Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 24.9.2004
Svátek má Jaromír
  Výběr z vydání
 >SPOLEČNOST: Děti a sex
 >VZPOMÍNKA: Exkurze v kamenolomu
 >PRÁVO:Milostné vrkání s vrahem v přímém přenosu
 >VÍKENDOVINY: Věrný sluha
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Tělesné tresty
 >EKONOMIKA: Úroky dále porostou, ne dramaticky
 >PSÍ PŘÍHODY: Iris na výletě
 >PENÍZE.CZ: Jak zvolit favorita mezi penzijními fondy
 >CHTIP: Jak určit výšku mrakodrapu pomocí barometru
 >POLITIKA: Fraška se státním rozpočtem
 >PŘÍRODA: O nás a o vodě
 >POLITIKA: Veřejný dopis s dotazy pro Jana Klase
 >AMERICKÝ STAV VĚCÍ 4: Příjezd s případnými nepříjemnostmi
 >ARCHITEKTURA: Berlínské extravagance
 >POLITIKA: Bez senátu bude líp?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
24.9. PENÍZE.CZ: Jak zvolit favorita mezi penzijními fondy
Lev Dvorok

Zhodnocení peněz penzijními fondy je dnes již velmi důležitý ukazatel, podle kterého se mohou zájemci o penzijní připojištění orientovat. Podívejme se tedy, jakého zhodnocení penzijní fondy působící v ČR v uplynulých letech dosahovaly. Tabulka sama o sobě není moc přehledná a nedává nám spolehlivou informaci o tom, který fond je lepší a který horší a už vůbec nám nic neříká o tom, o kolik. Je rozdíl natolik zajímavý, aby stálo za to se jím zabývat? (Pozn.: Vybrali jsme pouze ty fondy, které mají uvedeno zhodnocení od roku 1995).

Jak PF zhodnocují svěřené peníze
Penzijní fond 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Credit Suisse
L & P PF
12,80 % 11,45 % 11,20 % 10,10 % 6,50 % 4,10 % 4,25 % 3,41 % 3,36 %
ČSOB PF
Stabilita
10,40 % 10,90 % 10,30 % 10,02 % 6,10 % 4,20 % 3,20 % 3,00 % 2,30 %
Generali PF
10,30 % 10,61 % 14,60 % 11,40 % 5,30 % 3,60 % 4,60 % 4,10 % 3,00 %
PF ČP
10,30 % 9,20 % 9,60 % 9,72 % 6,60 % 4,50 % 3,80 % 3,20 % 3,10 %
PF ČS
4,00 % 8,10 % 9,05 % 8,33 % 4,40 % 4,20 % 3,80 % 3,50 % 2,64 %
PF KB
9,44 % 8,36 % 9,10 % 9,50 % 7,20 % 4,89 % 4,40 % 4,63 % 3,40 %
Zemský PF
11,80 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 7,00 % 5,01 % 4,60 % 4,11 % 4,01 %
Průměr 9,86 % 9,37 % 10,12 % 9,44 % 6,16 % 4,36 % 4,09 % 3,71 % 3,12 %

Zkusme se podívat, kolik bychom měli naspořeno, pokud bychom od počátku (od začátku roku 1995) platili 500 Kč do penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Pozn. k výpočtům: počítáme se státním příspěvkem 150 Kč měsíčně. Nepočítáme s daněmi při výplatě.

Z hlediska výnosů byl v minulosti nejzajímavější fond Generali PF, následovaný fondy Credit Suisse a PF Komerční banky. Rozdíl mezi vítězem a poraženým je přes 5 000 Kč. To je celých 10 měsíčních příspěvků.
Rozdíl ve výnosech je málo zajímavý pro klienty, kterým penzijní připojištění běží teprve krátce. V prvních měsících (letech) je na účtu penzijního připojištění malý zůstatek. Například po 1 roce je zůstatek 7 800 Kč. Jestliže fond zhodnotí peníze 3 %, bude výnos 117 Kč, zhodnotí-li je 4 %, bude výnos 156 Kč. Rozdíl je 39 Kč.
Jiná bude situace v případě, kdy máme naspořeno například 90 000 Kč. Jedno procento ve výnosech fondu pak znamená rozdíl 900 Kč ročně. Výše zhodnocení peněz fondem nabývá na významu s rostoucím objemem vložených prostředků.

Jak odhalit budoucího favorita

U penzijního připojištění je možné přejít k jinému fondu. Kdo spořil od roku 1995 jako v našem příkladu a má naspořeno cca 90 000 Kč, může se porozhlédnout a případně zkusit štěstí někde jinde. Může se pokusit uhádnout, kdo se stane v budoucnu favoritem a na toho "vsadit".
Sázka, přesněji řečeno výběr, se nemusí provádět jen tak naslepo. Můžeme vytipovat několik favoritů, kteří budou mít k vítězství blíž než ostatní. Někteří totiž závodí s handicapem; aby penzijní fond dosáhl dobrého zhodnocení oproti konkurenci, musí mít schopnější portfolio management a zároveň vlastní náklady na nízké úrovni.
Kvalita portfolio managementu se dá těžko zkoumat, proto se zaměřme na náklady fondu. Otevřené podílové fondy si účtují konstantní poplatek, jehož maximální výše je uvedená ve statutu fondu. U penzijního fondu tento poplatek neexistuje, ale to neznamená, že je správa zcela zdarma, s činností penzijního fond jsou pochopitelně spojené určité náklady.
Náklady samozřejmě nepříznivě ovlivňují výši připsaných výnosů. Čím jsou vyšší, tím nižší je zisk připsaný podílníkům. Že to takhle opravdu funguje, je patrné z následujícího grafu.

Zdroj www.apfcr.cz a www.penize.cz


Neplatí úplně na stoprocentně, že vyšší náklady znamenají nižší zisk, nicméně z grafu je dobře vidět celkem silná závislost obou veličin. Světlou výjimkou je fond Credit Suisse, který při vysokých nákladech dosáhl zajímavého výnosu.
Tato souvislost není úplně náhodná. Když se podíváme o rok zpět (na rok 2002), dostaneme podobný obrázek.


I zde je závislost mezi náklady a připsaným zhodnocením zřejmá. Dokonce nám zůstali stejní favorité a stejní poražení. PF Komerční banky má v obou letech nízké náklady a zajímavé zhodnocení. Solidně dopadl i fond Generali. Mezi poražené v obou letech patří fond ČSOB PF Stabilita.

Nadprůměrné výnosy se dají odhadnout

O otevřených podílových fondech se tvrdí, že zde neexistuje spolehlivý vztah mezi výnosy v jednotlivých letech. Často se stává, že jednomu fondu se daří nadprůměrně, ale příští rok v žebříčcích fondů propadá. "Dobrý" zisk v jednom roce je dán "šťastnou rukou" manažera než něčím opakovatelným (třeba genialitou manažera). U penzijních fondů situace až tak neprůhledná není, nadprůměrné výnosy jsou tu přece jenom odhadnutelné. Nemůžeme se chlubit tím, že známe budoucího vítěze, ale trefit "dobrý" fond by se nám podařit mohlo.

Podívejme se na vztah výnosů penzijních fondů v letech 2002 a 2003. Mezi výnosy je vidět kladná závislost. Kdo měl dobré výsledky v roce 2002, měl i dobré výsledky v roce 2003. A naopak.

Jak se daří "sázka na favorita" vám? Jste spokojeni se svým penzijním fondem?
Další články tohoto autora:
Lev Dvorok

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku