Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 21.7.2004
Svátek má Vítězslav
  Výběr z vydání
 >EKOLOGIE: Chcete radioaktivní odpad?
 >FEJETON: Chvála malých stran
 >EKONOMIKA: Další zvýšení úrokových sazeb je na dohled
 >MROŽOVINY: Technický šperk v srdci Jeseníků
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Opravdu zlá curva
 >PSÍ PŘÍHODY: Pejskové v Itálii
 >BĚS A HRŮZA: politicaly correct neboli společensky nezávadný
 >GLOSA: V padesátých letech by pro tebe přijel černý tatraplán…
 >PENÍZE.CZ: Co pokulhává na rovné dani?
 >TÉMA: Jak má mít člověk tu Evropu rád?!
 >NÁZOR: Krach politiky zadržování komunistů
 >GLOSA: Dnes ani náhodou neplatí úsloví, co je psáno, to je dáno.
 >POLITIKA: Jak funguje dnešní česká politická scéna 5.
 >TÉMA: Co je to "domácí násilí"?
 >FEJETON: O Bohu

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
21.7. BĚS A HRŮZA: politicaly correct neboli společensky nezávadný
(pagi)

Na začátku byla, jako obvykle v podobných případech, dobrý úmysl. Ten ale, stejně obvykle, je onou slavnou cestou do pekla. Nebo aspoň do předpeklí. Podle netové encyklopedie WordIQ je cílem P.C., jak se často zkracuje, snaha odstranit skutečnou nebo domnělou diskriminaci založenou na rase, pohlaví, zdravotní schopnosti nebo na jiných kritériích. Snahou je ukázat touto cestou lidem jednak možnosti jazyka při výběru termínů, jednak to, že ti, kdo se od nich odlišují, se mohou cítit dotčeni používáním určitých slov.

V obecné rovině to je myšlenka, která si zaslouží pochvalu, ale když se pravidelně setkávám s jejími nejrůznějšími realizacemi, čas od času mi vstávají vlasy hrůzou na hlavě. Podobně jako v jiných případech se u řady lidí z návodu ke zvážení stalo neporušitelné pravidlo, připomínající náboženské příkazy a zákazy, pravidlo používané ad absurdum a zcela automaticky.

Především už z definice vyplývá, že P.C. je silně kontextová - záleží na tom, kdo, vůči komu, kdy a v jaké souvislosti a společnosti příslušný obrat použije. Zatímco pro mladé americké černochy (neboli Afroameričany, jak je P.C.) je ve vzájemné mluvě termín negr (tedy: niger) zcela běžný a v tomto kontextu v něm nevidí nic závadného, jsou dotčeni, pokud toto slovo vůči nim použije příslušník jiné rasy.

Termín P.C. se do širšího použití dostal počátkem osmdesátých let a jeho sláva vrcholila na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Koncem devadesátých let však došlo k jeho ústupu a dnes je - alespoň podle WordIQ - převážně používán v satirickém významu a jako politická nadávka (tohle platí pro USA, samozřejmě). Už tady vidíme, jak pomalu se módní vlny přelévají přes širý prostor Atlantiku - u nás se o P.C. mluví hlavně v posledních letech. A navíc, což je rovněž charakteristické pro naši společnost, se termín obvykle nepřekládá jako společenská nezávadnost, ale doslovně jako politická korektnost. (Sám tak činím v případech, kdy absurdita použití P.C. je natolik zjevná, že si ono satirické pošťouchnutí zaslouží.)

I přes všechny výhrady, které k P.C. mám, i přes až hysterickou nekritičnost, kterou její zastánci prosazovali a prosazují, donutili nás ostatní, abychom se aspoň trochu zamysleli nad jazykem, jeho možnostmi a používáním. Jenže právě kvůli výrazné kontextové podstatě interpretace (a dezinterpretace) slov je nesmyslné vnucovat ostatním zákonem nebo vůlí menšiny jednotné nahrazování některých slov jinými. Zvláště, když navržené opisy dokonce s nahrazovaným výrazem ani synonymní (neměl bych správněji napsat děťonymní, když syn- vzbuzuje nepřípustnou konotaci s mužským pohlavím?) nejsou a bez pomoci Velkého Bratra držícího v ruce jediný vědecký a správný, tj. jím odsouhlasený, slovník společensky nezávadných výrazů mohou vést ke značnému nepochopení.

Právě tento charakter P.C. vede jejich kritiky často k jejich upozorňování na úzkou podobu P.C. k orwellovskému newspeaku či k některým goebelsovským postupům, a na to, že P.C. se ve svém jádru i ve své praxi příliš blíží cenzuře. Také zdůrazňují, že to, co je označováno za obranu ponižovaných a diskriminovaných skupin, samo může vytvářet intoleranci. (Navíc tu máme historicky podložené konstatování, že v moderních dobách jen málokdy vedl násilný tlak k prosazení nějaké myšlenky, bez ohledu na její správnost či nesprávnost.)

Česká společnost zřejmě ještě bude muset vstřebat myšlenky P.C. po nějakou dobu, než dojde ke stabilizaci a k úpravě našeho slovníku tam, kde to odpovídá našemu kulturnímu kontextu a vývoji jazyka. Je ale především na novinářích, tedy na lidech, jejichž slovní projev zasahuje i do poslední domácnosti, zda budou k P.C. přistupovat střízlivě a s citem a zda budou respektovat jemnou rovnováhu mezi naší kulturní tradicí a obecnými požadavky P.C.

Na internetu můžete najít slovníček společensky nezávadných výrazů v češtině - je to kolektivní práce odkazující se na originální americkou příručku, text, který v roce 1995 vyšel na pokračování v Literárních novinách. Ocituji z něho několik výrazných příkladů nepřípustných výrazů:

 • bezdomovec, nepříp., nedoubytovaný.
 • deviant, nepříp., svébytně sexuálně zaměřený (jedinec).
 • domácí práce, nepříp., užitá umění.
 • homole, nepříp., gayle.
 • homonymum, nepříp., gaynymum.
 • krotitel, nepříp., placený trapič; mezidruhový zpřístupňovatel. Viz učitel.
 • manželka, nepříp., femželka. Vytvořeno zejména s ohledem na stále vzrůstající počet cizinců učících se češtině. Jakkoliv nepovažujeme za ekonomické upravovat takto celé české lexikum (nezavádíme tedy nové termíny jako femtl, Kofemč, otofem, podfemivý, ani nové křestní jméno Efem, resp. Efemuel), cítili jsme, že tato náhrada je nezbytná u termínu tak exponovaného.
 • orgasmus, orgasmus/orgasma. Pro označení vyvrcholení u ženy je navržen termín s ženským zakončením.
 • pasák, nepříp., sexuální manažer.
 • perverzní, nepříp., sexuálně vynalézavý.
 • poďobaný, nepříp., dermatologicky svébytný.
 • přistěhovalec, nepříp., potenciální spoluobčan; nezákonný ~: potenciální spoluobčan t.č. mimo zákon.
 • retardovaný, nepříp., vývojově váhavý.
 • sněhulák, nepříp., sněhová socha, sněhová postava/osoba; vedle pojmenování by zde bylo účelné změnit i běžnou praxi, která dává téměř bezvýhradně přednost stavbě sněhuláků před stavěním sněhulaček.
 • stáří, nepříp., zralost, chronologický náskok.
 • šílenství, nepříp., okrajová mentální aktivita. "To mě dovádí k okrajové mentální aktivitě!"
 • vandal, nepříp., ničitel. Výraz vandal je urážlivý pro národnostní cítění potenciálních Vandalů. Je třeba se vyhnout omylu, jehož se dopouštějí autoři OPCD&H, když v náhradě slova slave zachovávají původní základ (enslaved person). Podle Webster's New Universal Unabridged Dictionary jsou otroci (slaves) "tak nazýváni proto, že v raném středověku bylo zotročeno mnoho Slovanů (Slavs)."
 • zfetovaný, nepříp., chemicky unavený. Navržený termín je vytvořen analogií s běžně užívaným spojením společensky unavený.
 • zoologická zahrada, nepříp., zvířecí zajatecký tábor. Viz ZOO.
 • žebrák, nepříp., nonakumulačně orientovaný. "Jan Neruda: Přivedla nonakumulačně orientovaného na mizinu."

Někdy se žert od vážně míněné snahy dá odlišit jen obtížně, pokud vůbec. Zvášť, když tu jsou pečlivě namíchána hesla manželka či vandal spolu s velmi věcnými a trefnými postřehy, jako například interrupce neboli umělé ukončení těhotenství, nikoliv přerušení s možností případného dokončení, či označení přírodní národy, respektující podstatu, na rozdíl od označení primitivní národy, které je hodně spojeno s devatenáctým stoletím a s kultem nadřazenosti bílého muže (to je ale hnusně společensky závadné označení pro kult společenské nekonvenčnosti osob s nedostatkem melaninu, co?).

Jenže, bohužel, zakladatelé té původní americké P.C. svá nikoliv doporučení nebo postřehy, ale nekompromisní požadavky mínili zcela vážně, vedeni snahou pomoci, navíc často někomu, s kým se o tom neradili a kdo o to vůbec, ale opravdu vůbec nestál...

Bože, ochraňuj nás před lidmi, kteří nám chtějí pomáhat - před lidmi, kteří nám chtějí škodit, se ochráníme sami!


Prameny:

 1. www.wordiq.com
 2. SPOLEČENSKY NEZÁVADNÁ MLUVA
  Praktická slovníková příručka
  Volně podle anglické předlohy The Official Politically Correct Dictionary and Handbook Henryho Bearda a Christophera Cerfa, vydané v New Yorku v roce 1994,
  sestavili
  Renata Kamenická, Martin Kukal, Marcela Foltová,
  Alžběta Černušková, Dagmar Dvořáková, Jiří Rambousek.
  Vydal Duše ples v Brně v prosinci 1994 jako svoji 1. publikaci. Zodpovědná redaktorka mgr. Zdeňka Potocká.
  HTML úpravu zhotovil J. Jícha. 3 vyobrazení. Vydání v Internetu první: 21. 6. 1996
 3. recenze Dany Hábové na příručku Společensky nezávadná mluvaDalší články tohoto autora:
(pagi)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku