Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 11.8.2004
Svátek má Zuzana
  Výběr z vydání
 >LIDÉ: Zemřela kráska v bílém.
 >BÁSNĚNÍ: Kohout plaší smrt
 >PENÍZE.CZ: Finanční plánování podle TriMan
 >FEJETON: Zákony buzerace
 >POSTŘEH: O automatech
 >MÉDIA: Jak se u nás vyrábí zločinci
 >MROŽOVINY: Dobytí Guamu
 >EKONOMIKA: Experti předpokládají růst akciových trhů
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >Kdo všechno podporoval vojenskou mašinérii Bagdádu
 >SVĚT: Peníze dovedou kazit člověka i státy
 >FEJETON: Globální oteplování
 >BÁSNĚNÍ: Strážce majáku má příliš rád ptáky
 >PENÍZE.CZ: Chcete ještě na vysokou?
 >NÁZOR:Co vy na to, pane ministře?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
11.8. PENÍZE.CZ: Finanční plánování podle TriMan
Vladimír Bádr

Kvůli objektivitě jsem tuto poradenskou společnost kontaktoval pomocí jejich internetových stránek. Tady se však vyskytl problém, neboť mi přišla odpověď, že e-mail nelze přijmout kvůli přeplněné schránce. Rozhodl jsem se tedy zavolat na zelenou linku TriManu a požádat o setkání s poradcem. Po třetím zazvonění se mi ozvala pracovnice, která mě po sdělení žádosti přepojila dál. Zopakoval jsem, proč volám a upozornil, že jsem z Prahy (společnost TriMan má sídlo v Brně). Bylo mi řečeno, že to není problém a že moji žádost předají jejich pražskému poradci, který se mi do dvou dnů ozve. Nadiktoval jsem tedy své jméno, telefonní číslo a čekal. To bylo pondělí.

Když se mi ani v pátek v poledne nikdo neozval, znovu jsem vytočil číslo zelené linky a zopakoval důvod svého telefonátu i celou dosavadní anabázi. Pracovník, se kterým jsem opět mluvil, a podle hlasu to byl tentýž jako v pondělí, byl stejně překvapený jako rozhořčený, že se mi nikdo neozval. Slíbil, že vše prověří a zavolá zpět. V tuto chvíli jsem byl napnutý ještě více než před tím, neboť se mě nezeptal na telefonní číslo ani na jméno (pouze jsem se do telefonu představil) a náš rozhovor netrval ani minutu. O to více jsem byl překvapený, když mi ani ne za 10 minut zavolal zpět. Za dotyčného poradce se mi omluvil a celou žádost o setkání vzal za svou. Domluvili jsme si tedy schůzku.

Cena za finanční poradenství
TriMan

Cena za jednorázovou analýzu "finanční plán společnosti TriMan" činí 3 700 Kč.

Přikoupit lze průběžnou péči za cenu od 240 do 400 Kč ročně. Průběžná péče zahrnuje 3 schůzky ročně.

První schůzka

Na naše první setkání jsem přišel i s manželkou do jedné známé pražské kavárny. Chvilku po nás dorazil i poradce, dle vizitky přímo jeden z vedoucích pracovníků TriManu. Hned zpočátku se nám znovu omluvil za jednání pražského poradce, který se prý neozval z objektivních důvodů. Tyto důvody ale i náš poradce zpochybnil. Tím byl nepříjemný start naší spolupráce za námi.
Hned zpočátku nám poradce představil společnost TriMan, vysvětlil čím se zabývají, jaké jsou jejich cíle a také ceny. Objasnil přitom rozdíl mezi placeným a provizním poradenstvím a také způsob či schéma, pomocí nějž ke konkrétním finančním analýzám a doporučením dojdou. Společnost TriMan zařadil mezi poradenské společnosti typu Sophia Finance, Slon a Finance.cz, přičemž se důrazně distancoval od poradenství, které na českém trhu nabízí společnosti OVB a MBI. Dále nás informoval, že společnost TriMan sama nikdy potenciální klienty aktivně nekontaktuje, například z různých koupených databází, ale na své klienty "čeká". Ovšem s jedinou výjimkou – když dostane od svého klienta doporučení a kontakt na jeho známého.

Poradce se ubezpečil, že cenu akceptujeme. Souhlasili jsme, i když jsme věděli o variantě vypracování redukovaného finančního plánu zdarma, a to při poskytnutí 8 doporučení a jeho realizaci. O této možnosti se ale poradce nezmínil. Zevrubně jsme mu s manželkou nastínili naši situaci a plány. Protože nám bylo možno pomoci, domluvili jsme se na další schůzce, na kterou jsme již měli donést naše smlouvy s finančními institucemi včetně obchodních podmínek.

Druhá schůzka

Testy finančních poradců

Před několika měsíci jsme odstartovali testování finančních analytiků. Jako první dostala prostor společnost OVB. Zajímá vás, jak obstál její poradce? Čtěte!

Testovali jsme také poradenství společnosti Sophia Finance. Její kvality můžete posoudit zde.

Na druhou schůzku jsme dorazili s manželkou společně. Naše finanční plány i současnou situaci jsem poradci předal zároveň s kopiemi smluv se dvěma stavebními spořitelnami, pojistkou bytu a odpovědnosti za škody způsobené členy domácnosti a obchodními podmínkami příslušných ústavů.
Poradce nás příjemně překvapil požadováním skutečně detailních informací. Obchodní podmínky pojišťovny, u které máme pojištěný byt a odpovědnost za škody, studoval zvláště pečlivě. Hned se zarazil u faktu, že máme s sebou pouze doplňkové pojistné podmínky, nikoliv všeobecné. Dotaz na výši platu byl samozřejmostí, taktéž na případné další příjmy, ale poradce se zajímal například i o to, u které zdravotní pojišťovny jsme pojištěni. Mezi dalšími padla otázka také na sociální dávky, rodičovský příspěvek, zdravotní stav a zda-li máme s manželkou každý svůj běžný účet v bance či společný. U leasingu auta jej zajímal typ vozu, jeho výbava, procentuální výše počáteční akontace a jestli se jedná o finanční nebo operativní leasing. Během všech dotazů si naše odpovědi pečlivě zaznamenával. Celá tato, jakož i předešlá, schůzka trvala přibližně 35 minut.
Za týden se měla uskutečnit naše poslední schůzka nad již vyhotoveným finančním plánem. Ještě před tím nás však poradce požádal, jestli můžeme opět přijít společně, aby případné dotazy mohl "pro klid v rodině" dopodrobna zodpovědět nám oběma

Třetí schůzka

Hodnocení autora
(známkování jako ve škole):

První kontakt: 5
První dojem z osobního setkání: 1
Představení společnosti a služeb: 1

Na poslední setkání jsem přesto musel přijít sám. Poradce mi předložil finanční plán zpracovaný do úhledného sešitu čítajícího 22 stran s různými barevnými grafy. (Jeho podobu si můžete prohlédnout ve druhém díle, v němž si představíme konkrétní návrhy řešení TriManu.) Postupně jsme probírali jednu stranu za druhou, vždy s konkrétním vysvětlením. Tato činnost nám zabrala necelou hodinu. Nakonec se mě poradce znovu zeptal, jestli jsem všemu rozuměl. Řekl, že si mám doma vše v klidu znovu prostudovat a v případě jakýchkoliv nejasností či požadavků se na něj později obrátit. Závěrem ještě jednou zopakoval cenu a připomněl možnost průběžné péče.

Začátek se TriManu rozhodně nepovedl, ale problém jejich pražského poradce je z mého pohledu čistě lidskou chybou, nikoliv systémovou. Nicméně oč horší start, o to lepší byl další průběh. A jak vypadalo to nejdůležitější, tedy konkrétní návrhy TriManu na řešení finanční situace naší rodiny? Dozvíte se to na stránkách Peníze.CZ v příštích dnech, včetně přesného zadání, které poradce dostal.

Autor je externím zprostředkovatelem společnosti ING.

Jak na vás zatím působí přístup analytika TriManu? Jaké zkušenosti máte s finančními poradci vy? Využíváte jejich služeb? Proč?
Další články tohoto autora:
Vladimír Bádr

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku