Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 23.8.2004
Svátek má Sandra
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: (Ne)být na (ne)správné straně dějin
 >POLITIKA: O závislosti
 >SPOLEČNOST: Buzerace na pracáku
 >PENÍZE.CZ: Investiční životní pojištění: jak na něj II.
 >AMERICKÝ STAV VĚCÍ 1: Statisticky vadnoucí evropské kořeny
 >NOVA: Televizní televize
 >SPOLEČNOST: První dáma francouzské kuchyně zemřela
 >MOBY DICK: Atraktivní zaměstnání u fantastických Českých Textáren
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Jednadvacátýho
 >EKONOMIKA: Tempo zvyšování úrokových sazeb se zpomalí
 >ZAJÍMAVOST: Fakta o Iráku
 >SETKÁNÍ: Ani jednou jsem nevystřelil!
 >ENERGETIKA: Zemi si přece nechceme zničit
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - autobusy a vlečňáky
 >PSÍ PŘÍHODY: Když se Iris urazí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
23.8. PENÍZE.CZ: Investiční životní pojištění: jak na něj II.
Martin Novotný

V prvním díle jsme vysvětlili vlastnosti investičního životního pojištění a udělali si přehled o aktuální nabídce tohoto produktu na českém trhu. Uvedli jsme, že se za zaplacené pojistné nakupují podílové jednotky nabízených fondů v poměru, který si klient zvolil. Podmínky takového umístění a podmínky dalších operací s podílovými jednotkami mohou také hodně napovědět o výhodnosti konkrétního produktu.

Pozor na skrytý poplatek

Při nakupování podílových jednotek se setkáme se skrytým poplatkem v podobě rozdílu mezi nákupní cenou, za kterou nakupuje podílové jednotky klient, a prodejní cenou, za kterou prodává klient jednotky zpět pojišťovně. Ten bývá označován jako bid/offer spread.

Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou je nejčastěji 5 %. Nepočítá se ovšem z prodejní ceny, ale výpočet jakoby vychází z ceny nákupní. Nákupní cena se totiž u všech pojišťoven počítá jako 1/0,95 násobek prodejní ceny (tj. je vyšší o 5,26 %). Výjimkou jsou produkty ČSOB Pojišťovny, kde se rozdíl nákupní a prodejní ceny podílové jednotky neuplatňuje a Investiční konto budoucnosti Kooperativy pojišťovny, u kterého byl v dotazníku uveden rozdíl 1,6 %. Placení mimořádného pojistného je u některých pojišťoven (Generali Pojišťovna a ING Nationale Nederlanden životní pojišťovna) zvýhodněno nižší disproporcí nákupní a prodejní ceny.
Pozor! Někdy je význam pojmů nákupní a prodejní cena přesně opačný než je uvedeno výše. Například u produktu Z60 Generali Pojišťovny se cena, za kterou klient nakupuje jednotky, označuje jako prodejní.

Měnit lze alokaci i alokační poměr

Během trvání pojistné smlouvy se postupně zkracuje investiční horizont vložených peněz, může se měnit názor klienta na zvolené fondy nebo se změní nabídka fondů, a tak vzniká potřeba změnit alokaci již investovaných prostředků. K tomu slouží přesun podílových jednotek mezi fondy. Zpravidla bývá jeden takový přesun v roce zdarma. U produktů Allianz pojišťovny se navíc přičítá každý nevyužitý přesun z předchozích let. V počtu přesunů zdarma se od konkurence liší tarif Z60 Generali Pojišťovny, který umožňuje až 2 přesuny ročně zdarma, a Investiční konto budoucnosti Kooperativy, které přesun zdarma neumožňuje. Výše poplatku za přesun je 50 nebo 100 Kč, s jedinou výjimkou tarifu Z60 Generali Pojišťovny, u kterého je poplatek závislý na ceně přesouvaných jednotek, konkrétně 0,25 % z této hodnoty, a je stanoveno minimum a maximum tohoto poplatku (50, resp. 500 Kč).

Stejně jako měnit alokaci již vložených prostředků lze u investičního pojištění také průběžně upravovat alokační poměr (poměr v jakém bude pojistné rozděleno mezi různé fondy) běžného pojistného. Zpravidla bývá první taková změna v roce zdarma. U produktů Allianz pojišťovny má klient navíc k dobru všechny nevyužité změny v předchozích letech. Za další změny si pak pojišťovny účtují poplatek, který je v tabulce zhruba shodný jako u přesunu jednotek. Generali Pojišťovna a ING Nationale Nederlanden životní pojišťovna si za takovou změnu neúčtují žádný poplatek.

Fondy investičního pojištění

Podívejme se nyní na možnosti investování pojistného u jednotlivých produktů. Bude nás zajímat nabídka fondů (investičních programů), z kterých si klient může sestavit vlastní investiční strategii. V tabulce je přehled investičních strategií, které pojišťovny k popisovaným produktům investičního životního pojištění nabízí.

V investičním zaměření fondů najdeme dvě rarity. První je Realitní fond Credit Suisse Life & Pensions pojišťovny, který nabízí pojištěným podílet se na výnosech evropských realitních fondů. Druhým je Český click fond ING Nationale Nederlanden pojišťovny. Ten investuje prostředky do ING INDEX LINKED FUND Czech click Eurostoxx 50, což je fond, který má minimálně 90 % hodnoty svého portfolia zainvestováno do vysoce bezpečných cenných papírů s pevným výnosem. Tato část tvoří tzv. chráněnou hodnotu, pod kterou hodnota podílu fondu nikdy nepoklesne. Zbylou část portfolia tvoří call opce na index Dow Jones Eurostoxx 50 (index 50 nejvýznamnějších společností eurozóny).

Poplatek za správu aktiv

Za správu aktiv ve fondech si pojišťovny účtují poplatek v podobě procenta z objemu aktiv fondu. Pohybuje se nejčastěji od 1 % do 2 %. Většinou mají všechny fondy nabízené pojišťovnou tento poplatek stejný, což je sice přehledné, ale ne vždy vhodné. Například u otevřených podílových fondů platí, že konzervativněji zaměřený fond má nižší poplatek za správu aktiv (management fee) než agresivněji profilovaný fond. Aktuální je to zejména v současné době, kdy jsme svědky nízkých úrokových sazeb, které ztěží vydělávají na pokrytí správního poplatku. V této souvislosti zmiňme ING Nationale Nederlanden životní pojišťovnu, která má nasazen nejvyšší jednotný poplatek 2 % z objemu aktiv fondu ročně, a porovnejme ho s aktuálními sazbami na mezibankovním trhu, které se pohybují také kolem 2 %. Je jasné, že za takových podmínek se musí výkonnost fondu investujícího na peněžním trhu blížit nule.

Diferencovaný správní poplatek podle investiční strategie používá Aviva životní pojišťovna a Credit Suisse Life & Pensions pojišťovna. Je zajímavé, že obě pojišťovny zvýhodňují nejagresivnější investiční strategie. Mezinárodní investiční program Aviva životní pojišťovny má poplatek 1,18 % a Zahraniční fond Credit Suisse Life & Pensions pojišťovny 0,75 %. Při pečlivém srovnání investičního zaměření s názvy fondů zjistíme nesrovnalost u Akciového fondu Generali Pojišťovny. V současné době má zainvestováno do smíšeného portfolia jen s lehkou převahou akciové složky.

Přehled investičních možností u produktů IŽP
Pojišťovna PT ČR PT Z Dluhopisy ČR Dluhopisy Z Smíšené ČR Smíšené Z Akcie ČR Akcie Z Speciální
Aviva
(PJA)
X - X - X X - - G
Allianz
(PJAL)
- - X - - X - X -
Credit Suisse
(PJCSLP)
X - X - X - - X R
Česká pojišťovna
(PJCP)
X - X - - - - X -
ČSOB Pojišťovna
(PJCSOB)
- - - - - X*) - - -
Generali
(PJGE)
X - X - X - - - -
ING
(PJNN)
X X X - X - - X O
Kooperativa
(PJKO)
- - - - - X - X -
Zdroj dat: Sophia Finance

Vysvětlivky:
* - pojišťovna nabízí 4 fondy s různou strategií (od konzervativní po dynamickou)
G - fond s garantovaným zhodnocením
O - fond s ochranou kapitálu
PT - peněžní trh
R - investice do nemovitostních fondů
Z - zahraniční

V posledním, třetím díle si přečtete o přizpůsobování IŽP aktuálním potřebám během trvání pojištění.

Detailní informace o investičním životním pojištění jsou součástí Analýzy produktů investičního a variabilního životního pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Co si myslíte o investičním životním pojištění? Jde spíše o pojistku, či spoření? Využíváte jej?
Další články tohoto autora:
Martin Novotný

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku