Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 2.8.2004
Svátek má Gustav
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Obyvatelé sídliště nesouhlasí s výstavbou "Nákupního střediska Kojetická"v Neratovicích
 >PENÍZE.CZ: Čím se platilo po vzniku Československa?
 >POLITIKA: Proč lidovci neustoupili
 >INFO: První celostátní SKEPTIKON bude v Sázavě
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Padli na nepravého
 >PSÍ PŘÍHODY: Neboj se! Já bych se nebála, ale já se bojím!
 >NÁZOR: Na zdravotnictví
 >NÁZOR: Prima ministr
 >SVĚT: Americké volby a latinský faktor
 >NÁZOR: Symbol krachu teď míří na Brusel
 >O mravencích, včelách, trubcích, Internetu a figurách…
 >TÉMA: Sázka s hornorakouským ministrem životního prostředí
 >BÁSNĚNÍ: Zákon
 >POLITIKA: Renčín lepší novinových komentátorů
 >GLOSA: Svazující Seznam

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
2.8. ŽIVOT: Obyvatelé sídliště nesouhlasí s výstavbou "Nákupního střediska Kojetická"v Neratovicích
kolektiv autorů

Tisková zpráva ze dne 1.8.2004

Obyvatelé sídliště nesouhlasí s výstavbou "Nákupního střediska Kojetická"v Neratovicích

Oznámení záměru o výstavbě hypermarketu
V občasné době končí termín, do kdy se mohou občané vyjadřovat k oznámení záměru (zahájení zjišťovacího řízení) výstavby "Nákupního střediska Kojetická" v Neratovicích. Ačkoliv se investor i rada města snaží důsledně tajit, co se vlastně má na obdělávaném poli s velmi kvalitní ornou půdou za sídlištěm, pouhých 27 metrů od nejbližšího paneláku, stavět, podle všech náznaků se jedná o hypermarket Tesco s 24 hodinovým provozem. Hypermarket má tvořit typizovaná budova o velikosti 72 x 91 metrů s parkovištěm pro 230 vozidel.
Příjezd zákazníků , zásobování, odvoz odpadů = veškerá doprava je možná po jediné úzké komunikaci směrem na Kojetice přes neratovické sídliště.

Záměr je v rozporu s územním plánem
Na územním plánu je toto území označeno jako čistě obytné s bytovými domy. Je zde povolena pouze obchodní vybavenost lokálního významu. Hypermarket této velikosti je významu nadmístního i vzhledem k tomu, že Neratovice jsou poměrně malé město, které má dostatečnou obchodní síť včetně tří supermarketů.
V rozporu s územním plánem je i plocha zeleně. Musí jí být minimálně 50%, v projektu hypermarketu je zeleně necelých 18 %.
Území je podle územního plánu podmínečně zastavitelné. Při zástavbě území větším než 1 ha musí stavební úřad stanovit podrobnosti výstavby ve spolupráci s Krajským úřadem - orgánem ochrany zemědělského půdního fondu.

Přesto rada města nemá námitek proti umístění stavby a rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 28. 7. 2004 souhlasí se záměrem a nemá připomínky ke zjišťovacímu řízení a proto nepožaduje provést další posouzení podle zákona č 100/2001 Sb.

Stavba i provoz hypermarketu bude škodit životnímu prostředí a obyvatelům
Výstavbou i provozem hypermarketu dojde k zvýšení negativního vlivu hluku, prachu a zplodin nad únosnou mez pro obyvatele přilehlých obytných bloků sídliště. Významně vzroste dopravní zatížení v lokalitě se všemi doprovodnými jevy.
Obyvatelé se právem obávají snížení ceny bytů, zvýšení kriminality a dalších sociálních jevů. Drobní obchodníci i supermarkety - Penny, Edeka, Plus se obávají odlivu zákazníků a krachu.
Obyvatelé sídliště, kteří jsou zaměstnáni ve Spolaně na směny, budou během dne rušeni ve spánku po noční směně. Jejich organismus, postižený prací v chemickém provozu, bude ještě více zatížený všemi negativními jevy spojenými s výstavbou a provozem hypermarketu. Totéž se týká i bývalých pracovníků Spolany, kteří po letech styku s toxickými látkami mají poškozené zdraví. Děti vyrůstající v oblasti hypermarketu, budou trpět alergiemi, poruchami spánku, zvýšenou nemocností. V sousedství hypermarketu je dětské hřiště, přes komunikaci Kojetická vede cesta k blízkému příměstskému lesu, který slouží k rekreaci obyvatel. Výhled do zeleně a na blízký les nahradí pohled na stěny nebo střechu krabicovité budovy ve firemních barvách.

Hlavní důvod, který vede k nesouhlasu
Neratovice byly v rámci okresu Mělník hodnoceny jako postižené území. Spolana ovlivňovala a dosud ovlivňuje negativně zdravotní stav obyvatel. Už dnes je zatížení životního prostředí neúnosné vzhledem k opakovaným haváriím (chlor) a starým ekologickým zátěžím (dioxiny a rtuť). V příštím roce současně s výstavbou hypermarketu by mělo dojít k zahájení odstraňování staré ekologické zátěže - dioxinů a tím i ke kumulaci negativních vlivů na obyvatele Neratovic.

Obyvatelé a obchodníci se nehodlají smířit s výstavbou hypermarketu
Obyvatelé okrajové části sídliště, které bude nejvíce postiženo výstavbou hypermarketu, uspořádali shromáždění na podnět RNDr. Víta Linharta, při kterém několik desítek občanů zásadně řeklo své "NE" výstavbě hypermarketu za sídlištěm na Kojetické ulici. Žádost o projednání výstavby hypermarketu zastupitelstvem podepsali tak, aby podpisů bylo nejméně 0,5% (cca 90) a zastupitelstvo muselo záležitost projednat. K nim připojili své podpisy i místní obchodníci, kteří chtějí zabránit výstavbě hypermarketu.

Kontakt:
pan Dlask - firma Boner tel. 608 347 051
Mgr. Anna Spěváčková, členka výboru "Sdružení Občanů Neratovic" tel. 737 988 356
RNDr. Vít Linhart, tel. 315 686 991
Další články tohoto autora:
kolektiv autorů

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku