Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 23.11.2004
Svátek má Klement
  Výběr z vydání
 >PŘÍCHOZÍ VÍTANÍ A NEVÍTANÍ: Jejich dopad
 >POLITIKA: Občas je dobré si komunisty vyslechnout
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh patnáctý - Veřejně o neveřejném
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Další ekologistický zákon proti rozumu a přírodě
 >VZPOMÍNKA: Krocan
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tunguzský meteorit hadr
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Vincenzo Bellini navěky úžasný
 >POLITIKA: Škromach – pohrobek personální genocidy M. Zemana
 >PSÍ PŘÍHODY: Málo platné, je to pejsek
 >ZE ZVÍŘETNÍKU: Rekonstrukce útulku
 >POLITIKA: Komunisté v listopadu ´89
 >PRÁVO: Patenty na software (2)
 >KNIHA: Nevidomí žijí mezi námi
 >PENÍZE.CZ: Finanční deriváty 'od F po F'
 >PRÁVO: Trestní oznámení na Ludvíka Zifčáka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Ekonomika  
 
23.11. PENÍZE.CZ: Finanční deriváty 'od F po F'
redakce Peníze.CZ

Jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších derivátů je forward, který se na finančních trzích používá nejdéle. Jde o nestandardizovaný termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohadují na konkrétních podmínkách obchodu individuálně. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat podkladové aktivum termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu. Jelikož jde o kontrakt nestandardizovaný, obchoduje se s ním především na mimoburzovních trzích.

Investor, který termínově nakupuje podkladové aktivum se nachází v takzvané dlouhé (long) pozici a očekává, že cena podkladového aktiva v budoucnu poroste nad cenu sjednanou v termínovém kontraktu. V budoucnu tak získá podkladové aktivum z forwardového kontraktu za dnes sjednanou cenu, přičemž získané aktivum bude moci prodat na burze či mimoburzovním trhu za aktuální tržní cenu.
Naproti tomu investor, který podkladové aktivum termínově prodává, je uzavřením forwardového kontraktu v takzvané krátké (short) pozici. V takovém případě očekává, že cena podkladového aktiva do budoucna klesne v porovnání s cenou sjednanou ve forwardovém kontraktu, takže bude moci v budoucnu případně nakoupit dané aktivum levněji na burze či mimoburzovním trhu za aktuální tržní cenu a prodat jej dráže smluvní straně forwardového kontraktu.

Produkt šitý na míru

Na rozdíl od obchodů typu futures dochází u forwardů k fyzickému plnění sjednaného obchodu, tedy dodání podkladového aktiva. Výhodou forwardových obchodů je jejich pružnost, která je dána skutečností, že na konkrétních podmínkách obchodu (tedy množství a termínu dodání podkladového aktiva) se mohou dohodnout samy smluvní strany. Toto "šití na míru" ovšem zároveň snižuje likviditu těchto kontraktů.

Forwardové obchody mohou být úrokové, akciové, komoditní i měnové. Asi nejznámějším představitelem forwardových kontraktů jsou dohody o termínových (budoucích) úrokových sazbách zvané FRAs neboli Forward rate agreements. Ty umožňují po stanovené období zafixovat úrokovou sazbu. Smluvní protistrany si totiž mezi sebou vyměňují úrokové rozdíly mezi úrokovou sazbou sjednanou v FRA kontraktu a aktuální tržní úrokovou sazbou, čímž si zajišťují stabilní výši úrokových plateb ze svých proměnlivě úročených závazků či pohledávek. Kupující FRA si tak zajišťuje před růstem úrokových sazeb své proměnlivě úročené závazky, prodávající FRA si zase proti poklesu úrokových sazeb zajišťuje své proměnlivě úročené pohledávky.

Futures

Přehlédli jste úvodní článek?
Opce na futures, futures na opce, opce na opce, opce na swapy, forwardové swapy… Bojíte se, že "tohle prostě nezkousnete"? Důvěřujte nám. Jednoduchou formou vám vysvětlíme, co jsou finanční deriváty a v čem je jejich význam. Přečtěte si článek Finanční deriváty by neměly být přehlíženy.

Na podobném principu jako forwardové kontrakty jsou založeny obchody typu futures. Jde o termínované obchody tentokráte se standardizovaným množstvím podkladového aktiva a se standardizovanou dobou splatnosti. Obchoduje se s nimi na specializovaných derivátových burzách. Na rozdíl od forwardových kontraktů nedochází u obchodů typu futures zpravidla k fyzickému vypořádání obchodu, tj. dodání podkladového aktiva, ale častěji k uzavření stávající pozice sjednáním opačné pozice ("round turn").

Investor, který kupuje futures kontrakty, musí na účet u svého obchodníka složit počáteční zálohu ("initial margin"), která slouží ke krytí ztrát vyplývajících z futures kontraktu. Současně je na tomto účtu stanovena i udržovací záloha ("maintenance margin"), což je povolená hranice, které může ztráta z kontraktu fakticky dosáhnout. Pokud ztráta z futures kontraktu překročí hranici udržovací zálohy, je po investorovi vyžadováno dorovnání účtu na úroveň počáteční zálohy ("margin call"). V případě nedorovnání účtu jsou nakoupené kontrakty obchodníkem prodány.

Pro vypořádání futures obchodů slouží clearingové centrum, které je pro obě strany futures kontraktu současně smluvním partnerem. Investor tedy nesjednává futures obchod s jiným investorem, ale s clearingovým centrem. Tím je odstraněno jedno z významných rizik, neboť clearingové centrum zaručuje všem investorům splnění závazku z futures kontraktu. Z toho důvodu ale také clearingové centrum provádí každý den přepočítávání zisků a ztrát z uzavřených kontraktů na základě aktuálních tržních cen podkladových aktiv a připisuje případné zisky či ztráty ve prospěch či na vrub účtů jednotlivých investorů.

Příště vás seznámíme s opcemi a swapy.

Co pro vás finanční deriváty znamenají? Máte s nimi nějaké zkušenosti? Uvítali byste více článků na toto téma?
Další články tohoto autora:
redakce Peníze.CZ

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku