Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pondělí 20.9.2004
Svátek má Oleg
  Výběr z vydání
 >FEJETON: Jak funguje socík
 >POLICIE: Policejnímu generálovi pro informaci!
 >HISTORIE: Samara 1918
 >FEJETON: Rabi Sidon a rabi Landsberg
 >PROPAGANDA: Na Fidela Ivan nemá
 >PENÍZE.CZ: Stavební spořitelny by bez pomoci státu prodělávaly
 >REAKCE: Gay iniciativa v ČR nemá s Gay party nic společného
 >CHTIPY: Trocha humoru
 >HOLANDSKO: Po Fortuynovi další pokus o zteč ztrnulého politického establishmentu
 >DOKUMENT: Dopis generálního ředitele Českého Telecomu zaměstnancům
 >MOBY DICK: Nová šetřící politika Českých Textáren
 >POLITIKA: Janda do senátu
 >ÚVAHA: Mám být zaskočen?
 >CHTIP: O mlsné opičce
 >POLITIKA: Šest zastavení na křížové cestě „dvouletého“ premiéra

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Politika  
 
20.9. POLICIE: Policejnímu generálovi pro informaci!
Jan Suchánek

Náš pan policejní generál se prý zlobil, že mnozí považují odhalení zločinného gangu policistů za zjevení skutečného obrazu naší policie. Jeho argumentace úspěšnými statistikami k prokázání západoevropského policejního standartu jím řízené policie však poukazuje na to, že v nejlepším případě naprosto není teoreticky připraven k řízení tak složitého a velkého systému jakým je policie.

V civilizovanějších zemích jsou reakce na policejní selhání přece jen kultivovanější. Na CNN jsem viděl a slyšel přiznání, že Scotland Yard se bude muset poučit po vniknutí neoprávněných osob do Parlamentu od soukromých subjektů jak chránit budovy před neoprávněným vstupem. Teorie systémů tvrdí, že jakýkoliv systém si udržuje životaschopnost pouze za stavu vnějšího ohrožení. Tím je v demokraciích konkurence. Protože policie konkurenci vystavená není, pak může před degenerací pomoci, tak jak se policejní generál dovolává, statistika. Ne, on je pan generál trochu mimo. Pomoci může řízení dle statistických odchylek, ale to vypadá, že v celém resortu nikdo neví. Když jsem nedávno viděl jednoho z nejmocnějších bývalých vnitráků, jak byl vyháněn ze své nové kanceláře ve Strakovce, nevadila mi jeho minulost, ale to, že v kanceláři neměl počítač. Hned jsem se nedivil, že to vnitro i s policií je na tom tak, jak je.

Kámen úrazu je u nás i ve statistice. Statistika musí být transparentní a kontrolovatelná. Mohu dokázat, že objasněnost je zkreslována i tím, že do jednoho spisu jsou schovávány desítky oznámení trestných činů, aby zůstaly bezpečně nešetřeny a neobjasněny. Podezření jsou jakoby úspěšně odkládána s tím, že se policejní orgány zabývaly něčím jiným než bylo oznámeno a v tom jiném nebyla skutková podstata trestného činu objevena. Třídenní lhůta na stížnost a projednání stížnosti státním zástupcem, který sám protiprávní vyšetřování organizoval, nahrávají pouze zkreslování statistik ne prosazením práva ve prospěch poškozených.

Statistiky jsou zkresleny i rozsáhlou imunitou policistů, státních zástupců a správců konkurzních podstat, podezření na jejichž trestné činy nejsou vůbec šetřeny. Je to několik "Hlav XXII". Policista jedná úředně pod dohledem státního zástupce a jen ten je dle Inspekce ministra vnitra oprávněn vyslovit podezření o trestné činnosti policisty. Oznámení podezření o trestné činnosti státního zástupce je jen podnětem, který si musí vyřídit podezřelý sám. Správci konkurzní podstaty jednají pod dohledem soudu a tomu jsou podezření postupována, aby ten, protože není orgánem činným v trestním řízení, je ignoroval. Na této imunitě se také přiživuje spousta policejních agentů.

Mohu pana generála upozornit, že je více systémových důvodů, proč policie nemůže fungovat a proč bude hůř, protože ty policejní gangy musí v budoucnosti začít bojovat o svá pole působnosti. Neexistuje nic, co by policejním gangům mělo bránit v touze po větších výnosech. Nelze ani vyloučit, že gang byl dopaden jen proto, že vstoupil neopatrně do teritoria gangu silnějšího nebo mu méně úspěšné pouze záviděly a takhle si to s ním vyřídily.

Od pradávna platilo "Nepokradeš!". K prosazení tohoto přikázání Božího tu byla policie od počátku své existence. Ve svobodné společnosti charakteristické soukromým vlastnictvím výrobních prostředků je hlavním úkolem policie chránit vlastnictví. To určitě všechny policejní špičky ze studia marxismu vědí. Jenže mám i rozsudek Nejvyššího soudu, že u nás žádná právní norma nic takového neumožňuje. Policisté mohou ukradený nebo neoprávněně užívaný majetek pouze zajistit jako důkaz trestné činnosti, ne ve prospěch pokojného užívání majetku vlastníkem. Takže pokud Nejvyšší soud nelže, pak tu policie nemůže naplnit své hlavní poslání a nemůže být tedy řádnou policií demokratického státu a žádnými statistikami to pan generál nemůže zakrýt. Nepřímo to potvrzuje Vrchní státní zastupitelství, které tvrdí, že každý je povinen strpět nakládání se svým majetkem ze strany konkurzních správců, bez ohledu na legitimnost jejich jednání.

Pan policejní generál, aniž by to národu přiznal, tu také není k tomu, aby zajistil zákonnost trestního řízení. To mi písemně potvrdil sám pan premiér. Za zákonnost jednání policistů v rámci trestního řízení neodpovídal jako ministr vnitra, protože ta zákonnost je v odpovědnosti státních zástupců. Když za to neodpovídal pan ministr, pak určitě ani pan generál. Policie je tedy řízena v boji se zločinem státními zástupci, kterým vlastně poskytuje jen pěšáky takového boje.

Musíme si však položit otázku, kdo jsou ti státní zástupci. Kde se vzali, kdo je a jak kontroluje. Zdědili jsme je po komunistech i s jejich odhodláním být pěstí dělnické třídy v třídním boji a nevůlí chránit soukromý majetek. Jsou to hlavně s naprostou převahou státní zástupkyně. V tak rozsáhlé zkorumpované zemi je to statisticky skupina čistých a neposkvrněných v naprostém skrytu pilně jednajících, kteří mají podzákonnou norma danou moc kontrolovat každý sám sebe a s konečnou platností. Jen z teorie pravděpodobnosti vyplývá, že úplně bez zkorumpovaných státních zástupců nejsme a ani nemůžeme být. Protože ty zkorumpované výjimky nikdo nestíhá, pak to ostatním nevadí a dle teorie pravděpodobnosti v tom jedou asi všichni.

Pan generál by měl vědět, že pokud jeho policie má málo impulsů k životaschopnosti v zákonné formě, pak systém státních zástupců žádné. Pak by se měl pan generál zabývat tím, aby degenerovaný systém státního zástupitelství řídící policii, policii neparalyzoval, zvláště v situaci, kdy hněv veřejnosti je ventilován vlastně na nevinné policisty. Zkuste si jen představit tu idiocii na příkladu westernu, v kterém šerif na volání o pomoc před zloději krav reaguje tím, že to má na starost jeho nezávislý pomocník, kterého řídí nějaká paní, kterou nikdo nezná, a stejně tomu zloději ukradenou krávu nesmí vzít, protože musí respektovat presumpci neviny a soud musí taky nejdřív rozhodnout, zda si ten zloděj ty krávy řádně od okradeného nekoupil.

Ví vůbec policejní generál, že bychom měli mít jako občané právo na účinné opravné prostředky dle Čl. 13 ÚMLUVY o ochraně lidských práv a základních svobod, podle kterého "každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností." i proti jeho policistům, když státní zástupce, který takového policistu řídí, takovým orgánem nemůže být? Ví pan generál vůbec, jak by mohla policie občanu pomoci proti státnímu zástupci ve službách mafie?

Výše uvedené není jedinou legislativní pastí vylučující funkčnost policie. Policisté i státní zástupci se dopouštějí trestného činu, pokud nezabrání dokonání podvodu s velkou škodou. My víme, že takových podvodů je kolem nás nepočítaně. Pokud by byly potrestány, pak by jejich potrestání bylo mnohdy důkazem, že policie tyhle podvody nezastavila hned, když si poškození poprvé stěžovali. Takovým usvědčením a potrestáním podvodníka by pak vlastně policie a státní zástupci usvědčili sami sebe. Dokonce by prokázali, že stát jejich nečinností způsobil poškozeným škodu. Policie se tak stává společníkem zločinců a poškození současní jsou s občany, na které být obětí podvodu teprve čeká, na druhé straně barikády. Ústavní soud policii daroval další možnost legálního provozování nezákonností. Mám rozsudek, že občan je zde povinen strpět porušování svých ústavním zákonem zaručených práv po celou dobu mnohaletého trestního řízení až do pravomocného rozsudku. Na co si Havel s chartisty stěžovali, když dnes to není o nic lepší. Vrchní státní zastupitelství se domnívá, že stejně je nutno strpět nezákonný zásah do vlastnictví.

V uvedených souvislostech musíme jednání pana generála chápat jako jednání představitele sociálního systému, kterému pan generál zajišťuje marketing pro tvorbu zdrojů na zajištění sociálních funkcí.

Ve své rozsáhlé zkušenosti podezřelého či svědka hospodářské trestné činnosti jsem se nesetkal s policistou, který by nebyl ekonomicky naprosto negramotný. Jenže, jak se má policie například zachovat vůči ostřelovači zásahové specielní skupiny, kterému se věkem a chlastem klepe ruka. Jednoduše jej pověří vyšetřováním závažné hospodářské trestné činnosti. Teď si představte, že takoví specialisté budou mít ještě skvělejší platy a bude před nimi hrozba mizerného důchodu. To je od policie nikdo nedostane a odbornost máme na dlouhá léta zajištěnu, protože schopnějším zaručeně zabrání, aby je svým výkonem ohrozili v nějakém interním konkurenčním boji.

Sociální rizika důchodu konzervují velitelské složky obsazené nejen ekonomicky ale i právně a počítačově negramotnými kádry. Prošel jsem již tolika kancelářemi vyšetřovatelů a nikde neleží aktuální výtisky zákoníků, výkladů k nim, natož knihovny textů zákonů v minulých letech platných. Když tam je počítač, tak je to prastarý a téměř nepoužitelný střep. Pan generál ani náhodou nebojuje o rozpočtové peníze na krytí nákladů vzdělávání policistů, na znalostní infrastrukturu, distribuci "know how", sledování ekonomiky jednotlivých trestních řízení, přístup policistů k obchodnímu rejstříku a zákoníkům pomocí internetu, digitalizaci trestních spisů a třeba již zmíněné počítači podporované řízení dle statistických odchylek.

Teď si představte, že existuje mnoho policistů, kteří své vlasti navzdory jsou zblblí americkými filmy o poctivých policistech, kteří prosazují právo proti zločincům. Chtěli by být taky takovými. Když nenarazí na zkorumpované kolegy, pak velmi pravděpodobně na státní zástupkyni, přes kterou, jak jsem již poukázal, vlak nemusí jet. V nekonečné frustraci pak vyprávějí. Mnohokrát i mně, třeba jestli by jako slušný lidi nemohli dostat pracovní uplatnění někde mezi slušnými lidmi. Proto nejen ze své zkušenosti mohu pana generála informovat. Mimochodem jsem to již několikrát s rozsáhlým důkazním materiálem marně udělal.

Důsledkem prezentovaného stavu policie je, že se spousta trestních podstat ignoruje. Mám nahráno prohlášení soudce Krajského soudu, který v řízení konstatuje, že odsuzovat křivé svědky, by znamenalo nesoudit nic jiného. Kde se ta zkušenost s policií u toho soudce vzala. Za poškozování věřitele, předlužení, nevedení řádného účetnictví a další by mohlo být potrestáno spousta lidí bez nákladného shánění důkazů. Jak by něco takového pomohlo ekonomice i prosazení právního státu se nám může jen stát. Samozřejmě partyzáni "světové internacionály" v řadách policie nic takového nechtějí. Školení čekisté pokračují tak, jak byli školeni pro třídní boj. Každý je vinen a my na něj nakonec něco najdeme. Kolik peněz to stojí daňové poplatníky v mém případě si snad ani nedovede nikdo představit. Já odhaduji konečný účet minimálně na miliardu. To jsem pěkný žabař. Jsou známy případy, kdy to stálo už přes sto miliard.

Bez možnosti konfrontovat své názory se zákony je policií vytvářen právní systém nezávislý na psaném právu. Mám dokumenty, v kterých státní zástupce obhajuje vyšetřovatele stranícího zločinci s tím, že absolutní zákaz v zákoně je označen za bezvýznamný a tedy za pouze "formálně právní". Tak jak je policisty za patronace státních zástupců vykládáno řízení korporací, tedy akciových společností a odpovědnost za ně, způsobí likvidaci tuzemského podnikání snadněji než to šílené daňové zatížení. Jen se to musí víc roznést, protože prosocialističtí novináři o tom nechtějí psát, protože by přišli o možnost předhazovat oběti davům. Když se v trestním řízení mluví o pojmech, které jsou definovány zákonnými normami, můžete mít jistotu, že v policejním žargonu či hantýrce se jedná o něco naprosto jiného. Byli jsme opakovaně odkázáni na soudy a když soudy rozhodly v náš prospěch, policisté nám řekli, že to je nezavazuje a že jimi chránění zločinci nemohli vědět, že soud posoudí jejich jednání jako nezákonné a proto jednali beztrestně, protože neúmyslně. Zákonné lhůty neplatí a po čtyřech letech bez úkonu trestního řízení jsme se dověděli, že nejsme v procesním postavení poškozeného. Obchodní tajemství prý v trestním řízení neplatí.

Aby hrůzy nebylo málo, připomenu, že na začátku demokratických let spousta osob, které by taky rády zbohatla, zůstala ve státních službách. Byly konfrontováni s nesmírným zbohatnutím těch, kteří dokázali využít diskontu, s kterým občané svůj snadno nabytý akciový kapitál prodávali. Politicky byl tento proces zneužit a zahrnut do tak zvaného tunelování. Policie téměř nikoho neusvědčila, kradení nic nebrání, proč to tedy nezkusit dnes znovu? Banky již ale Čechům nepatří, s jejich pomocí to nejde. Tak se tuneluje jinde a v daleko větším rozsahu. Pomocí konkurzů. To bez policie, soudců, státních zástupců, finančních úřadů nejde. Vznikají nové mafie a kolem nich i infrastruktura lživých znalců a auditorů! Co advokátů v tom jede taky. Správci konkurzních podstat si mohou bez jakéhokoliv průkazu oprávněnosti zahrnout pod svojí pravomoc jakýkoliv majetek, nemusí platit své závazky, mohou bezkonkurenčně podnikat bez úhrady ceny výrobních prostředků, nemusí vést účetnictví. Vše v rozporu se zákonem. I drobné porušení zákona zavazuje a vtahuje do džungle zločinnosti další osoby, které by nás měly před zákonem chránit, protože jsou tím každým porušením zákona okamžitě vydíratelnější.

Je možné, že se zcela mýlím. Je možné, že realita prezentovaná na internetových stránkách http://cd.yph.cz/analyza.htm je výjimkou. Stejně, i kdybych neměl pravdu, pak by se měl pan generál pochlubit, jaký má systém, aby z jím řízené armády vyloučil rakovinové vředy korupce, kdyby se objevily. Jaký má sytém, aby ji mohl vůbec řídit. Co se změnilo, aby se nemohly opakovat kauzy Šrejbr a Lízner? Kde jsou zákonné iniciativy nebo jeho rozkazy, které by měly policii umožnit chránit náš majetek? Jaký má systém, aby noví slušní a efektivně pracující policisté mohli dělat kariéru. Vůbec, proč se takovými policisty nechlubí? Má je vůbec? Nebojí se pan generál hlavně mnohokrát nižší penze, než je jeho plat a která čeká i jeho?


Další články tohoto autora:
Jan Suchánek

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku