Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Čtvrtek 2.9.2004
Svátek má Adéla
  Výběr z vydání
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Včera šly děti do školy
 >SPOLEČNOST: Homo programaticus
 >VZPOMÍNKA: Starý diáček
 >BONNEVILLE: Na šťastné dětství není nikdy pozdě
 >JUSTICE: Opožděná spravedlnost
 >POLITIKA: Špatně skrývaná reklama
 >ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Zahrávání se zdravím a životem
 >PSÍ PŘÍHODY: Ale fakt, teď je to vážné
 >PENÍZE.CZ: Burzy, které hýbou světem
 >ŽIVOT: Po kamenité cestě
 >AMERICKÝ STAV VĚCÍ 3: New York City, neobvyklé místo
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Dovolte mi si zanaříkat
 >PRÁVO: Dobře utajená interpelace na ministra spravedlnosti
 >PSÍ PŘÍHODY: Psi nejdou do školy
 >JAZYK: Faux amis 1

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
2.9. ŠAMANŮV KALENDÁŘ: Zahrávání se zdravím a životem
Jan Kovanic

Takto (marně!) varuje Prof. Dr. Alois Velich v Agrárním kalendáři na rok 1914 před zahráváním si:

Zdraví nejdražší poklad. Přísloví to slýcháme stále, přec však co chvíli prohřešují se lidé proti němu. Možno dokonce říci, že mnozí jednotlivci řadou činů nepředložených přímo si zahrávají nejen se zdravím, ale i se životem svým, ba i osob jiných, nezřídka i těch, jež srdci jejich jsou nejbližšími.

Co neštěstí již bylo zaviněno "žerty" se střelnými zbraněmi! V denních listech čteme případ za případem, jak přítel postřelil přítele, bratr bratra, sestru, syn matku atd., atd. Všichni ti nešťastníci "žertovali", chtějíce postrašiti puškou, o níž klamně soudili, že není nabita. Sotva však dojem jedné z takových zpráv trochu je seslaben, již třeba o několika jiných, zcela obdobných případech znovu se dočítáme.

Obecně rozšířený je též zlozvyk "pro žert" někoho vystrašiti náhlým výkřikem, střelnou ranou, vyskočením proti němu ze tmy, poštvaním psa, děláním "ducha", strašidla, čerta. Těmito "žerty" způsobeno bylo již nejedno vážné poškození zdraví, různé nervové onemocnění u osob s choulostivější soustavou čivní, zvláště pak u dětí.

Oproti zdraví dětí vůbec velmi často se hřeší, že se jim vypravují strašidelné příhody a pohádky, nebo že se dokonce připouští děšení jich osobami za Mikuláše nebo čerty přistrojenými. Také nerozumnými tresty, ba i přehnanými hrozbami, třebaže planými, zaviněna byla již mnohá neštěstí.

Již opětovně se stalo, že děti béřou takové hrozby: o zpřerážení hnátů, o zabití atd. vážně a aby ušly trestu za mnohdy zcela nepatrné provinění, strachují se jíti domů, potulují se lesy, hladoví a mrznou. Jsou známy případy, že dítěti bojícímu se jíti domů umrzly nohy, jiné zmrzlo, a celá řada dětí již ze strachu před trestem vzala si život.

V obdobích, kdy dostávají děti zprávy školní, s úplnou pravidelností dočítáme se o takových událostech. Mělo by se již konečně více hleděti k tomu, že nelze na všechny děti dívati se se stejného hlediska. Duše dítěte má se seznávati a jeho výchova vůbec říditi se musí vlastnostmi dítěte, tak zvláště i způsob trestu nutno volit vždy s náležitým ohledem na povahu dítěte.

I osoby dospělé s choulostivým systémem nervovým mohou opětovaným děšením a hrozbami o časných i věčných trestech tak býti rozrušovány, že zaviní se tím u nich propuknutí náboženského šílenství.

Zahrávání se zdravím i životem, a to zahrávání, jež zasluhuje odsouzení co nejostřejší, jsou nerozumné sázky, kdo více lihovin vypije, kdo více sní atd. Řada případů je známa, ve kterýchž osoba, jež byla ze "žertu" vyzvány k vypití litru kořalky, učinila tak a měla z toho smrt. Nejsurovější případy sem náležející jsou opíjení dětí "ze žertu"! Sám znám případ náhlé smrti hocha, s nímž byl takový surový, ba zločinný "žert" spáchán. I jedlické výkony v sázce nezřídka zavinily značné porušení zdraví.

Ochotnické "zápasy silácké" již opětovaně byly příčinou porušení zdraví. Známy jsou případy vzniknutí kýly (průtrže) při takovéto silácké produkci v hospodě. I smrt může být takovým způsobem zaviněna. Znám případ, v němž dva dělníci žertem spolu se potýkali, až jeden na zem byl povalen. Za nedlouho skonal. Pitva ukázala, že se při zápase provalil vřed ve střevě. I prasknutí srdečnice nebo cévy mozkové bylo již při zápase žertem způsobeno.

Zápas vůbec předpokládá zdravý organismus. Kdo chce věnovati se sportu jakémukoliv, má předem podrobiti se lékařské prohlídce. Ale i pak má varovati se toho, aby myslil, že za každou cenu zvítěziti musí. Taková snaha vede ke zhoubnému přepínání sil. Zápasící ztrácí často schopnost zdravého klidného úsudku a naplněn jsa přesvědčením, že by jeho podlehnutí bylo něčím hrozným nejen pro něho, ale i pro "barvy" jež zastupuje, nebo dokonce pro "národ", přepíná síly do nejzazších mezí, "obětuje se".

Leč třebaže skutečně klub s takovými "obětavci" měl nejvíce "výher", nestojí "vítězství" takovým způsobem nabyté nikdy za cenu zdraví, ba i života zápasníků, kteří síly své přepínali, až i přepnuli.

Přepínáním sil trpí srdce, plíce, ledviny i jiné orgány. Často dochází pak k chorobným změnám, jež více napraviti se nedají. Proto, kdo nechce, aby se mu stal sport zdraví podkopávajícím "povoláním", musí vždy ustati, když pozoruje, že síly jeho blíží se vyčerpání. Přepínání sil je pošetilým zahráváním si se zdravím i životem.

(Z agrárního hospodářského kalendáře na rok 1914 opsal v září 2004 Šaman)

Šamanovy poznámky:

Tentokrát ode mě získává evidentně praktikující pan doktor Velich velkou zlatou medaili: Se všemi jeho tvrzeními naprosto a doslova souhlasím! Když vynecháme archaičnost užitých slov, všechna jeho varování platí dodnes:

Shodou okolností začíná školní rok - tak si rodičové berte devadesát let staré varování k srdci. A blíží se i Mikuláš - neděste opravdu malé děti komerčními ani jinými čerty!

Shodou okolností si výzvy pana doktora na nebezpečenství her s puštičkami mohli číst čtenáři právě v době vzniku velké války, o niž nejdříve nebylo tušeno že je velká, že je světová, ani že je první. Ani dokonce, že vůbec nějaká je. Však utlučeme Srby čepicemi a do Vánoc jsme doma!

Shodou okolností i dnes kolem nás zuří náboženské šílenství všech věrouk, aniž by si toho obecenstvo příliš všímalo. Všímáme si islamistického šílenství, ale katolický fundamentalismus sjednocené Evropy a protestanstkou šariju Ameriky ani moc nevnímáme.

Shodou okolností skončil nedávno "velký svátek sportu", totiž Olympijské hry. Ale ani jeho účastníci si nebrali k srdci rady pana doktora, aby nechtěli zvítěziti za každou cenu - i za cenu poškození svého zdraví.

Vždyť oni se lidé za to skoro století ale vůůůbec nezměnili!

Jo a to s tím přepínáním - jako bych slyšel svého dnešního šamana. No dobře, pane doktore, tak já si jdu lehnout k televizi...


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku