Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Neděle 21.11.2004
Svátek má Albert
  Výběr z vydání
 >OSOBNOST: Aldo Leopold
 >VÝROČÍ: 60 let od bombardování Brna
 >MOBY DICK: Dobrý vůdce Duto Hlav
 >POLITIKA: Umění neodejít a vývoz odcizené revoluce
 >SPOLEČNOST: Dokument o Grebeníčkovi st.
 >HUDBA: Nabitý koncertní podzim
 >SPOLEČNOST: Potřebujeme další listopad?
 >MÉDIA: Kdo je tu pro koho
 >TELECOM: Zákazníku, moc si vymýšlíš!
 >PRÁVO: Patenty na software
 >SPOLEČNOST: Příběh o českém zdravotnictví
 >KNIHA: Meditace o základech vědy
 >CHTIP: Demise na funkci dospělého člověka
 >POLITIKA: Úřednická vláda a opoziční smlouva nejsou totéž
 >FEJETON: Vánoční reminiscence 1968

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
21.11. OSOBNOST: Aldo Leopold
Petr Horák

Základní kámen, kterým musí být pohnuto, aby proces vývoje etiky začal, je prostě tento: přestat pojímat rozumné užívání země jako čistě ekonomický problém. Zkoumejte každý problém z hlediska toho, co je eticky a esteticky správné, stejně jako z hlediska toho, co je ekonomicky výhodné. Určitá věc je správná, když směřuje k zachování celistvosti, stability a krásy biotického společenství. Směřuje-li jinam, je špatná.

Myšlenky a teze Aldo Leopolda, amerického lesníka, biologa a ekologa, dodnes představují základní pilíře ekologického myšlení. Narodil se roku 1887 v Burlingtonu na řece Mississippi, avšak kořeny má v Německu, odkud pocházeli jeho prarodiče (jeho dědeček spolupracoval na stavbě kanálu propojujícího Dunaj s Mohanem a krvavá revoluce let 1848 a 1849 je přiměla k emigraci do Spojených států amerických).

Znalosti němčiny se tomuto nadšenému přírodovědci (hlavním předmětem Leopoldova zájmu byla ornitologie) hodily - podmínkou pro vstup na nově otevřenou Lesnickou fakultu na Yale Univesity v New Haven byly znalosti němčiny (německé lesnictví bylo tenkrát pro americké odborníky vzorem). Čerstvě nabyté znalosti zúročil 22 -ti letý Aldo Leopold při správě lesů mezi řekami Rio Grande, Colorado a mexickou hranicí. Mezitím se rovněž stihl v katolické katedrále v Santa Fé (A.L. byl luterán) oženit s Estella Bergere - učitelkou, pocházející ze španělsky mluvící rodiny starousedlíků. Roku 1915 je vyzván, aby zkoumal důvody úbytku divoké zvěře - výsledkem je založení národního parku Grand Canyon a mnoha dalších přírodních rezervací.

V roce 1933 pro něj University of Wisconsin vytvořila katedru chování volně žijící zvěře. Krach burzy a celosvětová ekonomická recese na počátku 30. let se spojují s největším suchem v dějinách USA a s takzvaným "dust bowl" - obrovskými prašnými bouřemi, způsobenými nezodpovědným zacházením s půdou (rozmělňování půdy na prach) - v této době (v létě r. 1935) odjíždí Aldo Leopold na inspekční cestu do nacistického Německa (A.L. byl zapřisáhlým antifašistou). Zde je zklamán přeměnou německých lesů na "továrny na dřevo", zajímá se o myšlenku "Dauerwaldu" a je nadšen přístupem hornolužického ornitologa, svobodného pána Arnolda von Vietinghoff-Riesch, který uplatňuje při správě 1000 ha svých lesů (osídluje své lesy přirozenou faunou a florou, včetně bakterií v půdě).

Po návratu z Evropy uplatňuje získané poznatky na své nové farmě, již její předchozí majitel opustil pro nulovou výnosnost. Aldo Leopold proměňuje původně vyčerpanou, písčitou půdu v přírodě blízkou prérii a les. Své zkušenosti zachycuje ve svém nejznámějším díle Obrázky z chatrče (angl. Sand County Almanac - vyšlo po autorově smrti r. 1949). Dílo se skládá ze tří částí. První, nejrozsáhlejší část zachycuje měsíc po měsíci proměnu krajiny kolem Leopoldovy farmy (nebo "shacku", jak ji nazývá). Druhá část, nazvaná Rozmanité poznámky, stejně jako známý esej nazvaný Etika Země, tvořící třetí část, obsahuje Leopoldovy myšlenky o ochraně přírody a dnešním přístupu k ní.

Dalšími díly jsou:
Game Management z r. 1933
The River od Mother of God and Other Essays by Aldo Leopold od Susan Fladerové a J. Baird Callicota z r. 1991
Aldo Leopold´s Southwest, což je 26 raných dílek Alda Leopolda, sebraných Davidem E. Brownem a Neil B. Carmonym (vydáno r. 1990)
The Essential Aldo Leopold od Curta Meineho a Richarda L. Knighta z r. 1999
Round River: From the Journals of Aldo Leopold od Luna B. Leopold z r. 1953
Aldo Leopold: For the Health of the Land, což jsou dříve nepublikované texty. Sebral je a r. 1999 vydali J. Baird Callicott a Eric T. Freyfogle.

Aldo Leopold zemřel v roce 1948 při hašení trávy na sousedově farmě krátce poté, co se stal poradcem pro ochranu přírody při Spojených národech.
Další články tohoto autora:
Petr Horák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku