Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Sobota 25.9.2004
Svátek má Zlata
  Výběr z vydání
 >MOBY DICK: Prověrka v Českých Textárnách - min nět
 >PŘÍRODA: Šumava očima laika
 >POVÍDKA: Štvanec
 >PRÁVO: Policie opakovaně proti ústavnímu pořádku
 >TELEVIZE: O Teleautomatu
 >PRÁVO: Trestní řízení ve věci bezpečnostních prověrek v NBÚ
 >CHTIPY: Jak nenaštvat šéfa
 >KNIHA: Johannes Kepler - Sen neboli Měsíční astronomie
 >SPOLEČNOST: Děti a sex
 >VZPOMÍNKA: Exkurze v kamenolomu
 >PRÁVO:Milostné vrkání s vrahem v přímém přenosu
 >VÍKENDOVINY: Věrný sluha
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Tělesné tresty
 >EKONOMIKA: Úroky dále porostou, ne dramaticky
 >PSÍ PŘÍHODY: Iris na výletě

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
25.9. KNIHA: Johannes Kepler - Sen neboli Měsíční astronomie
RNDr. Karel Vašíček

Díky spolupráci nakladatelství Paseka a Národního technického muzea a s přispěním grantu z programu Culture 2000 Evropské unie mají čeští čtenáři unikátní možnost seznámit se s původním dílem astronoma světového významu Johanna (Jana) Keplera.

Jan Kepler, vědec významný pro Česko tím, že působil v letech 1600-1612 na dvoře Rudolfa II. v Praze, zasáhl nejen do historie astronomie. Do Prahy přijel na pozvání Tycha de Brahe Někdy bývá Kepler mylně označován za žáka Tychona de Brahe. Byl spíše jeho spolupracovníkem a pokračovatelem v díle císařského astronoma Rudolfa II. Na základě výpočtu de Brahe a své vlastní činnosti objevil zákony pohybu planet, které známe jako Keplerovy zákony, které zveřejnil v roce 1609 ve spise Astronomia nova (Nová astronomie) Kepler však zasáhl např. do historie pojmu určitého integrálu, což je pro mě jako matematika velmi zajímavé

„Sen“ vyšel poprvé až čtyři roky po autorově smrti, v roce 1634, ve slezské Zaháni a ve Frankfurtu nad Mohanem, péčí Keplerova syna Ludwiga, který získal pro vydání pomoc a finanční podporu hesenského lankraběte Filipa. Tomuto šlechtici je dedikována předmluva Ludwiga Keplera.

Kniha se čte obtížně, protože vlastní vyprávění je jen částí knihy. Součástí jsou poznámky Keplera a poznámky překladatele, které vysvětlují záměr autora a historické okolnosti vzniku díla. Poznámky tvoří 3/4 textu a objasňují narážky a do alegorie zahalené myšlenky. Kepler na poznámkách pracoval až s jistým odstupem po napsání jádra textu, po roce 1621, kdy již nebyla naživu jeho matka a nemohl ji tak již ublížit. Jádro textu však napsal v Praze v letech 1608-1609. Knihu napsal Kepler, aby se pomstil svým odpůrcům a těm, kteří obvinili jeho matku Kateřinu z čarodějnictví. Matka byla bylinkářka a syn ji úspěšně obhájil a dosáhl jejího propuštění. Trestem pro žalobce byl fakt, že museli zaplatit soudní náklady. Keplerův osud je dramatický, své působiště ve Štýrském Hradci musel opustit po vítězství protireformace, i když nějakou dobu byl tolerovám. Pak zakotvil v Praze. Císař však platil liknavě, tak si musel přivydělávat astrologií, což bylo v jeho době běžné. Odkazy na těžký život umístil do Snu.

Součástí knihy je doslov překladatelů, který má 42 stran. Z něj se čtenář dozví řadu informací. Např. to, že o sepsání Snu uvažoval Kepler 40 let. Dále doslov obsahuje důležitou informaci o Keplerově raném díle „Tübbingenské teze“. Tato práce z období Keplerova studia na univerzitě v Tübbingenu vycházela z Koperníkova učení. Později se ztratila a jediným zdrojem informací o ní je právě „Sen“

O čem je „Sen“?
Jedné noci se Keoplerovi zdál sen, v němž se mu zjevil chlapec Duracotus, který má zjevně některé rysy Keplera. Duracotova matka Fioxhilda, měla zase mnoho společného s Keplerovou matkou Kateřinou. Fioxhilda sbírala bylinky a ztělesňovala lidovou moudrost. Jednou se Fioxhilda rozzlobila na syna, který rozvázal balíčky, které Fioxhilda prodávala námořníkům. Fioxhilda proto syna Duracota prodala lodníkům, kteří ho dopravili na ostrov Hven, kde pobýval Tycho de Brahe. Duracotus pak strávil s Tycho de Brahem pět let, jako jeho žák. Pak se vrátil na rodný Island, kde se setkal s matkou, která poslouchala synovo vyprávění o tom, co se naučil z astronomie. Matka mu pak předala své zkušenosti, především přivolala démona z Lévanie (Měsíce), který popisuje svou cestu na Měsíc, gravitační teorii, stav beztíže, atd. Kepler pak detailně popisuje astronomii z pohledu pozorovatel na Měsíci. Popis je v duchu Koperníkova heliocentrické učení. Tento popis je pak jádrem „Snu“

Je třeba poznamenat, že nejsem astronom, jsem učitel matematiky a deskriptivní geometrie, mám však živý zájem o dějiny matematiky a vědy obecně. Proto jsem rád, že jsem si mohl knihu přečíst a doporučuji ji každému, koho zajímá historie vědy. Jak uvádějí překladatelé, s myšlenkou přeložit „Sen“ do češtiny přišel v polovině 80. let PhDr. Zdeněk Horský, CSc., přední pracovník v oboru dějin vědy, historik astronomie, znalec keplerovské problematiky. Bohužel v roce 1988 nečekaně zemřel.

Nakladatelství Ladislav Horáček- Paseka, Praha a Litomyšl, 2004 ISBN 80-7185-634-7, ISBN 80-7037-124-2, 152 str., cena nuvedena
Další články tohoto autora:
RNDr. Karel Vašíček

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku