Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 28.8.2004
Svátek má Augustýn
  Výběr z vydání
 >PRAHA: Pieta pro pamětníky a "Kultur fýr Bémen"
 >POLITIKA: Neúplatný babral
 >MOBY DICK: Dovolená nedovolená
 >POLITIKA: Vstříc zářným socialistickým zítřkům
 >ČERNÁ A BÍLÁ: Oliver a ti druzí
 >CHTIP: Překlad výrazů prodejců výpočetní techniky
 >PŘÍRODA: Odbory ani zaměstnavatelé se Natury nemusejí bát
 >MEJLEM: Tak mě napadlo...
 >POLITIKA: Žert Topolánkova mediálního lobby týmu
 >ZDRAVÍ: V České republice smíte zabíjet děti aneb Novodobý holocaust
 >PRAHA: Tunel Mrázovka - špatné řešení za deset miliard
 >POLEMIKA: Rychlík - Jak zabít demokracii
 >VÍKENDOVINY: Rozumět cizím jazykům není žádný problém. Někdy...
 >MEJLEM: Jedna malá, konspirační teorie
 >ZDRAVOTNICTVÍ: Kdo chce moc, nedostane nic....

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Zdraví  
 
28.8. ZDRAVÍ: V České republice smíte zabíjet děti aneb Novodobý holocaust
Martin Škapík

Holocaust je zápalná oběť. Pochází z řeckých slov "holos - celý, úplný" a "kausis - spalování". Nepřesně je tedy slovo užíváno ve spojení z II. Světovou válkou, kde se nejednalo o zápalné oběti, ale o zničující vyvražďování "nežádoucích" lidí ze strany agresorů.

Dodnes nemáme přesnou odpověď na otázku jak je možné, aby zjevně sadističtí a šílení diktátoři, tedy absolutní minorita společnosti, vehnala do ničivého šílenství celé národy. Co se stalo, že vzdělaní lidé počali připravovat technologie na hromadné vyvražďování, národní sterilizační programy?

Pojďme stručně představit jednoho z nás, muže dvou doktorátů, který by na nás dnes musel být hrdý!

Joseph Mengele, nejstarší bratr ze tří synů zámožné rodiny v Gunzburgu v Bavorsku. Vystudoval u profesora Ernsta Rudina, tvůrce zákona o nucené sterilizaci, obhájce teorie, podle níž je lékař povinen ukončit "nehodnotný" život. K doktorátu medicíny přibral Mengele i doktorát filozofie u profesora T. Mollisona, který učil, že z pohledu na fotografii určí, zda má jedinec židovské předky. V roce 1937 získává místo asistenta v Ústavu pro výzkum dědičnosti, biologie a rasové čistoty ve Frankfurtu, který jako mnoho dalších institucí konstruoval teorie, které sloužily pro nastolení válečného konfliktu.

Mistři propagandy a manipulace vehnali do neštěstí celý svět. Velmi zjednodušeně, ale bohužel pravdivě můžeme říci, že ve jménu neexistující "arijské" rasy bylo zapotřebí odstranit zbytek civilizace, tu část, která nebyla použitelná pro násilnou arizaci, či práci pro říši.

Opěrným důkazem, kde že to "Árijci" všude rozjížděli a o jejich historické identitě potom bylo zavedení hákového kříže, svastiky a to z velmi prostého důvodu. Svastiky je prostě po světě nejvíce.

Nalezneme ji od neolitu v oblasti Evropy a Předního východu, v hinduistických, křesťanských i buddhistických chrámech, najdeme ji prakticky ve všech kulturách. Nechybí ani na Dalajlámově trůnu.

Nacisté si z tohoto symbolu udělali razítko, které znamenalo jediné: Tady už jsme my árijci všude byli a toto území také znovu sjednotíme ve Třetí říši!

Přičemž pravděpodobným se zdá výklad, že svastika byla jen oblíbeným znakem umělců a řemeslníků, právě pro zdobnou jednoduchost.

Polovina 20 století. Na základě absurdních vizí a pomatenosti, dostala zelenou nejhorší válečná akce novodobých dějin. Na příkladu II. světové války jsem chtěl ukázat, jak pomocí propagandy lze prosadit i absurdní, šílené vize úzké minority společnosti.

Dnes ve 21. století válka pokračuje jinými prostředky. Kvůli nepodloženým informacím o chemických zbraních stresují média celé národy, je rozpoután válečný konflikt, ale nejničivější zbraň lidských dějin působí skutečný holocaust dále. Probíhá na dětech a je tolerována téměř všemi státosprávami.

Pojďme ke skutečnému holocaustu, k zápalné oběti dětí pro výdělek opět absolutní podnikatelské minority. K obětem, které dnes průběžně tvoří téměř 30% všech úmrtí ve světě, který se stal beze zbytku hostitelem nejničivější chemické zbraně historie.

Nicotiana Tabacum - Tabák obecný (Virginský) je jednoletá bylina. Má několik sklizní do roka a v současné době se osévá asi na 3% světové zemědělské plochy.

Prezident USA Roosevelt ji v roce 1941 vyhlašuje za základní zemědělskou plodinu a pěstitelům přiznává nárok na odklad vojenské služby. Je to logické, po první světové válce došlo k obrovskému rozmachu kouření a válka druhá je zlatý důl pro prodejce a pěstitele tabáku. Mají přesně spočítáno, že vojáci naučení kouření na frontě, kde fasovali často cigarety zdarma spolu s jídlem!, si přenesou návyk domů a získají pro něj své blízké a tedy další zisky pro tabákový průmysl.

Přitom již v roce 1927 anglický lékař F. Telecote v prestižním lékařském časopisu The Lancet popsal jednoznačnou souvislost plicní rakoviny a tabáku. Práce prokazující devastační účinky této drogy nacházíme už od počátku dvacátého století.

Dostáváme se k ještě absurdnější likvidaci lidstva, než u obou světových válek. Jak v počtu obětí, tak i účinku pro život na planetě. Pomineme-li fakt, že v rozvojových zemích je navíc zapotřebí k vysušování tabáku na akr této plodiny vykácet stejný akr deštného pralesa, tedy vytvářet poušť. Setkáváme se s největší a nejzákeřnější genocidou všech dob. S dětským kuřáctvím.

Přestože doposud nebyl u tabáku prokázán jediný společenský ani individuální přínos, stále je dotován jako zemědělská plodina a obhospodařován spolu s potravinami a potravinovými prodejnami také distribuován. V EU jde o miliardu ročně a při pokusech o omezení dotací se pěstitelé brání tím, že tabák zaměstnává na jejím území 400 000 pracovníků. Shodou okolností je to naprosto shodné číslo s ročním počtem obětí této drogy právě v Evropě, to ale pěstitele netrápí.

Tabák nepůsobí s odkladem, ale již s první cigaretou začíná devastovat uživateli zdraví. Při první cigaretě poklesne prokrvení periferních oblastí podle citlivosti kuřáka o pětinu až třetinu.

Kouření je nemoc (dg F17 ) s pandemickým výskytem. Přesto ho, navzdory požadavkům stávající legislativy, taktně přehlížíme a zde jsou některé z důsledků:

Každé třetí nádorové onemocnění ve světě u kuřáků i nekuřáků je prokazatelně působeno kouřením. Poškozováni nejsou jen pasivní kuřáci, ale prokázán je též generační přenos důsledků perorální inhalace tabákového dýmu, který obsahuje nejméně 4 000 chemických látek a sloučenin.

Kouření matky v těhotenství snižuje v průměru hmotnost plodu o 200 gramů, kouření otce o 150 gramů. Novorozenci z kuřáckého prostředí vykazují prodloužení času k výdechu, mají výrazně častější výskyt perinatálních onemocnění, následně také astmatických a ostatních alergických poruch. Riziko Syndromu náhlého úmrtí dítěte se v kuřácké rodině zvyšuje až o 200%. Rakovina plic a plicní chronická obstrukční choroba je tvořena kouřením téměř absolutně v 80 a více procentech . Dále jen stručně:

Rakovina jater, slinivky, dutiny ústní, ledvin, děložního hrdla a čípku, spontánní potraty, sterilita, impotence, rakovina hltanu, jícnu, leukémie, většina druhů astmatických a alergologických onemocnění, rakovina močového měchýře, většina závažných plicních onemocnění a onemocnění srdce a krevního oběhu, prakticky není orgán, který by kouření nedevastovalo.

Přitom 90% dospělých kuřáků by se chtělo návyku vzdát, ale nemají pro to potřebné společenské klima, svobodné informace. Je to však jasný důkaz toho, že přehodnotili své rozhodnutí z dětství na nesprávné. Přes 85% novokuřáků jsou totiž děti. V Praze kouří polovina dětí ve věku 12-14 let.

Podle WHO začne denně kouřit 80 000 až 100 000 dětí.Kouření je vizuální infekt, napodobení vzoru.

Jednoznačně hlavním nástrojem získávání dětí ke kouření je filmový průmysl. Ve filmu je cigareta propagována v 98% celovečerních filmů a to nikoliv jako objektivní odraz reálií doby, ale propracovanou manipulací.

Pár příkladů, které táhnou:

Gwen (Sandra Bullock) se ve snímku 28 dní dostává kvůli alkoholu do léčebny. Při procházce potká muže, který si právě od nedopalku připaluje novou cigaretu. Není to nikdo jiný, než terapeut závislostí (!) Dr. Cornell (Steve Buscemi).

"Nemám ani šajna o stavu svýho účtu, ale za jediné cígo Ti dám všechno co mám!" Poprosí ho Gwen a netuše, že potkala svého terapeuta, se ještě zeptá, kde sehnat opiáty.

"S tímhle dotazem nechoď za ústavním poradcem" umravňuje ji Cornell "Lidé se k nám chodí léčit a né likvidovat".

Co dodat?

Ve filmu Titanic si pro změnu hlavní hrdina Jack místo peněz za záchranu života vezme dvě cigarety, jednu za ucho a do druhé se hned pustí.

Ve snímku Vetřelec se dokonce kouří i v kosmické lodi.

A herci se snaží i v osobním volnu - Jistě ne náhodou se Frodo Pytlík na filmovém festivalu pohyboval před fanynkami i zpravodajskými kamerami s cigaretou v ústech. Ředitel festivalu, který tabák roky propaguje (!) už jen dodá: "Když dá Bůh zdraví, tak zase za rok tady." Inu Bůh zdraví, tabák peníze, bude to fungovat?

Manipulace filmem je propracována do nejmenších detailů. Podle výzkumu organizace Smoke free movies je v letech 2 003/4 nejvyšší propagace tabáku filmem od roku 1950, kdy byl definitivně prokázán devastační zdravotní účinek užívání tabáku kouřením. Syslvestr Stallone jen velmi nerad přiznal, že bere 500 000 USD za kouření cigarety ve filmu. Situace je o to zákeřnější, že útoky na podprahové vnímání dětí naprosto nemusí ubrat na kvalitě snímku.

Jeden mezinárodně úspěšný film znáboruje statisíce dětí ke kouření. Podle údajů BBC začne vlivem filmové propagandy kouřit denně v Británii 450 dětí. U nás je to asi 120 dětí. Narůstá hlavně počet kuřaček dívek, stejně jako jejich sterilita, neschopnost rodit, potraty a řada dalších traumatizujících jevů.

Přesto:

Cigarety si zakoupíte v potravinách, kde tak asociují zdravotní nezávadnost. Ony poplašné zprávy na krabičkách jsou jen obranou tabákových koncernů proti žalobám. Další zavádějící informací je to, že kouření vymizí se zdražením cigaret. Je to návyk heroinového typu, tedy těžká fyzická i sociálněpsychická závislost, kvůli které oběti často ztratí rodinu, kriminalizují způsob života. Zdražení cigaret tedy, pokud by nešlo o násobky ceny, jen zvýrazňuje podíl nelegální distribuce levnějších cigaret z amatérských dílen, kde se používá tabák na vykuřování skleníků, tedy také vyšší hodnoty zdraví škodlivých látek. Kupříkladu dehtové směsi, které patolog najde u předčasně zemřelého kuřáka až 3,5 kg ve zbytcích plicní tkáně.

Mírné zdražení cigaret vede naopak k větší ritualitě užívání této drogy, pro oběť je vzácnější, jen naprosto okrajově vede ke snaze ukončit návyk.

Společnost se dostala na samotnou hranici existence, neboť zde máme protichůdné požadavky

Zhruba třetinu veškeré nemocnosti a nemocniční obsazenosti tvoří důsledky užívání tabákových drog. Ovšem výdělkem farmaceutických koncernů, často i lékařů paradoxně je nikoliv zdravá, ale nemocná populace.

Pokud výdělkem lékařů a farmaceutických firem, často tabákem vlastněných, či particupujích na výzkumu obětí, je nemoc, dlouhodobá závislost na lécích, nákladné léčebné postupy, jaký má být v tržním systému zájem na efektivní léčbě, prevenci nemocí? Asi nemůžeme počítat s tím, že se Farmaceutické firmy budou chovat jako Mirek Dušín a uvolní levné a efektivní léčebné procedury, či preparáty, neřku-li budou preventovat choroby, aby se zbavily miliardových výnosů ze závislosti na léčivech, na zdravotním systému?

Výkon ochrany zdraví je správně delegován na státní správu, ale v praxi je vzhledem k výše popsanému protikladnému systémovému požadavku neuskutečňovaný.

Nerozumím například tomu, proč se ve starém návodu na automobil Škoda Felicia dočtu, že nesmím užívat mobil za jízdy, abych si nepoškodil zdraví a přitom jsem ještě v žádném manuálu k mobilnímu telefonu nenašel informaci, od kdy už je doba expozice mikrovlnného, či elektromagnetického záření škodlivá?

Tabák zcela deklasoval aplikaci odborných výzkumů do chodu společnosti. Zdegeneroval společnost do té míry, že aplikace vědeckých poznatků v oblasti ochrany spotřebitele je téměř neuskutečnitelná. Jak systémově, tak individuálním selháváním a korupcí úředníků, což ve věci ochrany zdraví je hrozná věc.

Ale nejvíce utrpělna naše soudnost, obranyschopnost. Zajímavá je v této věci citace zákona 110/97:

§12 (3) Podnikatel, který vyrábí nebo uvádí tabákové výrobky do oběhu, je povinen dodržovat požadavky stanovené pro potraviny:

a) v §3 odst. 1 písm. a)....- tedy - dodržovat požadavky na zdravotní nezávadnost.

Tabák tedy v naší zemi, lze se domnívat, podniká mimo zákon. Proč ho Česká zemědělská a potravinářská inspekce ani nemůže vykázat z prodejen potravin? Je jí dovoleno kontrolovat jen obsah nikotinu. Tabákové výrobky jsou ale přímo skladištěm toxinů a kancerogenů. Kdo to drží tak vehementně ochranou ruku nad největší nemocí současnosti?

Další zákonná citace, která jasně stanoví úkoly Ministerstva Zdravotnictví:

Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví:

§ 80, odst. Odst. 1, písm. h) nařizuje mimořádná opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku a opatření k ochraně veřejného zdraví fyzických osob při výskytu zdravotně závadných výrobků….

Ale, přes mnohá upozorňování odborné veřejnosti je tabák stále v klidu. Kde hledat chybu?

Toto je chemická válka a hrozná, zaměřená výhradně vůči dětem a působící neskutečně mnoho utrpení, rozpadu rodin. V ČR máme mnoho negativních rekordů kvůli silné protabákové loby, tedy uvedu jen dva. Jsme první ve světě jak v úmrtí na rakovinu plic, tak na úmrtí mužů v produktivním věku na rakovinu, každé druhé si připisuje na svědomí tabák. Celkem u nás denně zbytečně zemře přes sedmdesát lidí.

Do návyku se přitom dostanou dívky často už za týden, chlapci za dva až tři. Nejrůznější dohody o kontrolách tabáků potom ve světle toho, že stát na nich zastupují většinou lékaři, kteří jsou proti zákazu kouření dětí!, ale také zástupci nejvyššího managementu tabákových firem, jsou absolutně neefektivní.

Žijeme ve válce proti dětem. Ve vědomé válce ze strany tabákových podnikatelů.

Proč se tabákový průmysl nesoudí a neobrátí na úřad pro hospodářskou soutěž, když mu parlament omezil reklamu?

Má skvělé právníky i mimořádné portfolio, proč se nebrání? Protože ví, že činí zločin proti lidskosti a hraje o čas ke získání co nejvíce závislých a beztrestnost za své zrůdné počínání.

Přitom podle mnoha odborných prací stačí k strmě rychlému ukončení této pandemie u dětí už jen pravidelně podávané informace veřejnoprávními médii a efektivně uplatňovaný zákaz kouření dětí.

Nikoliv tedy represe, ale preventivní zákon, který by stanovil povinné informace veřejnoprávním médiím, ukončil kouření dětí, kouření na veřejných prostorách a jasně určil, kde drogy již nemocným prodávat.

Dnes, když vyučující, či policista požádá devítileté dítě o uhašení cigarety, sám se dopouští minimálně přestupku proti zákonu. Nálepky paragraf 18 na bezpočtu obchodů jsou tištěny tabákovým průmyslem ve snaze navodit dojem, že kouření je legální až od hranice plnoletosti.

Děti v České Republice ale kouří legálně! Zakázán je pouze prodej nezletilci, užívání této drogy dětmi je legální. Devíti, desetiletí kuřáci nejsou žádnou výjimkou, stejně jako bezradní pedagogové a ředitelé škol. Mohou jen přihlížet vybíjení mladé generace. Jatkám, opřeným bohužel o netečnost nás všech.

Martin Škapík
Projekt proti dětskému kuřáctví
www.nekurte.czDalší články tohoto autora:
Martin Škapík

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku