Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 1.9.2004
Svátek má Linda
  Výběr z vydání
 >ŽIVOT: Po kamenité cestě
 >AMERICKÝ STAV VĚCÍ 3: New York City, neobvyklé místo
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dovolte mi si zanaříkat
 >PRÁVO: Dobře utajená interpelace na ministra spravedlnosti
 >PSÍ PŘÍHODY: Psi nejdou do školy
 >JAZYK: Faux amis 1
 >PENÍZE.CZ: Meziúvěry: dobrá zpráva, konkurence funguje
 >EKONOMIKA: Růst úrokových sazeb bude pokračovat
 >PENÍZE.CZ: Indexy: zrcadla akciových trhů i celých ekonomik
 >MROŽOVINY: SNP stále kontroverzní
 >SPOLEČNOST: Pehova obsese
 >INTERNET: Chcete ADSL skoro zadarmo?
 >POLITIKA: Nadopovaná řecká ekonomika
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Modrého červená
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Carrefour? U Cafourka!

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
1.9. EKONOMIKA: Růst úrokových sazeb bude pokračovat
Martin Pecka

B.I.G. EXPERT - MĚNY, ÚROKOVÉ MÍRY: názory expertů na budoucí vývoj úrokových sazeb a kurzu dolaru a eura v horizontu jednoho měsíce a půl roku v týdnu od 30. 8. 2004.

Týden: 30. 8. 2004

Odhad expertů pro období 1 měsíc

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,65
2,66
2,65
2,64 - 2,70
1
1
PRIBOR 1 rok
3,09
3,09
3,09
3,08 - 3,10
1
1
SD 6,30/07 - výnos
3,76
3,78
3,76
3,75 - 3,83
1
1
Kč/USD
26,427
26,17
26,20
26,10 - 26,20
3
0
Kč/EUR
31,835
31,67
31,70
31,60 - 31,70
3
0

Odhad expertů pro období 6 měsíců

Ukazatel
Akt. hodn.
Průměr
Medián
Interval
Růst
Pokles
PRIBOR 3 měsíce
2,65
2,88
2,95
2,65 - 3,05
2
0
PRIBOR 1 rok
3,09
3,30
3,35
3,09 - 3,45
2
0
SD 6,30/07 - výnos
3,76
3,94
3,95
3,83 - 4,05
3
0
Kč/USD
26,427
25,93
25,90
25,80 - 26,10
3
0
Kč/EUR
31,835
31,42
31,40
31,35 - 31,50
3
0

NÁZORY EXPERTA: Martin Pecka, ČP INVEST investiční společnost
Růst sazeb bude pokračovat
Ceny českých dluhopisů během týdne mírně rostly, a to i přesto, že Česká národní banka minulý čtvrtek zvýšila úrokové sazby o 0,25 procenta, dvoutýdenní reposazba je tak nyní 2,50 procenta. Zvýšení sazeb bylo v souladu s očekáváním a české dluhopisy tak růstem reagovaly na relativně mírné komentáře guvernéra ČNB. Ten řekl, že inflace v příštích měsících dosáhne vrcholu a v roce 2005 začne klesat. Zdrženlivý byl i v odpovědi na otázku, zda bude nutné zvyšovat sazby ještě do konce letošního roku. Navzdory mírnému komentáři je pravděpodobné, že vzhledem k akceleraci růstu české ekonomiky a postupnému zesilování poptávkově-inflačních tlaků bude růst úroků pokračovat i nadále. ČNB však zřejmě bude preferovat pozvolný růst úroků, pokud možno o 0,25 procenta za čtvrtletí. Nadále proto očekávám, že základní úroková sazba na konci tohoto roku bude na úrovni 2,75 procenta, s tím, že nejbližší zvýšení úroků by mohlo přijít nejdříve v říjnu. Stejná strategie ČNB (růst úrokových sazeb o 0,25 procenta za čtvrtletí) je pravděpodobná i pro rok 2005. Ve dvanáctiměsíčním výhledu by tak mohla reposazba dosahovat úrovně 3,50 procenta, což již ovšem může být úroveň poměrně blízká vrcholu tohoto cyklu zvyšování úrokových sazeb. Důležitý v tomto ohledu bude samozřejmě vývoj jak domácí, tak světové ekonomiky.
Česká koruna na růst sazeb překvapivě nereagovala pozitivně a setrvává v oblasti kolem 31,80 korun za euro. Zatraktivnění úrokového diferenciálu koruně nepomohlo, neboť trh byl výhledem pozvolného růstu sazeb spíše zklamán. Koruna též doplatila na negativní středoevropský sentiment tažený poklesem polského zlotého. Proti výraznějšímu posilování koruny hovoří i vývoj platební bilance, konkrétně odliv zisků skrze běžný účet. Důležitým makročíslem tohoto týdne bude zveřejnění výsledků zahraničního obchodu za měsíc červenec. Červenec je z hlediska zahraničního obchodu velmi volatilní a těžko predikovatelný. Nicméně v meziročním vyjádření je pravděpodobné zlepšení meziročního salda zahraničního obchodu, což by bylo v souladu s trendem předchozích měsíců. V delším výhledu, včetně roku 2005, je kombinace akcelerace růstu české ekonomiky a růstu úroků ČNB pro korunu pozitivním faktorem, jenž by měl vyústit do mírného posilování české měny oproti euru.

HODNOCENÍ V TOMTO TÝDNU PROVEDLI:
Michal Mišun - A&CE Global Finance
Martin Pecka, Daniel Kukačka - ČP INVEST investiční společnost
Martin Pátek - eBanka

Sloupec "Aktuální hodnota" jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných ukazatelů k datumu počátku týdne, ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti.
V dalších sloupcích tabulky jsou uvedeny souhrnné výsledky odhadů jednotlivých expertů uvedených v seznamu, kde "Medián" je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a "Interval odhadů" uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce "Růst/Pokles" udávají počet expertů předpokládajících, že daná hodnota v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste (koruna posílí), resp. poklesne (koruna oslabí atd.).

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani B.I.G. Prague nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.


Další články tohoto autora:
Martin Pecka

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku