Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Pátek 12.11.2004
Svátek má Benedikt
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Gross Absurdistan
 >EKOLOGIE: Odpůrci zásahů proti kůrovci na Šumavě usvědčeni ze lži
 >PRÁVO: Prodejní doba? Zeptejte se kandidáta do senátu!
 >POLITIKA: Grossovo volební vítězství
 >SPOLEČNOST: Ostuda agentury Factum Invenio
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Zlatá padesátá - Dráteníci
 >POLITIKA: Kdo vyhrál volby? Přece my!
 >PENÍZE: Komora likvidátorů
 >PSÍ PŘÍHODY: Někdo by jí to měl říct
 >HISTORIE: Před 60 lety byl popraven Dr. Richard Sorge
 >ZÁBAVA: Zanikající poezie SPZ
 >SPOLEČNOST: Nevíte, čím se zabývá lobbista? Že bych na to dala děti.
 >PENÍZE.CZ: Podle čeho nakupovat a prodávat akcie
 >EKONOMIKA: Cena ropy rozhoduje
 >SVĚT: Dohadování o identitě a nárocích

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
12.11. PENÍZE.CZ: Podle čeho nakupovat a prodávat akcie
Richard Koza

Znáte prostředí. studujete ekonomické rozvahy a výsledovky, pravidelné čtvrtletní zprávy až nakonec vyberete akcie společností, jejichž výsledky vás nejvíce přesvědčují o kvalitě a nejvíce vybízejí k zakoupení. Nyní stojíte před rozhodnutím, kdy akcie koupit a také před zvážením otázky jaká je cílová cena, kterou by měla vaše investice dosáhnout. Někteří z vás použijí složitých ekonomicky založených metod výpočtu "správné" ceny, někteří prostudují odhady analytiků a jejich určení cílové ceny, někteří prostě nechají situaci jen tak vyplynout. Existuje však ještě jeden způsob, jak zvýšit šance na provedení úspěšného investičního rozhodnutí. Na veřejnosti není tak známý, mezi profesionálními obchodníky však má pevné a nezastupitelné místo. Jmenuje se technická analýza.

Technická analýza

Jde o jeden ze způsobů jak analyzovat pohyb ceny a vytvářet předpoklad o budoucím vývoji ceny. Metodu lze použít na akcie, indexy, komodity, měnové futures a v podstatě na jakýkoliv obchodovaný instrument, kde se cena odvíjí od poptávky a nabídky. Technická analýza vychází ze sledování grafů, tj. chování ceny akcie za daný časový úsek. Jako dva nejčastěji používané typy grafů jsou grafy tzv. čárové (line charts), kde je cena v daném čase spojena s předchozí hodnotou čárou a grafy tzv. svíčkové (candlestick charts).

Příklady grafu čárového a svíčkového pro akcii společnosti Intel (INTC)
za posledních zhruba 5 měsíců, kde základním časovým úsekem je jeden den.

Pomocí technické analýzy lze stanovit načasování nástupu a výstupu do/z obchodu a vyhnout se tak nepříjemnostem, které by mohly nastat.

Často nám pomůže např. pro zjištění:

• že se akcie nacházejí v klesajícím trendu, a tudíž je pro případný nákup vhodné vyčkat, dokud se tento trend nezastaví a neukáže se signál možného otáčení do trendu vzestupného,
• že akcie z krátkodobého pohledu již příliš vystoupala, a nákup za současnou cenu by představoval zbytečné riziko rychlého poklesu,
• že pohyb ceny akcie, které investor drží ve svém portfoliu, začíná signalizovat dočasné zastavování rostoucího trendu, a bylo by vhodné realizovat prodej a tím i zisk a počkat na další příležitost, jak danou akcii nakoupit,
• že akcie po právě proběhlé korekci opět nabírá dech a obnovuje svou stoupající dráhu, tudíž se nabízí výhodná možnost k nákupu.

Následně si tedy můžeme:

• stanovit cíl, kterého může cena nakoupené akcie dosáhnout,
• stanovit časový horizont pro dosažení takového cíle, tím si zároveň lze ověřit, zda to odpovídá plánům, které má investor s danou investicí,
• stanovit si hranice, které mohou představovat míru rizika, ukáže-li se investiční rozhodnutí nesprávné,
• určit, zda hranice rizika, kterou si investor pro tento obchod stanovil, je v souladu s chováním ceny akcie.

Technická analýza navíc přináší i jednoduchou možnost stanovit si něco, na co mnoho investorů při přípravě a realizaci investic do cenných papírů detailně nemyslí: míru a velikost rizika pro danou investici. Jistou nevýhodu technické analýzy lze vidět v tom, že je příliš matematická, "odlidštěná" a nadměrně spjatá s grafy a čísly. Mnoha lidem tím chybí jakýsi přímý vztah k obchodovaným akciím, který naleznou spíše u analýzy fundamentální.

Fundamentální analýza

Jejím cílem je nalezení a zkoumání ekonomických a společenských faktorů, které ovlivňují kurz akcie konkrétního podniku, případně se snaží přímo odhadnout takovou výši kurzu akcie, která by všechny tyto podstatné faktory brala v úvahu, tzv. vnitřní hodnotu akcie. Porovnáním této vnitřní hodnoty s aktuální tržní hodnotou pak lze určit, zda je akcie podhodnocena či nadhodnocena.

Fundamentální analýza by se mohla zdát investorovi zdánlivě bližší. Tím, že se přímo zabývá úspěšností/neúspěšností obchodovaného titulu, jeho předmětem podnikání, účetnictvím a společensko-politickým rámcem podnikání.
Tento způsob zkoumání akcie má ale několik slabých míst. Především je to fakt, že analýza sama pracuje se zprostředkovanými údaji. Dále je to nezměrné množství informací, které by se při ní měly zpracovat, což mnohdy není v silách jednotlivého investora. Navíc takový soukromý investor je ve značné nevýhodě před profesionálními analytiky z velkých investičních společností, kteří udržují úzké kontakty přímo s lidmi z dané společnosti a neustále s nimi komunikují. Problematičnost spočívá mimo jiné i v tom, že investor je nucen důvěřovat údajům, které jsou mu poskytnuty. O tom, že ne vždy musí být tyto informace pravdivé, se mohlo mnoho investorů v minulosti přesvedčit.

Zkoumaní fundamentů společností je proto vhodnější používat spíše pro samotný výběr titulu, ovšem pro konkrétní načasování nástupu/výstupu z obchodu je lepší použít technickou analýzu.

Money management

"Se učit, se učit, se učit..."

Všechny popisované techniky představují mnoho užitečných informací, jejichž znalost usnadňuje obchodníkům fungování na finančních trzích. V češtině bohužel není pro další vzdělávání mnoho literatury, takže je zapotřebí využít pramenů zahraničních.
Mezi populární knihy vhodné pro aktivní investory a obchodníky patří např. Toni Turner: A Beginners Guide to Short Term Trading nebo Steve Nisson: Beyond Candlesticks. Mnoho informací lze získat také prostřednictvím internetu.
Doporučeným způsobem studia je také absolvování vzdělávacích seminářů a školení, které jsou dnes dostupné i v ČR. Řada brokerských společností, ale také nezávislých obchodníků, dnes nabízí školení v oblastech technické analýzy, fundamentální analýzy, money managementu, obchodních strategií atd.
Vyplatí se? Jedno úsloví říká: "Nejdražší školné je to, které zaplatíte na burze ve svých ztrátách."

Profesionálové často řadí správu peněz na přední místo v pořadí důležitosti ze všech nezbytností pro obchodování s akciemi. Money management znamená totiž správné ovládání a používání peněz, které má investor či obchodník k dispozici pro své aktivity na finančním trhu.

• Pravidlo, která nadneseně říká "nedávejte všechna vejce do jednoho košíku", což pro investora znamená, aby nebyly všechny peníze použity na jednu jedinou investici. Je vhodné rozdělit si disponibilní prostředky na několik dílů a stanovit si pravidla pro jejich užití v rámci jednotlivých investic.
• Pravidlo, které doporučuje, aby investor nedržel ztrátové pozice na úkor ziskových, neboli pokud držíte ziskové pozice, tak je držte dál, a naopak snažte se zvážit setrvání v investicích ztrátových.

Klíčovým prvkem pro správu peněz při obchodování je používání ochranných stop hranic. Omezují míru rizika v každém jednotlivém obchodě a jejich používání patří k základním znalostem a praktikám každého úspěšného obchodníka. Přesto či snad právě proto nejsou laickou investorskou či obchodnickou veřejností dostatečně užívány. Je s nimi totiž spjata nepříjemná skutečnost, a tou je rozhodnutí o uzavření obchodu ve ztrátě. To je silně negativní emoční situace, na kterou není řada investorů připravena, ale je nezbytná. Je totiž nutné si uvědomit, že v obchodování na burze nejsou jenom ziskové obchody, ale i obchody ztrátové, je to prostě nedílná součást této činnosti.

Jaký máte názor na "vědecké" pojetí investičních rozhodnutí? Vyplatí se? Hodláte se vzdělávat pro investice do akcií "na vlastní triko", nebo raději budete investovat s menší nadějí na výnos a s menším rizikem - třeba do fondů?
Další články tohoto autora:
Richard Koza

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku