Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 13.7.2004
Svátek má Markéta
  Výběr z vydání
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Takže vyrážíme
 >PSÍ PŘÍHODY: Ještě k psímu čmuchání
 >PENÍZE.CZ: Penzijní systém není v krizi, tvrdí KSČM
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Vláda štěnic
 >LITEVSKÉ LISTY: Můj nejlepší přítel
 >FEJETON: O budoucnosti
 >NÁZOR: Poměrný nebo většinový volební systém ?
 >NÁZOR: Iluze postupně opadávají
 >HRA: Král nemůže spát
 >VÝZVA: Hledám majitele fenky sražené autem.
 >ZAMYŠLENÍ: Poněkud znesvěcené svátky.
 >LIDŠTINY: Politické gesto
 >ARCHITEKTURA: Letenské sady v novém hávu
 >POLITIKA: Dvě glosy
 >MROŽOVINY: Zvedá se třetí technologická vlna

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
13.7. PENÍZE.CZ: Penzijní systém není v krizi, tvrdí KSČM
Martin Zika

V porovnání s představami ostatních parlamentních stran (s výjimkou KDU-ČSL, která nám přes opakované upomínky a několikeré sliby svou vizi koncepce ideálního penzijního systému neposlala) je dostupný materiál KSČM týkající se penzijního systému méně podrobný. Tato koncepce obsahuje spíše několik základních tezí a zároveň jakési úkoly, které si strana stanovila. Jde o různé varianty zásahů do penzijního systému, jejichž dopad chce strana propočítat. Podívejme se tedy, jaké to jsou.

Odmítáme kampaň o neudržitelnosti systému

Politické strany a penzijní reforma

Chcete vědět, jak hlavní politické strany hodlají reformovat tuzemský penzijní systém a jak jejich plány hodnotí námi oslovení analytici? Přečtěte si to v následujících článcích:
ČSSD sází na virtuální účty
Reforma penzí podle ČSSD: je to pokrok, ale pomalý

Unie svobody chce kombinovaný systém
Reforma penzí podle US: více nohou, ale jedna zakrnělá

Důchod podle ODS? Kolik si naspoříš.
Reforma penzí podle ODS: nápad dobrý, ale...

Důchod má být podle KSČM prostředkem státu, který lidem umožní důstojně prožít stáří, proto je nutné zachovat princip solidarity. Dále by měla být odmítnuta kampaň, která prohlašuje, že současný systém je neudržitelný. Naopak, je stabilizovaný na 10 let a za X let je možné usoudit, že na základě růstu produktivity práce a vyšších příjmů je možné do něj odvádět více peněz, píše se v materiálu strany. Největší váha celého systému by tedy podle KSČM měla ležet na prvním, respektive základním pilíři. Ten by měl být schopen zabezpečit člověka i bez doplňkových pilířů tak, aby ve stáří neupadl do chudoby. Čili váha prvního pilíře by se neměla snižovat.
KSČM uznává nutnost parametrických zásahů do systému, ty by ovšem měly být provedeny nejen na principu zásluhovosti, ale i solidarity. Shrnuto - celý systém by měl být průběžný, vícezdrojový, solidární a státem garantovaný.

Cesta k důchodové reformě je pak také v řešení vysoké nezaměstnanosti, protože kvůli té ubývá lidí přispívajících do systému a měly by být hledány i možnosti státních pobídek ke zvrácení nedobrého demografického trendu.
Jestliže bude společnosti bohatší, měli by z toho něco mít i důchodci, tvrdí KSČM. To znamená, že nelze provádět valorizaci důchodů jen podle růstu cen a odrazit se přitom pouze od stanovené hranice nad životním minimem. Valorizace by měla být prováděna i z pohledu růstu mezd, čímž by se měl hlídat poměr průměrného důchodu ke mzdě, aby se "nůžky" stále více nerozevíraly.
Strana dále považuje za nezbytné předložit matematické modely a technické projekty, souběžně s chystaným projektem příspěvkově definovaného systému by měl být vypracován i projekt dávkově definovaného systému.

Varianty zásahů do penzijního systému, jejichž dopady chce strana spočítat

1) Jak se projeví poslední schválené úpravy odvodů do důchodového systému (zvýšení na 28 %, zvýšení odvodů za OSVČ),

2) Podle KSČM lze při předpokládaném 5% růstu mezd ročně očekávat, že systém bude vyrovnaný. Po dobu kolika příštích let by byl důchod zajištěn v následujících podvariantách ve výši:
- 40 % průměrného hrubého výdělku,
- 45 % průměrného hrubého výdělku,
- 50 % průměrného hrubého výdělku,

3) Jak by prodloužilo samofinancovatelnost vyplácení starobních důchodů ze samostatného účtu státního rozpočtu při vyčlenění invalidních a případně pozůstalostních důchodů do jiných systémů a další zrovnoprávnění odvodů OSVČ se zaměstnanci,

4) Jak se projeví nižší porodnost na počtu činných obyvatel při uzákoněném odchodu do důchodu v 63 letech a jak by tento problém bylo možné řešit a nakolik snížením (2/3, 1/3) a dokonce úplným odstraněním nezaměstnanosti,

5) Ve kterém roce by se důchodový systém dostal do deficitu a zda by se měly prostředky vybírané na státní politiku nezaměstnanosti ve výši 1,6 % převést do důchodového fondu,

6) Ve kterém roce by bylo nutné uvažovat s dalším zvýšením odvodu do důchodového fondu např. o 2 % u jednotlivých variant a na jak dlouho by byl fond v rovnováze,

7) Ve kterém roce by bylo nutno zapojit vícezdrojové financování (například který další zdroj zapojit),

8) Jak by se na důchodovém fondu projevila některými politiky navrhovaná úprava, že by se určitá část ze současného odvodu do systému (28 %), např. 5 %, mohla podle individuálního přání převést na osobní účet důchodového připojištění.

Co si myslíte o tomto hrubém nástinu koncepce komunistické strany?
Další články tohoto autora:
Martin Zika

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku