zoufale shání nového člena systému, který by odkoupil od služebně staršího člena vše.

České právo pokulhává

Co se týká právní úpravy v naší republice je situace velmi neuspokojivá. Česká republika se bohužel, s ohledem na tuto problematiku, neřadí mezi vyspělé země jako jsou Spojené státy americké, Velká Británie, Kanada a mnoho dalších, které problém ilegálních pyramidálních investic ve svých zákonech řeší a tvrdě postihují a problémem letadel se ve svých právních předpisech nezabývá. Přestože i u nás tento typ kriminality bují v nevídaných rozměrech, zákonodárce dosud nepovažoval za nutné, zaujmout k dané věci postoj a situaci vyřešit. Dokonce se ozývají hlasy, že současná právní úprava je pro postihování pyramidových her zcela dostačující. S tímto názorem však nelze souhlasit, protože podle platného práva je možno postihovat taková jednání jen velmi obtížně.

Kamuflovaná letadla nelze považovat za loterii nebo jinou hru, a tak jsou jejich organizátoři vyšetřováni především v souvislosti s podezřením na daňové úniky či v souvislosti s neoprávněným podnikáním nebo podvodem. Je však nepochybné, že tato problematika, a to především s ohledem na okradené účastníky pyramidových her, by si zasloužila zvláštní právní regulaci. Nelze než věřit, že se jí co nejdříve dočkáme.

Autorkou textu je Gabriela Molnárová, převzato ze serveru epravo.cz.

Máte vlastní zkušenosti s letadlem? Jak daleko jste doletěli? Vydělali jste na projektu, nebo naopak prodělali?
Další články tohoto autora:
PENÍZE.CZ redakce

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku