Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 23.11.2004
Svátek má Klement
  Výběr z vydání
 >PŘÍCHOZÍ VÍTANÍ A NEVÍTANÍ: Jejich dopad
 >POLITIKA: Občas je dobré si komunisty vyslechnout
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh patnáctý - Veřejně o neveřejném
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Další ekologistický zákon proti rozumu a přírodě
 >VZPOMÍNKA: Krocan
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tunguzský meteorit hadr
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Vincenzo Bellini navěky úžasný
 >POLITIKA: Škromach – pohrobek personální genocidy M. Zemana
 >PSÍ PŘÍHODY: Málo platné, je to pejsek
 >ZE ZVÍŘETNÍKU: Rekonstrukce útulku
 >POLITIKA: Komunisté v listopadu ´89
 >PRÁVO: Patenty na software (2)
 >KNIHA: Nevidomí žijí mezi námi
 >PENÍZE.CZ: Finanční deriváty 'od F po F'
 >PRÁVO: Trestní oznámení na Ludvíka Zifčáka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
23.11. PRÁVO: Patenty na software (2)
Václav Hanžl

Ing. Milan Urban
ministr průmyslu a obchodu

Vážený pane ministře,

jsem rád, že si zřejmě uvědomujete naléhavou nutnost chránit evropský právní systém před zavedením prvků patentového práva USA, které se v USA neosvědčily, nepodporují pokrok ale naopak jej výrazně brzdí a jsou dlouhá léta předmětem oprávněných protestů, avšak nelze je již snadno vzít zpět. Soudím tak z Vaší odpovědi z 5. října 2004 signatářům "Naléhavé výzvy národním vládám a parlamentům".

Výzva se týkala evropské směrnice o patentovatelnosti vynálezů implementovaných počítačem. V odpovědi uvádíte, že "návrh směrnice neumožní patentování algoritmů a nemá nic společného se zásadami, které platí pro patentování softwaru a obchodních metod v USA". Jakkoli bych rád sdílel Váš optimismus, musím bohužel konstatovat, že současný text směrnice takovéto záruky opravdu neposkytuje a jeho přijetí by vedlo v Evropě a v České republice zvláště k dalekosáhlým a prakticky již nevratným negativním důsledkům.

Nejasné formulace současného znění směrnice by v praxi jistě byly vykládány způsobem, který by umožnil rozsáhlé patentování zcela triviálních algoritmů, které ve skutečnosti žádným vynálezem nejsou, protože je snadno znovu vytvoří každý průměrný programátor při běžné práci, aniž by kdy příslušný 'patent' četl. Ba naopak, tyto 'patenty' jsou psány natolik nesrozumitelným způsobem, že i odborník těžko poznává, že se v nich skrývá jen velmi jednoduchý a obecně používaný algoritmus. Teprve případný soudní proces ukáže možnost aplikovat několik takových patentů na prakticky libovolný program. Možnost použít hrozbu nákladným soudním sporem proti každému tvůrci softwaru je hlavním důvodem, proč si velké softwarové společnosti v USA vytvořily portfolia tisíců 'patentů' tohoto druhu. Není žádný rozumný důvod připustit obdobný tragický vývoj v Evropě.

Jak správně podotýkáte, praxe evropských patentových úřadů zaznamenala "tendenci udělovat patenty na řešení, která dříve byla považována za nepatentovatelná". Mezi patenty přijatými v Evropě je již nyní mnoho 'patentů' výše popsaného druhu, i když byly vlastně přijaty protiprávně. Přijetí zmíněné směrnice, kterou Česká republika bohužel zatím stále podporuje, by byly tyto 'patenty' jaksi zpětně legalizovány, a především by došlo k obrovskému přívalu nových patentů na software, pomocí kterých by si ti, kdo na to mají prostředky, zajistili možnost i v Evropě vydírat a zastrašovat menší tvůrce softwaru. Těžko srozumitelný text patentů a jejich obrovské množství v žádném případě neumožní evropským patentovým úřadům dostát důstojně svému poslání a přijmout jen ty, které skutečně přinášejí nová a pro odborníky překvapivá řešení. Jedinou možností, jak se se záplavou softwarových patentů vypořádat, bude pro patentové úřady jejich zcela nekompetentní přijímání, podobně jako se to stalo v USA. Nebudeme se moci patentovým úřadům divit, ostatně financování patentových úřadů je jistě závislé na počtu přijatých patentů, takže od nich nakonec nemůžeme čekat žádný velký odpor proti softwarovým 'patentům', jakkoli budou absurdní.

Chápu, že řada informačních zdrojů, které byste mohl při své práci použít, má dobrý důvod poskytnout Vám zavádějící optimistické informace, které nebezpečí softwarových patentů zlehčí. Přesto doufám, že se Vám nakonec podaří získat pravdivé informace o rozsahu hrozícího nebezpečí, podobně jako se to v nedávných dnech podařilo polské vládě, a vytvořit v evropských strukturách takovou verzi směrnice, která opravdu jednoznačně a bez jakékoli možnosti nesprávné interpretace znemožní patentování algoritmů a softwaru.

S pozdravem

Václav Hanžl
odborný asistent na FEL ČVUT
hanzl@noel.feld.cvut.cz

P.S. Kopii tohoto dopisu si dovoluji zaslat českému tisku a souhlasím s jeho případnou publikací. S Vaším dovolením bych rád zveřejnil i Vaši případnou odpověď.

Související informace lze najít na těchto adresách:
http://www.zive.cz/h/Byznys/AR.asp?ARI=119913
http://www.ffii.org/
http://www.nosoftwarepatents.com


Další články tohoto autora:
Václav Hanžl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku