Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 31.8.2004
Svátek má Pavlína




  Výběr z vydání
 >PENÍZE.CZ: Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik
 >MROŽOVINY: SNP stále kontroverzní
 >SPOLEČNOST: Pehova obsese
 >INTERNET: Chcete ADSL skoro zadarmo?
 >POLITIKA: Nadopovaná řecká ekonomika
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Modrého červená
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Carrefour? U Cafourka!
 >NÁZOR: Naivní a bezbranná ODS
 >ARCHITEKTURA: Secesní Karlín
 >MEJLEM: Otázky – nejen Václava Moravce
 >PSÍ PŘÍHODY: Test podnikavosti
 >VZPOMÍNKA: Tento způsob dočesné
 >ENERGETIKA: Výzvy energetických potřeb pro 21.století
 >CHTIP: Skákal pes přes oves...
 >EKONOMIKA: Čeká nás ropný krach?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
31.8. NÁZOR: Naivní a bezbranná ODS
Jan Suchánek

O prázdninách jsem díky internetu nestačil koukat, do čeho tu ODS zase namáčejí. Mám na mysli obvinění člena výkonné rady ODS Milana Venclíka. Když jsem četl, že ODS mu důvěřuje a nechá to na orgánech činných v trestním řízení, tak jsem si řekl, že ODS asi není pomoci. Dokonce jsem začal obvinění Venclíka rozumět. Kriminalizovaní podnikatelé si mohou být jisti, že jim ODS nijak nepomůže, že nemá vůbec ponětí o co v této zemi jde a tak si radši koupí ochranu u vládnoucí levice tím, že jí trochu pomohou s diskreditací ODS. Co si nalhávat, příležitostí bude dost.

Ta naivita ODS hraničící s neschopností je prokazována tím, že žádná zkušenost se stíháním např. Šrejbra, jihlavského Kratochvíla a mnoha dalších nepoučila pravicové politické elity, že trestní řízení není v tomto státě o důkazech ale o subjektivních přesvědčeních tak, jak byla justice vytvořena a zůstala nezměněna k účelu třídního boje, kterému může sloužit dodnes. Dovede si někdo představit, že by v USA někdo sehnal do poroty tolik idiotů, aby porota odsoudila někoho vinen nade vší pochybnost v situaci, že jediným důkazem je, že soudce prohlásil, že se mu zdálo, že ten policejní informátor neměl důvod lhát. U nás se k tomu soudce nestydí přiznat v televizi a vůbec neriskuje, že by to někomu vadilo.

Jsou profesionální skupiny, které naprosto vědí jak nezávislosti nebo-li nekontrolovatelnosti a závislosti na minulosti jednotlivých orgánů v trestním řízení využít a taky to rozsáhle využívají. Tento stav je umocněn bezmocnou služebností policistů téměř anonymním státním zástupkyním. Případ "Berka" se toho taky týká a je to jen slaboučký čajíček. Vládnoucím politikům se za nešťourání do toho bezpráví sem tam zaplatí tím, že se jim vyhoví, když potřebují, čímž je automaticky politik nadosmrti zkorumpován a vydíratelný.

Trestní řízení je u nás charakteristické tím, že není jednáno v zájmu poškozených. Dokonce v mnou uvedených příkladech jsem přesvědčen, že by poškozené musel zastupovat sám obviněný. Je nezákonně prolomeno obchodní tajemství, které zase neuvěřitelně může patřit obviněnému, když obvinění je na takových informacích většinou postaveno. Je argumentováno nepravdivými znaleckými posudky, udání jsou kupována za beztrestnost od lumpů, beztrestnost je zajištěna i křivým svědkům, lavina lží, které ekonomicky laičtí obhájci nerozeznají, se považuje za nesporné skutečnosti. Dlouhými lety trestního řízení je obviněný extrémně finančně zatížen a je poškozena dobrá pověst podnikatelských subjektů, které obvinění zastupují, když stát je ze zákona povinen poskytnout dobré pověsti ochranu. Zneužití trestního řízení tak, jak ho subjektivně vnímám, došlo tak daleko, že bylo veřejně namířeno i na dva polistopadové ministry, dnes advokáty. Zase postaveno na svědectví zločince, který si běhá na svobodě.

Obvinění a poškození jsou vyhláškou ministra spravedlnosti zbaveni práva na účinné opravné prostředky dle Čl. 13 ÚMLUVY o ochraně lidských práv a základních svobod, podle kterého "každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností". Veškeré stížnosti a podněty obviněných a poškozených na protiprávní průběh trestního řízení nesměřují k nezávislému orgánu, ale ke státnímu zástupci, který je závislý na svých vlastních předchozích rozhodnutích, kterými protiprávní vyšetřování a obviňování nařídil a kterého pokyny policejní orgán musel realizovat.

Ví vůbec ODS, že v této zemi neexistuje žádný zákonný nástroj, dle kterého by policie mohla poskytnout ochranu majetku. Mám to potvrzeno z Nejvyššího soudu. K tomu přidejte solidaritu naprosto ekonomicky negramotných policistů a státních zástupců, k tomu ještě přidejte podobné motivy pracovníků finančních úřadů a advokáty, kteří jsou na jejich straně, kteří patří do těch "erárních mafií", protože se živí konkurzy a "ex offo", a máte tady stát směřující k chudobě vzhledem k absenci práva a nástrojů k jeho prosazení. Pak se divte ODS obviňujícím podnikatelům, ODS není jejich šancí, oni chtějí jen přežít a takhle si to připlácejí.

V reakci na obvinění ODS jsem hned dospěl k závěru, že příští parlamentní volby vyhraje levice s jednoduchým označením ODS za stranu zkorumpovaných členů bytových komisí. Vůbec si neumím představit, jak by se strana bojící se řádně hájit vlastnictví a svobodnou soutěž, která ztratila vazbu na podnikatele, uměla hájit. Tady se rozsáhle neplatí závazky, korumpuje, podvádí, krade, lže, neplní smlouvy, zneužívá pravomoci nebo jen fláká ve státní službě. Mimo jiné proto, že trestní řízení vůbec neslouží svému účelu. Mohu prokázat, že tady ta zkaženost dosahuje i do vedení Transparency International. Aby si lidé své hřešení ospravedlnili, musí mít někoho, kdo je horší. Dřív to byli komunisti a dnes to jsou u nás podnikatelé a ODS. Dokonce se začíná v evropských tradicích internacionálního a národního socialismu svádět hříchy světa na USA a židy. Po letech jsem byl v hospodě a hospodský s majitelem okolních lesů si stýskali, jak to bylo lepší za komunistů. Neuvěřitelná beznaděj. Myslím, že ODS nemá šanci uspět, kdyby někoho napadlo, že se k tomuhle všemu ODS populisticky přidá.

Další vývoj s panem Kořistkou mé odhady jen potvrdil. Pan místopředseda vlády a ministr, co není a měl by být ekonomem, ukázal jak není ani právníkem, hned v televizi před národem vyzval ODS, ať dokazuje svoji nevinu. Tady se ODS pochlapila. Obrátila gard a dala to k soudu, ať dokazuje autor obvinění. Soudy ať jsou taky zoufale fungující, četl jsem zahraniční hodnocení, že snad jen v Číně je to horší, ale přece jen v občansko-právních sporech jsou daleko spravedlivější než orgány činné v trestním řízení, protože jsou přece jen nějak kontrolovatelné a hlavně veřejné.

ODS, aby mohla zachránit tuto zem před bídou socialismu nebo jen uspět v politické soutěži, musí od postoje v Kořistkově případě sebezáchovně dotáhnout své snažení důsledně k obecné "nulové toleranci" zneužívání trestního řízení. Podnikatelům a všem osobám, které nechtějí být sociálně závislé na státu, musí ODS prokázat, že do právního řádu prosadí proveditelnost ochrany vlastnictví, respektu k podnikání přes ochranu dobré pověsti, práv poškozeného, obchodního tajemství a dovolatelnosti k nezávislému orgánu. Pak ale není možné, aby zástupce ODS jako pan Tlustý přistupoval na levicové hrátky a leninsky zakazoval přestupy poslanců, ale naopak měl okamžitě korupci poslanců využít k propagaci většinového systému, který Kořistkou deklarovanou korupci poslanců naprosto vyloučí stejně jako v důsledku zrušení poměrným systémem vytvořeného oligopolu na státu závislých parlamentních stran, které soutěží o provize ze státních zakázek, vyloučí zkorumpovanost nebo třídnost trestního řízení. Policisté by si taky zasloužili, aby mohli z práce chodit se vztyčenou hlavou, aby jim to systém vůbec umožnil.

Zejména svobodnou soutěž a konkurenci by měla ODS propagovat jako zásadní nástroj boje proti korupci a za větší blahobyt. Pak by musela i příkladně změnit své interní hry, možná by o tom mohla proškolit své skryté marxisty a víc sázet na ty, kteří se konkurence sami nebojí, zavést soutěž vlastních kandidátů o hlasy voličů. Podnikatelé pak ODS budou schopni snadno kompenzovat absenci výnosů z Lidového domu financováním volebních gulášů v jednomandátových volebních okresech k použitelnému volebnímu vítězství.


Další články tohoto autora:
Jan Suchánek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku