Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 11.8.2004
Svátek má Zuzana
  Výběr z vydání
 >LIDÉ: Zemřela kráska v bílém.
 >BÁSNĚNÍ: Kohout plaší smrt
 >PENÍZE.CZ: Finanční plánování podle TriMan
 >FEJETON: Zákony buzerace
 >POSTŘEH: O automatech
 >MÉDIA: Jak se u nás vyrábí zločinci
 >MROŽOVINY: Dobytí Guamu
 >EKONOMIKA: Experti předpokládají růst akciových trhů
 >MEJLEM: Ohlasy a názory čtenářů
 >Kdo všechno podporoval vojenskou mašinérii Bagdádu
 >SVĚT: Peníze dovedou kazit člověka i státy
 >FEJETON: Globální oteplování
 >BÁSNĚNÍ: Strážce majáku má příliš rád ptáky
 >PENÍZE.CZ: Chcete ještě na vysokou?
 >NÁZOR:Co vy na to, pane ministře?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zábava  
 
11.8. FEJETON: Zákony buzerace
Zuzana Chlumská

Definice: Buzerace je aktivní aplikace přesvědčení ,že ostatní jsou povinni sdílet s námi ideje a nápady, jež z hlediska buzerovaných jsou zhola zbytečné, ne-li protivné.

Buzerace co největšího počtu lidí jediným člověkem založena je na hesle "svoboda jedince" a vyplývá z přesvědčení, že nikoli jedinci přizpůsobují se společnosti, nýbrž společnost přizpůsobuje se jedinci, bez ohledu na následky. V normální hospodě by takový jedinec byl vyhozen zavřeným oknem.

Domluví-li se na buzeraci více lidí, jde o buzeraci skupinovou.. Nutno pojmout ideu,která spojí, jinak celkem nesnášenlivé, jedince, tuto rozvést v nezpochybnitelné právo a za účelem uvedení do praxe buzerovat všivý bohatý svět okolo tak dlouho, až to někdo zaplatí. Za normální situace by si, povětšinou, nevydělali ani na slanou vodu.

Domluví-li se na buzeraci politická strana, jedná se o státní převrat. Jeho účastníci trpí utkvělou představou, že právě na své ideologii mohou nejvíc vydělat. Jelikož na zeměkouli normální společnost neexistuje, stává se občas, že jim to projde, v důsledku čehož vzniká diktatura.Aby jich bylo více, pěstují si idealisty, kteří jim buzeraci ideologicky zdůvodní. Není-li idealista po ruce, lze vzít zavděk i idealistou již zemřelým, což má značnou výhodu, neboť do toho svým vykladačům nemůže kecat. Krom toho, žádný nápad není tak pitomý, aby s ním nebylo možné někoho buzerovat.
Nejnebezpečnější exemplář je ten, který je natolik naivní, aby to myslel vážně, neboť si to nedá vymluvit.

Buzeruje se za účelem
· získání pozornosti
· získání sebevědomí
· získání výhod
· získání peněz
· získání moci

Za účelem získání pozornosti buzerují své rodiče zejména malé děti a pokud jim to projde, zafixují si tento způsob jako jednání úspěšně vedoucí k cíli. Ve vyšším věku si sice už nelehají na zem, přes to však zdařile paralyzují jakoukoliv činnost svého okolí. Nevědí sice co chtějí, ale zato to chtějí moc.

Ve věku pubertálním buzeruje se zejména za účelem získání sebevědomí. Někdo v tomto věku chytí rýmu,někdo kapavku a někdo mindrák, který však se léčí nejobtížněji. Jedinci této věkové kategorie bývají vedeni touhou odlišit od všivého světa, který tak často nerozumí jejich složité duši a zároveň se někam zařadit. Nastává schizofrení situace, kdy pod heslem "každý svým alternativcem" propuká neúkojné hledání světa spravedlivého. Je-li pravdou, že každá legrace něco stojí, pak na cestě k Eldorádu musí být ohromná sranda V okamžiku, kdy jedinec konstatuje tristní fakt, že z tatínka se víc peněz vyrazit nedá a plánuje jejich pravidelný a co nejvyšší přísun, stává se dospělým. Z těch, co je to nepřejde, stávají se voliči, kteří, ač stále zklamáváni, vytrvale věří, že ráj je opravdu za rohem.


Aby buzerující mohl vůbec buzerovat musí získat
· nápad
· peníze

Duševně méně vyvinuté exempláře vrhnou se na zlodějnu a jsou pronásledováni policií, za což jí posléze, ve vyšetřovací vazbě, klnou vulgárními výrazy.
Jedinci o něco inteligentnější nezmocňují se nelegálně movitých statků nýbrž idejí, v jejichž jménu ,povětšinou prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, klnou hříšnému lidstvu za použití vědecké terminologie.Tím jejich klnutí mijí se účinkem, neboť vědec ví své a ostatní nerozumí. Jsou rádi, pronásleduje-li je policie, neboť tím získávají aureolu mučedníka. Pečují o to, aby idea byla dobře finančně zabezpečena a nebojí se ničeho tak velmi, jako že by jejich idea došla naplnění, neboť by jim už nikdo nic nedal.
Neškodní jedinci pak stávají se agenty pojišťovny a vzdorujícím klientům klnou pouze za jejich zády.

Ve všech případech je provozována buzerace z toho důvodu, že buzerující není schopen svých cílů dosáhnout normálním způsobem, pokud ovšem nějaké cíle vůbec má.

Aby buzerovaný mohl být buzerován nemusí být nutně v submisivním postavení vůči buzerujícímu. Buzerovaný v podřízeném postavení v podstatě nepředstavuje problém, neboť již z titulu hierarchie netroufne si protestovat. Nepředstavuje však ani relevantní zdroj financí, neboť ty z něj lze vydyndat maximálně do výšky platu a většinou ani to ne. Nezbývá tedy než atakovat ty movitější, které však většinou nezajímá ani problém ani žadatel a buzerujícího promptně vyhodí. Je tedy nutno zapojit co nejširší veřejnost. Nejvhodnějším prostředkem jeví se být hromadné sdělovací prostředky a nejvhodnějším obdobím pro danou propagandu okurková sezóna, kdy není o čem psát a frustrovaný redaktor chytí se čehokoli. Mezinárodní spřeženectví pak zajistí patřičnou váhu
Do akce nejlépe zapojit slavnou osobnost která hnutí zaštítí a jež, vybavena příslušnými frázemi, plácá na veřejnosti nesmysly. K nemilému překvapení svých známých, kteří dotyčnou osobnost, do té doby, považovali za osobu celkem soudnou a inteligentní. Ale co by jeden pro popularitu neobětoval, že ano.

Buzerující zásadně kalkuluje s tím, že buzerovaný
· je příliš slabý
· je příliš slušný
· je příliš líný

Snadnou obětí jsou děti, mladiství a senioři, kteří s nadšením přijímají fakt, že UŽ nebo JEŠTĚ jsou zapojeni do společenského dění. Jelikož zpravidla problematice nerozumí, lze jim nakukat cokoli.
Specifickým druhem je pak intelektuál, který jsa od přírody rozvrácen, věří všemu nebo alespoň vychází s premisy, že na všem něco může být.

Slušným pak bývá zdařile imputován pocit viny, za něco co sice neudělali, ale mohli by udělat, jelikož jsou příslušníky generační, rasové, náboženské či jiné skupiny. Jedná se tedy v podstatě o presumpci kolektivní viny, jež bývá využita k buzeraci potencionálních padouchů. Někteří se nechají zblbnout do té míry, že přebíhají k nepříteli a ochotně pomáhají buzerovat ostatní. Pokud selžou veškeré vyděračské pokusy, je posledním záchytným bodem požadavek tolerance, proti němuž žádný slušný člověk nemůže dostatečně dlouho argumentovat, neboť ho lze, jen s malými úpravami, v podstatě rozvíjet do nekonečna.

Na líné je pak zhusta aplikován fígl, že stokrát nic umořilo osla. Buzerující vychází z faktu, že dotyčný oslem není, umořit se nenechá a včas vytáhne peněženku. Tato skupina obyvatel je buzerujícím nejméně nebezpečná, neboť zásadně nadává jen v hospodě či na internetových diskusích.

Ve chvíli, kdy buzerující pochopí, že mládí uplynulo a vyšších příjmů dosáhl by pouze poctivou prací, je zralý ke vstupu na scénu buzerace oficiální, zvané politická scéna. Naivnější nosí do parlamentu zpočátku okopané tenisky, což jim nebrání stát se později např. ministrem zahraničí. Vyspělejší, okoralí alternativně-partajním bojem za lepší příští, uváží si partajní kravatu a jmou se okolí buzerovat legislativně, což z hlediska normálního občana, zejména pak alternativního, je zhola zbytečné, ne-li protivné.

Čas od času se stane, že buzerovaní toho mají dost a spojí se, aby buzerující řádně zbuzerovali. Tomu se říká revoluce a celý cyklus buzerování se znovu opakuje.
.
Další články tohoto autora:
Zuzana Chlumská

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku