Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 23.7.2004
Svátek má Libor
  Výběr z vydání
 >TÉMA: Jakási konkurenceschopnost
 >TÉMA: Oběti domácího násilí
 >TÉMA: Co zavádět ve zdravotnictví
 >ZAMYŠLENÍ: Na demogracii nám nešahej!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - jízdní kola
 >PSÍ PŘÍHODY: Umřel Monty
 >FILM: Titulky vs dabing
 >VÍKENDOVINY: Bouře na moři
 >POLITIKA: Jaký systém voleb opravdu chceme?
 >SPOLEČNOST: Nejpamátnější den lidstva
 >PENÍZE.CZ: Malá násobilka životního pojištění
 >BÁSNĚNÍ: Naše pohostinství
 >POLITIKA: Grossodojmologie
 >POLITIKA: Vrchol sociální demagogie
 >ZE ŽIVOTA: Úřednická totalita

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
23.7. TÉMA: Co zavádět ve zdravotnictví
František Vízek

Zdravotní systém je zadlužený a tak se patnáct let po "sametu" volá, abychom učinili - první krok /!/, neboť do této chvíle jsme zřejmě jenom poskakovali /?/. Tím prvním krokem k léčbě má být průhledné hospodaření nemocnic, průhledná činnost zdravotních pojišťoven, průhledná léková politika, prostě globální průhlednost. Dalším krokem má být zavedení finanční spoluúčasti pacientů, jak nabádá nejeden komentátor (viz např. poznámka v Hosp. novinách dne 20.7.) Pak teprve bude líp.

Nemíním marně pitvat, kdo a kdy a proč založil onu totální neprůhlednost, tam bude každý svádět vinu na jiného, ale u tzv. ZAVÁDĚNÍ finanční spoluúčasti pacientů se zastavit chci. Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku, má podle článku 31 každý právo na ochranu zdraví a na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky.
Podotknu, že je zcela mimo mísu mluvit o BEZPLATNOSTI, když od prvního dne v zaměstnání každý občan platí, resp. předplácí si na možné budoucí potřebné léčení a léky. Mám za nemístné a zkreslující i volání po jakémsi "zavádění finanční spoluúčasti", když každý celoživotní plátce zdravotního pojištění prokazatelně účasten JE a tudíž logicky MÁ i finanční spoluúčast. Sleduji-li v lékárnách fronty před výdejem léků "na recepty" a "za hotové", nezřídka je fronta delší u hotového placení. Vidím, že mnozí lidé běžně platí, co by nemuseli, co by na recept měli pouze s doplatkem i bez doplatku. Návštěvu ordinace škrtli a nechávají ji na horší časy.

Kdesi jsem se dočetl, že z balíku peněz ve zdravotním systému plných 85 procent čerpá pouhých 15 procent lidí. V různých ústavech i doma se jistě léčí nějaké to procento zdravotně postižených po celý život, jisté procento dětí a mládeže má také smůlu, ale příjemci péče a "polykači" těchto peněz jsou mimo vší pochybnost zejména lidé staří, tedy důchodci. Volá-li se po větší spoluúčasti pacientů, je třeba naplno říci, že se tudíž právě od nich čeká, že sáhnou hlouběji do kapes. A jsem u problému: Průměrný důchod činí 7075 Kč, důchod nad 8000 korun má pouhých 17% důchodců, zato méně než 6000 korun bere půl milionu důchodců.. Perspektiva na příští rok je podle MPSV špatná, Česko dokonce poruší poprvé Úmluvu Mezinárodní organizace práce, když poměr starobního důchodu k čisté mzdě klesne pod 45%, čímž si vyslouží kritiku ze zahraničí, ale bohužel žádnou sankci.

Pokud nám komentátoři dávají za vzor Slovensko (např. Lidovky 21.7. v textu Čekání na Zajace), protože tam už se u lékaře platí a pacient si do nemocnice musí "zabalit nejen pyžamo a kartáček na zuby, ale také obvazy, infuze, injekční stříkačky a kdovíco ještě", potom naše pacienty nic dobrého nečeká. Začne-li v Česku náprava zdravotnictví utahováním u nemocných a pomine-li lékaře, lékárny, pojišťovny, výrobce léků a zdravotnického materiálu, začne špatně. Začít by se mělo u výše zmíněné PRŮHLEDNOSTI, aby reforma nevyústila v nežádoucí výsledek, kdy nejvíce léčit se nebudou ne nejvíce nemocní, ale nejvíce bohatí. Soudím, že o takové zdravotnictví není na prahu 21.století co stát.

František Vízek
www.vizek.info
Další články tohoto autora:
František Vízek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku