Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 11.9.2004
Svátek má Denisa
  Výběr z vydání
 >CHTIP: Microsoft a General Motors
 >MOBY DICK: Nekonečný příběh privatizace Českých Textáren
 >POLITIKA: Zelení se pokusí zbavit nedemokratických novodemokratů
 >CHTIP: O chytrém Japoncovi
 >POLEMIKA: Slovo "podnikatel"
 >VÍKENDOVINY: A kouř a dým stoupali jesť jako z vápenice...
 >PENÍZE.CZ: Ideální důchodová reforma?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Korejská válka
 >PSÍ PŘÍHODY: Pozorný divák
 >PENÍZE.CZ: Daním, daníš, daníme svůj příjem
 >POLITIKA: Zkouška terorismem
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Co vlastně Borník proved'
 >CHTIPY: zkuste je vyprávět babičce...
 >Z DOMOVA: V nedeli rano
 >FOTOGRAFIE: ... jiná zvířena

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politický cirkus  
 
11.9. Terorismus je zločin proti lidskosti
(eff)

Svět už nebude takový, jaký byl, slýchali (a říkali) jsme ve dnech po 11. září 2001. Nastává nová epocha dějin. Teď, po třech letech, vidíme, že to byla pravda, že svět je skutečně jiný. Huntingtonova krutá vize o střetu civilizací se naplňuje. Západní civilizace se opět ocitla v nebezpečí. V minulosti překonala nacismus, překonala ho a zvítězila nad ním. Překonala ohrožení ze strany komunismu. Ten sice nebyl rozdrcen tak bezvýhradně, nicméně je dnes natolik marginalizován, že už může jenom škodit, ne ničit. Nyní čelíme nebezpečí islamismu. Vidina islámem pohlcené Evropy není nesmyslná. Španělsko patřilo z velké části islámu po celou dobu středověku a ještě koncem 17. století měli Turci svůj šestý uherský eyalet na Slovensku, to by si měl občan někdejšího Československa uvědomit - islámská hrozba není něco, co "je daleko". Dnes žije v Evropě na patnáct milionů muslimů. Nepotřebují nic dobývat. Prostě tu jsou. Rodí se tu.

Kdo stojí proti nám

Po třech letech je zřejmé, že proti nám nestojí hrstka pomatenců, že nečelíme hrozbě extremistické skupinky. Militantů schopných vraždit děti je co do počtu málo. Nejsou však izolovaní. Je to hrot oštěpu, jehož tělo tvoří celá islámská kultura. Mají podporu v rozhodujících politických a hospodářských kruzích a rozvinutou ideologii. Propaganda ovlivňuje milióny, zejména mladých lidí. Obyvatelstvo islámských zemí je militantům vlídně nakloněno, jejich "úspěchy" v podobě masových vražd oslavuje tancem na ulicích.

Navíc našli spojence v mediálně vlivných skupinách na Západě. To jsou lidé z mnoha důvodů kverulující proti "systému". Jsou ochotni se spojit třeba s čertem, aby podpořili svoji rudou, zelenou, hnědou či kdovíjak puntíkatou kauzu. V minulosti podporovali vědomě či nevědomě komunistickou říši zla - bez jejich podpory by se Sovětský svaz nikdy nemohl na svých hliněných nohou udržet šílených sedmdesát let. Teď podporují islámské militanty, ať přímo, nebo nepřímo tím, že bagatelizují jejich vliv a význam. Nacházejí s nimi společnou notu. Demokratický režim (třebas mu jedni říkají "kapitalismus", jiný "systém") pokládají za "prohnilý" a "překonaný". A v boji proti této "hnilobě" je každý spojenec dobrý, třebas i beslanský vrah dětí.

Taková je tedy situace, která začíná být zřejmá stále většímu množství lidí. Je načase ptát se, co dál, zda je možno nebezpečí čelit.

Jak čelit hrozbě

Evropské vlády začnou - doufejme - brát hrozbu vážněji než dosud, kdy ji brali jako nějakou superkriminalitu, proti níž stačilo "učinit opatření". Je třeba změnit postoj k zemím středního východu. Politika appeasementu nevede k ničemu. Významnou roli by mohla sehrát Organizace spojených národů. Samozřejmě ne v podobě, v jaké je dnes. OSN, byť svou nečinností, která je rovna tichému přitakávání, je spoluviníkem teroru. OSN musí být donucena, aby prohlásila veškeré formy terorismu za zločin protilidskosti. Tento symbolicko-právní akt se může stát východiskem pro další kroky.

Je třeba vyřešit právní statut teroristů. Nejsou to "obyčejní" zločinci, a je absurdní je soudit podle běžného trestního práva. Nejsou to však ani řádní vojáci. Oni vytvořili zcela specifickou situaci a té se musí přizpůsobit právní režim. Zdá se, právní režim stanovený pro mimořádný stav či stanné právo by mohl být dobrým východiskem.

Doufejme, že beslamské vraždění probudilo "spícího obra" Rusko a že ruská mezinárodní politika přestane škodolibě přihlížet, jak si Spojené státy pálí na Středním východě prsty. Vrátila se situace ze začátku čtyřicátých let, mají společného nepřítele. Pokud budou politiku koordinovat, jak činnost diplomatickou, tak i vojenskou, naše šance na překonání krize se výrazně zvýší. Pokud by v Rusku měla pokračovat politika nedůvěry vůči "Západníkům", šance se sníží.

Václav Klaus nabádá, abychom se pokusili pochopit kořeny terorismu. Pokusme se o to tedy: s výjimkou Turecka jsou všechny islámské státy autoritářské, pokud ne rovnou diktátorské. Masy obyvatelstva jsou vládnoucími vrstvami drženy v nevědomosti a bídě. Náboženští ideologové odvracejí hněv chudáků směrem na Západ, aby tam hledali zdroj jejich utrpení. Takový je v kostce mechanismus vzniku terorismu. Zkoumejme ho hlouběji, snad i to nás posílí. Potřebujeme to. Nebezpečí je totiž vážné.

Aston


Další články tohoto autora:
(eff)

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku