Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 27.8.2004
Svátek má Otakar
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Tunel Mrázovka - špatné řešení za deset miliard
 >POLEMIKA: Rychlík - Jak zabít demokracii
 >VÍKENDOVINY: Rozumět cizím jazykům není žádný problém. Někdy...
 >MEJLEM: Jedna malá, konspirační teorie
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Kdo chce moc, nedostane nic....
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Staré časopisy
 >ZE STARÝCH NOVIN: Vyhrožování teroristickým útokem před 120 léty nebylo?
 >CHTIP: Námořní konverzace
 >PSÍ PŘÍHODY: Tunel Mrázovka skutečně otevřen
 >VĚDA: Blaise Pascal - 1. část
 >PENÍZE.CZ: Spořící produkty od 'H po V'
 >EKOLOGIE: Evropský den bez aut
 >ŠKOLSTVÍ: Ekologicko demokratická politická ekonomie
 >POLITIKA: Špidla: eurolhář, nebo eurozmatkař?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Slovenská národní rehabilitace

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
27.8. ZE STARÝCH NOVIN: Vyhrožování teroristickým útokem před 120 léty nebylo?
Edmont Dante

Jeden ředitel patentového úřadu v USA prý požádal nadřízené, ať ho zbaví úřadu, údajně bylo již vše vynalezeno. Je tomu ovšem také už nějaký pátek. Neměl pravdu, ale něco na tom bylo. Hodně toho, co se dnes objevuje, již tady bylo, pouze v jiné podobě. Takže i teroristické výhrůžky v dnešní době nejsou nic nového. Ale jak vypadalo takové teroristické vyhrožování před 120 léty? No, muselo to být strašné, když tehdejší noviny popisovaly jak dítka zmateně ještě pozdě večer bloudily po ulicích a vše ke srocení davu vedlo.

Článek je z 10.1.1891 z německých novin, bohužel ale nevím z kterých, je zde poznámka "P. z B." A jmenuje se:
"Panika ve škole."
Nějaký zlomyslník nalepil na budovy několika berlínských škol lístky se smrtihlavem červeně orámovaným, pod nímž stála slova:

"Ihr seid dumm und ich bin dumm
und morgen drehe ich euch die Köpfe um."

("Vy jste hloupí já jsme hloupý a zítra Vám zakroutím krkem." Ovšem to se nerýmuje tak jsem to zkusil jinak. "Vy jste hloupí já jsem hloupý jako tele, zítra vás všechny nakopu do ............" a tady jsem skončil, protože v originále je hlava a ta se mi zde nerýmuje. Ovšem je nutno říci, že já neumím ani pořádně česky, proto uvítám Váš překlad.) Ale pokračujme v článku:

Nemístný tento žert podněcoval mládež ku vzájemnému škádlení, strašení atd. Rozčílení mezi mládeži školní den ode dne nepozorovaně se vzmáhalo, až konečně jistého dne ve škole na "Friedensstrasse" stalo se příčinou paniky a spolu politování hodné nehody. Když totiž učitel jedné třídy vyšel na chvíli ze školní světnice a děti samy zůstaly, napadl je takový strach, že houfně jaly se z třídy utíkati. Za tohoto poplachu několik děvčat na schodech upadlo a od ostatních bylo pošlapáno. Mnoho dětí utrpělo lehčí, nebo těžší poranění a roznemohlo se, jiné utíkajíce bloudily po ulicích a teprve pozdě večer od rodičů byly nalezeny a domu odvedeny. Zástupy lidu, které následkem příhody této kol budovy školní se shromáždily, musila teprve policie přinutiti k rozchodu. Případ tento jest důtklivým pokynem, jak bdělý musí být učitel, vykonávaje těžký svůj úřad.

Ale stejně bych dodal, mám pocit, že děcka spíše měla školy plné zuby a chtěli si udělat volno, jako žáci ze školy v Jüteborgu.
"Podnikavými dětmi" se chlubiti může obec Jüteborg. Chtěly si udělat uprostřed školního roku prázdniny. Poněvadž si byly vědomy, že přáni jejich by se nevyhovělo, odhodlaly se k tomu, že vypálí školní budovu. Nejodvážnější chlapci snesli po ukončeném vyučování školní své věci na hromadu, vypáčili tam stolek a skříň, aby nalezených tam sešitů použili k podpálení hranice. Naštěstí spozorován byl ještě včas jejich úmysl a tak uchránění byli od zločinného skutku.

Ovšem i kantoři se zase až tak moc s žáky nemazlili. "Česká škola" 1.srpna 1891
"Zabil žáka." Josef Major učitel ve vsi Grzybowicach, lvovského okresu, tolik se rozlítil, když mu 11tiletý žák Oleskiewicz neuměl 12 rozdělit 2, že uhodil hocha nejprv několikrát rukou po tváři, potom jej tloukl holí a konečně mu tloukl hlavou o lavici, že 5 zubů vyrazil. Následkem toho hoch se roznemohl, dostal zánět mozku a plic a po několika dnech umřel.

Nechci zlehčovat čin který se bezpochyby stal, ale když jsem dočetl až sem, tak jsem byl tak zmatený z jeho poranění a následných komplikací, že jsem čekal pokračování "načež se utopil." Článek je dosti obsáhlý, rozebírá příčiny události a pouze sdělím, že různé školní noviny jako "Szkola", "Szkolnictwo ludowe" i naše "Česká škola" se postavily, hádejte za koho? Za žáka? Omyl! Za učitele! Chce se mi pouze dodat, když ale on fakt nevěděl kolik je 12 děleno 2, tak co měl nebohý učitel dělat?

Na učitele byla podána žaloba a i soud uznal, že žák skutečně nevědět kolik je 12 děleno 2, což následně posoudil jako silně polehčující okolnost a proto poslal učitele jen na 5 měsíců do vězení. Domnívám se, že kdyby žák přežil útok učitele, tak by se role vyměnily a ve vězení by skončil žák.

A hledal se skutečný viník. Bylo konstatováno, cituji: Že k působení učitelskému nemá dostačiti jediné lékařské vysvědčení o zdraví kandidátově, kteréž se žádá při vstoupení do ústavu, nýbrž že při odchodu odtud na působiště bylo by žádoucí mimo vysvědčení o vědomostech a to rozumové způsobilosti tolikéž i vysvědčení o způsobilosti srdce - mysli kandidátově k úřadu vychovatelskému. ….......................... a že tu vinna vlastně zemská vláda, která skrblíc na platech učitelských způsobuje, že kromě stipendistův nemají ústavy učitelské jiných chovancův, že tedy následkem nedostatku kvalifikovaných učitelů okresní školní rady jsou nuceny, aby zakryly mizerii školskou, obsazovati prázdná místa kýmkoliv. - Není divu, kde vládne trojice šlechty, kněžstva a židů, tam se obecné škole a jejímu učitelstvu nikdy dobře nepovede.

Takže viník je znám. A závěrem mě zaujala jedna skutečnost a to požadavek na psychiatrické vyšetření učitelů, protože opravdu poměrně dost učitelů ztratilo zdravý rozum. Jedná ukázka za všechny. Brněnský "Hlas" 20. února 1890:
O panu Karlu Kytnarovi, učiteli v Senticích na Tišnovsku, bylo již o prázdninách minulého roku vypravováno, že duch jeho přepjat a smysly se mu matou. V to mínění byl utvrzován každý, komu na potkání a zejména v hostincích ukazoval přepisy listů, jež rekomendovaně poslal papeži, císaři německému a carovi ruskému. Poněvadž pak ještě i jiné známky tehdy už svědčily o částečné pomatenosti smyslů jeho, byl dopraven do nemocnice na pozorovací oddělení pro choromyslné. Nebyl tam však dlouho a puštěn zase jako člověk smyslů normálních ven. Pak o něm nebylo slyšeti nic, až zase tyto dny. Dostavil se na policejní inspekci městské radnice v Brně s tím, že je pronásledován a je mu vyhrožováno oběšením. Mezi kolegy svými uznáván byl jako člověk velmi nadaný a sečtělý. Nešťastnému muži tomu je 30 let je ženat a ….........................

…...................předběhl dobu, dnes by měl všechny předpoklady zaujmout čelní místo v naší politice. Takový mladý nadějný politik, jistě jste si povšimli, že takoví v politice již jsou, ale na můj vkus je to pořád málo i když výsledky se dostavují.


Další články tohoto autora:
Edmont Dante

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku