Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 20.10.2004
Svátek má Vendelín
  Výběr z vydání
 >MÉDIA: Plesl, Zvěřina, Lidové noviny a hnůj
 >POLITIKA: Gross – to je opravdu síla
 >SPOLEČNOST: Dejte peníze policistům!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Horem pádem
 >HISTORIE: Stalinská cholera a banderovský mor
 >PSÍ PŘÍHODY: Jedlíci jablek
 >VZPOMÍNKA: Obchodníci
 >HISTORIE: Komentář k článku Památník obětí komunismu tábor Vojna
 >CHTIP: Jak pečovat o člověka s Alzheimerovou nemocí
 >PENÍZE.CZ: Zákon zakázal proplácet dovolenou
 >PRÁVO: V minulosti nebo mimo mísu?
 >POLITIKA: Gott a Vondráčková pro policejní stát
 >ARCHITEKTURA: Podzim v Plečnikových zahradách
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Konverze vrchu Mrázovka na park pokračuje
 >VESMÍR: Vedle jak ta jedle

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
20.10. PENÍZE.CZ: Zákon zakázal proplácet dovolenou
Ludmila Řezníčková

Čas dovolených pro většinu z nás skončil. A právě s definitivním koncem léta a nástupem podzimních dnů přichází vláda s novelizací zákoníku práce, která se mimo jiné dotkne i zákonných ustanovení týkajících se dovolené. Pokud si dovolenou nevybíráte, uvedené zákonné změny se dotýkají právě vás.

Zaměstnavatel má hlavní slovo, ale...

Nejprve si shrňme zákonná ustanovení, která se dovolené týkají. Základní výměra dovolené pro zaměstnance, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru po celý rok, je 4 týdny. Další zvýšení rozsahu dovolené může být zakotveno např. v kolektivní smlouvě. Ti ze zaměstnanců, kteří nastoupí až v průběhu roku, mají nárok na dovolenou v rozsahu 1/12 z celkového nároku za každých 22 odpracovaných dnů.
Oproti tomu je třeba počítat také s tím, že dle zákona se nárok na dovolenou také krátí, např. v případě dlouhodobé nemoci či po dobu rodičovské dovolené (ta část "mateřské", kdy žena či muž pobírají rodičovský příspěvek) se za každých 100 neodpracovaných dnů snižuje o 1/12 a za každých dalších 22 neodpracovaných dnů o další 1/12 z celkového nároku. Také pokud neomluveně zameškáme směnu, může nám být dovolená zkrácena o 1 až 3 dny za každou směnu.
Co se týče samotného čerpání dovolené, je třeba si uvědomit, že podle zákoníku práce má hlavní slovo zaměstnavatel. Právě on čerpání dovolené u svých zaměstnanců určuje. Zákoník práce mu v tom klade určitá omezení, např. v tom, že měl dovolenou rozvrhnout tak, aby si ji zaměstnanec v daném roce skutečně vybral. Pokud určuje čerpání v několika částech, měla by alespoň jedna část zahrnovat minimálně 14 dnů dovolené vcelku.

Necháváte si dovolenou proplácet? Máte smůlu.

A co s dovolenou, kterou si zaměstnanec nestihne vybrat? Podle dosavadní praxe si mohl nevyčerpanou dovolenou tzv. "nechat proplatit", tj. vzít si místo ní peněžní náhradu. To od 1. října 2004 již možné není, s jedinou výjimkou – pokud pracovní poměr skončí (v tom případě bude možné nevyčerpanou dovolenou proplácet i nadále), ale v jiných případech nikoliv.
Na vyčerpání dovolené tedy budeme mít čas až do konce října následujícího roku. Pokud ji nevyčerpáme do 31.10., budeme na ni muset nastoupit "ze zákona", a to od prvního pracovního dne v listopadu. Jestliže tak neučiníme, bude se mít za to, že ji čerpáme (tudíž nám propadne, a sice bez náhrady). Omluvou budou pouze zákonné překážky v práci – vojenská či civilní služba, pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená.
Pro všechny však platí, že pokud zaměstnanec nevyčerpá alespoň 4 týdny dovolené ani do konce následujícího roku, nárok na tuto dovolenou mu bez náhrady zanikne. Pokud budete mít více než 4 týdny dovolené, "nadbytečné" dny si budete moci do příštího roku převést. Máte-li tedy nárok v délce 4 týdnů a 4 dnů, převedou se do příštího roku s vaším souhlasem pouze 4 dny.

Bude dovolená odpočinkem?

Toto nové ustanovení může působit obtíže např. ženám na mateřské dovolené. Pro ty platí, že "mateřská dovolená" (v délce 28 či 37 týdnů, kdy žena pobírá peněžitou pomoc v mateřství) se pro účely dovolené považuje za "dobu zaměstnání" a za tuto dobu vzniká nárok na dovolenou. Kdežto "rodičovská dovolená" (do 3 let dítěte, doba po kterou žena pobírá rodičovský příspěvek) se již za "odpracovanou" nepovažuje a dovolená se za tuto dobu krátí. Pokud má tedy žena nárok na dovolenou a nevyčerpá si ji před mateřskou dovolenou, může si ji např. vyčerpat bezprostředně po ukončení peněžité pomoci v mateřství, tj. bude souběžně pobírat rodičovský příspěvek a zároveň mzdu od zaměstnavatele za dovolenou.
Závěrem lze říci, že stát tímto ustanovením udělal krok k tomu, aby dovolená byla chápána skutečně jako doba odpočinku od zaměstnání, nikoliv jako možnost dalšího finančního "přilepšení".

Bude tomu skutečně tak? A je to podle vás správné? Co si o této úpravě zákoníku práce myslíte?
Další články tohoto autora:
Ludmila Řezníčková

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku