Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 19.10.2004
Svátek má Michaela
  Výběr z vydání
 >PRÁVO: V minulosti nebo mimo mísu?
 >POLITIKA: Gott a Vondráčková pro policejní stát
 >ARCHITEKTURA: Podzim v Plečnikových zahradách
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Konverze vrchu Mrázovka na park pokračuje
 >VESMÍR: Vedle jak ta jedle
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Dvě vdovy, aneb čas plyne
 >BRNO: Ještě o referendu
 >PSÍ PŘÍHODY: Bloudění za humny
 >POLITIKA: Volební neúčast láme rekordy
 >KNIHA: Český rozhovor v čínském rozhlase
 >SVĚT: Co může dnešní Evropa nabídnout světu
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Anekdoty z německé ekonomiky
 >ÚVAHA: Siréna
 >PENÍZE.CZ: Dupe nosorožec po podepsaných smlouvách?
 >VZPOMÍNKA: Gottwald na stokoruně

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
19.10. PENÍZE.CZ: Dupe nosorožec po podepsaných smlouvách?
Simona Plischkeová

Kateřina navázala spolupráci se společností Rhinoceros 21. 10. loňského roku, kdy podepsala smlouvu o půjčce (její znění naleznete zde) a smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva (naleznete ji zde). Přestože 21. 7. 2003 již bylo známé stanovisko Komise pro cenné papíry, která vydala předběžné rozhodnutí (které rok na to definitivně potvrdila, viz článek KCP rozhodla: Rhinoceros musí zaplatit), v němž za neoprávněné poskytování investiční služby udělila společnosti pokutu a k 25. 11. 2003 jí tuto činnost zakázala nadále vykonávat, smlouva o půjčce zněla stále stejně a dlužník (Rhinoceros) se v ní zavázal převést dlužníkovi vlastnické právo na 2 ks cenných papírů. "Společnost Rhinoceros argumentovala tím, že ačkoli účet zřídit nemůže, vše je zajištěno spoluprací s makléřem Böhm & partner," říká Jan Haupt, účastník projektu Avalanche, který Kateřinu do Rhinocerosu přivedl.

Co je Avalanche a kdo je Rhinoceros?

Avalanche (anglicky lavina) funguje v ČR pod záštitou akciové společnosti Rhinoceros založené v roce 1996. Účastníci jsou do "laviny" lákáni vidinou lehce vydělaných astronomických částek ("za devět měsíců v projektu máte možnost vydělat svůj první milión"), ale zejména účastí v samospotřebitelské síti finančních produktů. Na "výhodách" systému se mohou podílet pouze za splnění konkrétní podmínky: musí společnosti Rhinoceros půjčit 68 000 Kč s 20letou splatností a úrokem 0,5 % p.a. Vzhledem k časové hodnotě peněz po 20 letech (odmysleme si případný krach systému, kdy by klienti jen těžko své úspory ještě viděli) je toto půjčování peněz velmi prodělečné. Navíc přes svoji věřitelskou pozici nemají účastníci možnost získat jakékoli finanční informace o firmě, a zjistit si tak alespoň základní údaje o jejím zdraví.

Více se o praktikách společnosti Rhinoceros, minulosti jejího vedení a projektu Avalanche dočtete v článku Stovky milionů úspor pohřbeny pod lavinou?
O tom, že společnost Rhinoceros je nejspíš předlužená a navíc se v současné době dopouští trestného činu, si více přečtete v článku Nemocný nosorožec?
O pokutě za neoprávněně poskytovanou investiční službu a zákazu této činnosti se více dozvíte v článcích: Rhinoceros očima Komise a KCP rozhodla: Rhinoceros musí zaplatit.

Devatenáctého března Rhinocerosu vypršela 150denní lhůta, žádné dluhopisy ale Kateřině převedeny nebyly. Posledního března proto zplnomocnila v jednání s Rhinocerosem Jana Haupta, a ten jejím jménem společnost písemně upozornil na nesplnění závazku. "Opětovně jsem zažádal o převedení dvou dlužných STRIPů, případně vrácení půjčky ve výši 68 000 Kč," uvádí Haupt. Na jeho dopis ovšem Rhinoceros nijak nereagoval, Jan Haupt proto telefonicky kontaktoval člena představenstva Michala Martinka, který mu sdělil, že jeho dopis byl předán právníkovi a že mu firma do týdne zašle vysvětlující zprávu. "Nic dalšího se ale nedělo, tak jsem 6. 5. Rhinoceros kontaktoval opětovně s tím, že odstupujeme od smlouvy o půjčce a požadujeme peníze zpět," říká Jan Haupt.

Snaha svalit vinu na poškozenou

Koncem května se ozval právní zástupce společnosti. V dopise uvedl, že cenné papíry byly zakoupeny, ale k jejich převedení nedošlo proto, že Kateřina nesplnila svoje závazky plynoucí z uzavřených smluv, tj. údajně nezaložila na svoje jméno účet u obchodníka s cennými papíry. "Rhinoceros se chová ke svým obchodním partnerům zcela korektně a vstřícně, nicméně trvá na oboustranném dodržení závazků plynoucích ze smluv, které s jmenovanou uzavřela, a proto s ohledem na uvedené skutečnosti není odstoupení o půjčce akceptováno. Částka 68 000 Kč bude vrácena tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě," uvádí právník Rhinocerosu v dopise pro Jana Haupta.

Ten ovšem tvrdí, a v tomto smyslu také zaslal odpověď právníkovi, že při podpisu smlouvy o poskytnutí půjčky Kateřina před svědky podepisovala zplnomocnění ke zřízení majetkového účtu u společnosti Böhm & partner. "To však Rhinoceros nezajistil, a Kateřina proto v lednu 2004 žádala o zaslání cenných papírů na můj majetkový účet," uvádí Haupt. Opětovně proto kontaktoval Rhinoceros i jeho právníka se stejným požadavkem: buď okamžitě zaslat dluhopisy, nebo převést na uvedené číslo účtu dlužnou částku. Tentokrát dostal od právníka společnosti velmi stručný email uvádějící toto: "Sděluji Vám, že jsem žádný dopis, z něhož by se podával návrh k převodu cenných papírů na Váš účet, neobdržel. Pokud uvádím, že částka 68 000 Kč bude vrácena tak, jak bylo dohodnuto ve smlouvě o půjčce, není třeba zasílat již dnes číslo účtu, neboť splatnost půjčky byla sjednána do 20 let od podpisu smlouvy."

Přesto, že smlouva o půjčce uvádí, že odstoupení od této smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení a dlužník (Rhinoceros) se v ní zavazuje pro takový případ vrátit půjčku věřiteli na uvedený účet bez zbytečného odkladu, skutečnost je jiná. "V současné době nemáme ani cenné papíry ani peníze," uvádí Jan Haupt a dodává, že od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy uplynulo začátkem října dalších 150 dní, což se ve smlouvě uvedenému vrácení půjčky bez zbytečného odkladu rozhodně nepodobá.

Co v takovém případě dělat?

Po marném uplynutí lhůty pro vrácení peněz a nereagování na zaslané odstoupení od smlouvy podejte soudu v Mostě žalobu na vydání plnění z bezdůvodného obohacení. K žalobě přiložte kopii odstoupení od smlouvy a kopii dodejky a navrhněte, aby soud vydal platební rozkaz na příslušnou částku zvýšenou o 4 % ze žalované částky (výše soudního poplatku, který musíte předem zaplatit) a o úrok z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní sazby ČNB.

Jak nám řekl advokát Tomáš Mužík, za zvážení stojí i podání návrhu soudu na předběžné opatření, kterým by soud Rhinocerosu nakázal složit žalovanou částku do úschovy. "Aby soud návrhu na předběžné opatření vyhověl, je ale nutný hmatatelný důkaz," upozorňuje Mužík. Takovým důkazem by musel být pádný argument typu, že se firma zbavuje svého majetku, což by se ale muselo prokázat. O předběžném opatření soud rozhodne do 7 dnů.

Další možností je také návrh na konkurz, pro ten je ale nutné spojení více věřitelů. "Balík pohledávek v případě několika desítek klientů už je dostatečně velký na to, aby soud návrhu vyhověl," domnívá se Mužík.
Zafungovat by ale mohlo i pravidelné zasílání trestních oznámení na absenci povinně zveřejňovaných dokumentů, tedy nezaložených výročních zpráv. O tom, že Rhinoceros tuto zákonem stanovenou povinnost nesplňuje, jsme psali v článku Nemocný nosorožec?.

Stanovisko společnosti Rhinoceros se nám nepodařilo získat, na námi zaslaný dotaz do uzávěrky neodpověděla. Doufejme, že vysvětlení obdrží alespoň ti smluvní partneři, kteří v současné době nemají ani dluhopisy, ani 68 000 Kč, jež po podpisu smluv zaslali na účet společnosti.

Co si o praktikách společnosti Rhinoceros myslíte vy? Co byste doporučili slečně Kateřině? Máte osobní zkušenost s projektem Avalanche nebo nějakým podobným?
Další články tohoto autora:
Simona Plischkeová

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku