Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 9.11.2004
Svátek má Bohdan
  Výběr z vydání
 >SVĚT: Konzervativci a kádrování George W. Bushe
 >ÚVAHA: Soumak Evropy?
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Do kina - Vetřelec vs. Predátor
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Sedm statečných ve vzpomínkách 3/3
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Kdyby teď byly volby
 >POLITIKA: Volby 2004 – pravice se vrací
 >PSÍ PŘÍHODY: Začaly sibérie, že by člověka nevyhnal
 >OSOBNOST: Erazim Kohák
 >PENÍZE.CZ: Novomanželské půjčky, nebo skutečná podpora?
 >AMERIKA: Překvapení o Dušičkách
 >POLEMIKA: Ke „dvěma slušným kandidátům“
 >PRÁVO: Nepracuj a věnuj se rodině!
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsme ukládali bus k zimnímu spánku
 >POLITIKA: Vymetání krajů skončilo
 >POLICIE: Co dál?

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
9.11. PENÍZE.CZ: Novomanželské půjčky, nebo skutečná podpora?
Martin Zika

Současná výše daně z přidané hodnoty na stavební práce spojené s bydlením (5 %), bude platit pouze do konce roku 2007. To je psáno, a zároveň tedy dáno, v přístupové smlouvě (tzv. asociační dohoda) mezi ČR a EU. Trvale snížená sazba totiž může být podle přílohy H Šesté směrnice ES uvalena pouze na sociální bydlení. Tento fakt jsme řadu let považovali za neměnný, ovšem čím více se termín blíží, jako bychom si začali uvědomovat, co vlastně bude změna znamenat.

Podraží všechny služby

Zdražení výstavby nových domů, ke kterému by došlo v důsledku přesunutí DPH na stavební práce do základní sazby, by samozřejmě bylo nepříjemné. Lze sice předpokládat, že by se lidé zaměřili na byty starší (podle statistiky Ministerstva pro místní rozvoj je v ČR na 1 000 obyvatel 427 bytů, podle některých odborníků je to nyní možná už i víc, což v evropském kontextu rozhodně není málo, nejvíce - 491 - má Francie). Jenže v důsledku zvýšené poptávky by pak i ceny starších bytů šly nejspíše výrazně nahoru. A navíc, jejich prodej by byl zatížen 19% DPH v případech, kdy by prodávající byl plátcem DPH (pokud by nemovitost prodával do 3 let od nabytí).
To by ale s největší pravděpodobností nebylo to nejhorší. "Je třeba si uvědomit, že zvýšení DPH by se promítlo do cen všech služeb souvisejících s bydlením, což by znamenalo větší problém než zdražení nových bytů," upozorňuje člen Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí Jiří Pácal. "Neboli každá babička by to významně pocítila na těch nejzákladnějších a nezbytných opravách," dodává. Co může zvýšená DPH způsobit ukazuje srovnání obou sazeb na některých stavebních pracech v následující tabulce (např. za rozdíl mezi sníženou a základní sazbou u stavby rodinného domu by bylo možné koupit osobní automobil).

Srovnání některých prací při 5% a 19% DPH (v Kč)
Práce Cena práce DPH 5 % DPH
19 %
Celkem
s DPH
5 %

Celkem
s DPH
19 %

Instalace kompletního topného systému 145 000 7 250 27 550 152 250 172 550
Sádrokarton vč. zateplení 45 500 2 275 8 645 47 775 54 145
Výměna oken 128 000 6 400 24 320 134 400 152 320
Výměna střešní krytiny 89 000 4 450 16 910 93 450 105 910
Fasáda včetně polystyrenového zateplení 165 000 8 250 31 350 173 250 196 350
Stavba rodinného domu 2 100 000 105 000 399 000 2 205 000 2 499 000
Zdroj dat: Vlastní výpočty
Vysvětlivky: Všechny práce se vztahují k rodinnému domu o 125 m2 obytné plochy.

Co dělají politici?

Snaha o zachování současného stavu je čím dál viditelnější. Před časem prohlásil ministr pro místní rozvoj Paroubek, že by bylo dobré zachovat DPH na stavební práce ve snížené sazbě i po roce 2008. Když jsme se ale pokoušeli zjistit, zda je podle ministra v této věci skutečně možné něco udělat, jaké kroky chce podniknout a s kým už o tom případně jednal, nebyli nám jeho úředníci schopni říct prakticky nic.
Podle našich informací nicméně přesunutí DPH do základní sazby od roku 2008 není nezvratným krokem. Aby k tomu skutečně dojít nemuselo, je nezbytné splnění jedné ze dvou následující podmínek:

1) bude rozšířena příloha H šesté směrnice,
2) pokud se tak nestane, Česká republika vyjedná prodloužení přechodného období (tedy trvalou výjimku) pro uplatnění snížené sazby daně.

První možnost je zcela v rukou Evropské komise a členských států EU. Zde stojí za zmínku, že již jednou, v roce 2003, se o rozšíření přílohy H v Evropské komisi jednalo, nicméně neúspěšně. (Podle některých informací jednání zablokovaly státy, které mají trvalou výjimku a nechtěly totéž umožnit ostatním). Druhá možnost pak závisí ryze na prioritách a obratnosti české diplomacie.

Ministr Paroubek nejspíš celou věc příliš rozmyšlenou nemá (soudě podle reakce jeho podřízených) a svými výroky chtěl především vyvolat dojem, že má starost o naše blaho. Do problému se ale pár dní po něm vložil i ministr financí Sobotka, který již byl konkrétnější. Řekl, že se pokusí vyjednat trvalou výjimku na nižší DPH u prací spojených s bydlením. Na dotaz Peníze.CZ jak velká je šance na úspěch, odpověděl Radek Němeček z tiskového oddělení úřadu. Podle něj je pravděpodobnost, že se výjimku prosadit podaří, poměrně vysoká. Tvrzení opírá o fakt, že se to řadě jiných států EU podařilo. K zemích, které mají v tuto chvíli sníženou sazbu DPH nebo dokonce zproštění od daně na stavební práce související s bydlením patří podle internetové zdroje Euroguide např. Francie, Belgie, Rakousko, Španělsko, Itálie či Portugalsko.
Daňový poradce Milan Marko soudí, že odhadovat české šance je obtížné, nicméně jelikož je stavebnictví považováno za motor ekonomiky, určité šance na dohodu existují. (Závažným souvisejícím problémem je, že podle šesté směrnice jsou sazby DPH v Evropské unii domluveny jen do roku 2005, členské státy se tedy budou muset dohodnout, jak to bude dál, upozorňuje Marko. A jednání jistě nebudou jednoduchá.)
Studii, která by analyzovala dopady zvýšení DPH na stavební práce, ať už z hlediska přínosu pro státní rozpočet či situace na trhu s bydlením, Ministerstvo financí nemá. Podle Němečka prý z důvodu výše zmíněného optimismu, že se podaří prosadit výjimku. (O této možnosti se nicméně začalo diskutovat až v letošním roce.)
Ministerští úředníci nejsou ovšem jediní, kdo v této oblasti vyvíjí aktivity. Organizací, která se pokouší sondovat co je možné v této věci udělat, je již zmíněná Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí. Podle jejích představitelů by zvýšení DPH na stavební práce související s bydlením bylo chybou.

Skutečná podpora bydlení?

(Staro)nová vláda ČR označila za jednu ze svých priorit právě podporu bydlení. Za tímto účelem ministr pro místní rozvoj spřádá plány například na "novomanželské půjčky", zatím poslední návrh hovoří o 300tisícovém úvěru na 20 let s 2% úrokem pro lidi do 36 let. Otázkou je, komu přesně bude půjčka určena, resp. kdo na ni nakonec dosáhne, zda mladým skutečně umožní pořídit si bydlení či zda je to podpora zaměřená správným směrem. Odhlédněme ovšem od podobných otázek, neboť nejsou tématem tohoto článku.

Jisté je jedno: jednou z hlavních aktivit na poli podpory bydlení by mělo být prosazení trvalé výjimky na snížení DPH u stavebních prací souvisejících s bydlením. Pokud by to naše politická reprezentace nedokázala, její akce typu "novomonželské půjčky", které u řady ekonomů vyvolávají přezíravý úsměv, by pak totiž k smíchu skutečně byly. Nebo spíše k pláči?
Podle slov mluvčího Ministerstva financí Radka Němečka je na zasednutí k jednacímu stolu s bruselskými úředníky dost času. Vzhledem k tomu, že podle přístupové smlouvy má být DPH na stavební práce zvýšena až od roku 2008 (resp. poloviny roku 2007), jednání přijdou na řadu v letech 2005 či 2006, říká Němeček.
Jenže neuvěřitelné zmatky spojené s novelou zákona o DPH, která byla přijata s nadsázkou řečeno "půl hodiny po dvanácté", resp. doslova pár dní před datem platnosti, tedy před 1. květnem 2004, jsou příliš čerstvé paměti. Nejde přece jenom o to stihnout vyjednat trvalou výjimku v termínu. Na takto zásadní změnu, ať už ve smyslu zachování statu quo či přesunutí DPH do základní sazby, se řada lidí a subjektů potřebuje připravit s dostatečným předstihem. V normální zemi by to tak alespoň být mělo, ovšem naše nedávné zkušenosti s již zmiňovanou novelou zákona o DPH ukazují, že my se na to příliš spoléhat nemůžeme. Doufejme, že to naši političtí reprezentanti tentokrát zvládnou lépe.

Myslíte si, že by naši politici měli vyjednat trvalou výjimku? Věříte, že se jim to podaří, a s dostatečným předstihem?
Další články tohoto autora:
Martin Zika

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku