Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 27.8.2004
Svátek má Otakar
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Tunel Mrázovka - špatné řešení za deset miliard
 >POLEMIKA: Rychlík - Jak zabít demokracii
 >VÍKENDOVINY: Rozumět cizím jazykům není žádný problém. Někdy...
 >MEJLEM: Jedna malá, konspirační teorie
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Kdo chce moc, nedostane nic....
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Staré časopisy
 >ZE STARÝCH NOVIN: Vyhrožování teroristickým útokem před 120 léty nebylo?
 >CHTIP: Námořní konverzace
 >PSÍ PŘÍHODY: Tunel Mrázovka skutečně otevřen
 >VĚDA: Blaise Pascal - 1. část
 >PENÍZE.CZ: Spořící produkty od 'H po V'
 >EKOLOGIE: Evropský den bez aut
 >ŠKOLSTVÍ: Ekologicko demokratická politická ekonomie
 >POLITIKA: Špidla: eurolhář, nebo eurozmatkař?
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Slovenská národní rehabilitace

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
27.8. ZDRAVOTNICTVÍ: Kdo chce moc, nedostane nic....
Blanka Misconiová

Vláda ČR ve svém programovém prohlášení v části 5.5., která se zabývá Zdravotnictvím uvádí cituji:"......bude prosazovat moderní zdravotní politiku v souladu s programem WHO " Zdraví pro všechny ve 21.století". Bude dbát o celkovou bilanční rovnováhu veřejného zdravotního pojištění bez zvýšení spoluúčasti občanů na péči hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bez zvýšení procentní sazby povinného zdravotního pojištění placeného zaměstnanci a zaměstnavateli, a nepřipustí zúžení stávajícího věcného rozsahu zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění...".

Po přečtení části programového prohlášení mi nezbývá nic jiného, než si položit otázky - jak toho chce vláda za pouhé dva roky dosáhnout, když své sliby nepromítla do programového prohlášení, přestože zjevně souvisí s jinými resorty, a jak se tyto sliby projeví v realitě? V prostředí, kde řadu dlouhých let:

- dle Ústavy ČR máme všichni v případě potřeby stejný nárok na dostupnost a rozsah zdravotní péče, ale protože neexistuje funkční a optimalizovaná síť zdravotnických zařízení, a tak si o uplatnění svých pacientských, či občanských práv v mnoha lokalitách České republiky, můžeme nechat jen zdát,

- je slibována koncepce reformy systému zdravotní péče, a tak každý nový ministr pilně pracuje na své koncepci a seznamuje se s funkcí systému zdravotní péče a pravidelně odchází ze svého úřadu, ještě dříve, než vydá svou koncepci, protože obvykle sezná, že jeho původní sliby jsou diametrálně vzdáleny od reality, což samozřejmě nemohou vědět jeho spolustraníci,

- nedochází k transparentnímu oddělení úhrady zdravotní a sociální péče, a tak jsou z fondu veřejného zdravotního pojištění v systému zdravotní péče hrazeny ty služby, nebo chcete-li sociální požitky, které přísluší do jiných zdrojů, a na druhou stranu v systému sociální péče je poskytovaná kvalifikovanými pracovníky odborná zdravotní péče, která není hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění,

- dochází k cyklickému deficitu fondu veřejného zdravotního pojištění v řádu několik miliard, jen proto, že nedošlo k optimalizaci sítě zejména u lůžkových zdravotnických zařízení a zároveň se nepočítalo ve zdravotně pojistných plánech s prorůstovými formami zdravotní péče ( v souladu se shora uvedeným programem WHO a opakovanými doporučeními Světové banky) rozvojem vědních oborů například při léčbě těch onemocnění, která s sebou nesou vysoké výdaje na terapii v řádu několika desítek miliónů,

- neschopnosti zdravotních pojišťoven plnit své smluvní závazky v termínu za poskytnutou zdravotní péči vůči poskytovatelům zdravotní péče, a ti se dostávají ve stále stejné spirále do druhotné platební neschopnosti, ve které, ale musí plnit své zákonem určené závazky vůči svým zaměstnancům a klientům,

Bodů, které bych mohla dále vyjmenovat a které souvisí se současným prostředím v systému zdravotní péče je mnoho. Vím, že sliby obsažené v programovém prohlášení vlády, kapitola 5.5. Zdravotnictví jsou jistě dobře míněným závazkem, ale již dnes musí vědět jeho autoři, z nichž někteří jsou zkušení političtí matadoři, že se v této kapitole pohybují svými sliby v konfrontaci s realitou na úrovni science fiction. Obvykle kdo chce moc nedostane nic.

A tak by bylo dobré, kdyby se Vláda ve svých slibech promítnutých do programového prohlášení soustředila nejdříve na narovnání chaotického prostředí současného systému zdravotní péče.

Není možné bez kompetenčních, koncepčních a souvisejících strukturálních změn harmonizovat současné možnosti systému zdravotní péče s tryskovým vývojem a poznatky medicínských a příbuzných oborů.

Není spravedlivé, aby klienti v lokalitách, kde není uspokojivým způsobem vytvořena síť smluvních zdravotnických zařízení, museli platit za zdravotní péči, která by jim měla být hrazena z fondu veřejného zdravotního pojištění.

Není ekonomické, abych si za produkt, či formu služby poskytnutou v systému zdravotní péče nemohla připlatit, tak jak mohu řadu dlouhých let v systému sociální péče.

Není přijatelné, aby pro sociálně potřebné klienty platila jiná pravidla v systému zdravotní péče a jiná v systému sociální péče.

Není únosné, aby zdravotnická zařízení nemohla plnit své závazky k zaměstnancům a dodavatelům, jen z důvodu opožděných plateb zdravotních pojišťoven.

Není logické, aby v pravidelných cyklech vláda prostřednictvím ČKA dolévala finanční prostředky do lůžkových zdravotnických zařízení, když deficit financí se týká celého systému, tedy i ambulantní sféry ...

Po přečtení programového prohlášení vlády se mi ale zdá, že vše co jsme nestihli učinit v uplynulých 14 letech, určitě stihneme v cyklu dvou let! Na papíře určitě, ale mne jako zdravotníka zajímá jaká bude realita, která se obrazí ve změně podmínek pro klienty, pro poskytovatele zdravotní péče i pro plátce?

Blanka Misconiová, prezidentka Asociace domácí péče ČR
ncdpcr@iol.cz


Další články tohoto autora:
Blanka Misconiová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku