Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 6.10.2004
Svátek má Hanuš
  Výběr z vydání
 >VĚDA: Nobelova cena za lepidlo na kvarky
 >VĚDA: Rozhovor s čerstvým nobelistou
 >USA: Stav selhávání penzijních plánů
 >EVROPA: Hodnocení Turecka
 >EKOLOGIE: Ekoterorismus v České republice
 >KNIHA: Bláznit je lidské
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zapomenutá příhoda
 >PSÍ PŘÍHODY: Fešáci u Dívčích hradů
 >EKONOMIKA: Emise státních dluhopisů v příštím roce výrazně porostou
 >POLITIKA: Interview Johna Boka pro Neviditelného psa
 >PENÍZE.CZ: Každá hypotéka má něco do sebe
 >PRÁVO: Co znamená rušení hranic pro svobodu občana?
 >SPOLEČNOST: Diskriminace? Dobrovolná ano.
 >POLITIKA: Když se blíží volby, musí demokracie stranou
 >SVĚT: Kratochvíle s někdejší ideologickou diverzí

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Kultura  
 
6.10. KNIHA: Bláznit je lidské
RNDr. Karel Vašíček

Učebnice psychiatrie a psychoterapie autorů Dörnera Klause a Ursuly Plog je překladem třetího vydání knihy známých německých psychiatrů. Je doporučena jako odborný text ve státech Evropské unie. Kniha má nadstandardní provedení a proto také vyšší cenu. Vyniká kvalitním překladem známého českého odborníka MUDr. Jana Lorence. Součástí knihy jsou dva rejstříky: jmenný a věcný. Mohou ji číst také vzdělanější pacienti a jejich příbuzní. Je rozdělena na kapitoly o profesionálech v psychiatrii, mentálně postižených, mladých nemocných, lidech s obtížemi se sexualitou, schizofrenicích, lidech s mánii, depresemi, závislostmi, neuroticích, lidech, kteří zabijí sebe i druhé, organicky podmíněných syndromech, problémech starých lidí, životním prostoru, historii psychiatrie, socioterapeutických technikách, somatických terapeutických technikách, psychoterapeutických technikách. Celkem má kniha 17 kapitol. Autoři mají za sebou mnohaletou psychiatrickou praxi v různých pozicích a na kvalitě knihy to je znát. Kniha byla autory opakovaně přepracována.

Seznam literatury je po každé kapitole a překladatel bohužel nedoplnil seznam vhodné české literatury. Laik, který není v denním kontaktu s psychiatrickou problematikou tak bude obtížně hledat další informace.

Autoři podrobně seznamují s jednotlivými typy postižení, jejich sociálními předpoklady. Na řadě příkladů ukazují, jak komunikovat s nemocným člověkem a příbuznými. Ukazují na nutnost léčit nejen nemocného, ale pracovat také s jeho rodinou. Rovněž ukazují úlohu jednotlivých pomáhajících profesí, seznamují s možnými úskalími práce těchto pracovníků.. Vycházejí z rozsáhlého seznamu prostudované literatury a také často citují. V kapitole o historii psychiatrii mohl překladatel doplnit poznámku o českých zemích. Zaujala mě kapitola o organicky podmíněných syndromech, protože jsem nevěděl, že se např. neurologické potíže mohou projevovat jako psychické potíže. V této kapitole by neuškodil podrobnější výklad i pro pacienty-laiky.

Nabízí se srovnání s knihou Petra Styxe: O psychiatrii, o níž jsem psal v Klubku 1/2004. V porovnání s touto knihou je kniha „Bláznit je lidské“ rozsáhlejší a obsahuje podrobnější popis jednotlivých psychických poruch, obsahuje také popis psychoterapii a popis léků a jejich použití

Kniha „Bláznit je lidské“ pomůže i pacientům, kteří získají širší náhled na jejich chorobu a dozvědí se o problematice duševních nemocí nové informace, které jim jejich lékař nemůže z časových důvodů sdělit.

Grada Publishing, Praha, 1999, 356 str. váz., cena 890 Kč, ISBN 80-7169-628-5


Další články tohoto autora:
RNDr. Karel Vašíček

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku