Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Úterý 23.11.2004
Svátek má Klement
  Výběr z vydání
 >PŘÍCHOZÍ VÍTANÍ A NEVÍTANÍ: Jejich dopad
 >POLITIKA: Občas je dobré si komunisty vyslechnout
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh patnáctý - Veřejně o neveřejném
 >ŠAMANOVO DOUPĚ: Další ekologistický zákon proti rozumu a přírodě
 >VZPOMÍNKA: Krocan
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Tunguzský meteorit hadr
 >Z MÉHO PODKROVÍ: Vincenzo Bellini navěky úžasný
 >POLITIKA: Škromach – pohrobek personální genocidy M. Zemana
 >PSÍ PŘÍHODY: Málo platné, je to pejsek
 >ZE ZVÍŘETNÍKU: Rekonstrukce útulku
 >POLITIKA: Komunisté v listopadu ´89
 >PRÁVO: Patenty na software (2)
 >KNIHA: Nevidomí žijí mezi námi
 >PENÍZE.CZ: Finanční deriváty 'od F po F'
 >PRÁVO: Trestní oznámení na Ludvíka Zifčáka

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Šamanovo doupě  
 
23.11. ŠAMANOVO DOUPĚ: Další ekologistický zákon proti rozumu a přírodě
Jan Kovanic

Dnes začíná zasedání poslanecké sněmovny, které má mj. projednat nový zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE). Takový zákon jistě potřebujeme - a jsme i povinni ho mít, protože existuje příslušná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektrickou energií.

Při předkládání tohoto zákona (tisk 529) však opět pokračuje matení pojmů. Jeho účelem je prý "v zájmu ochrany klimatu a ochrany životního prostředí" podpořit využití obnovitelných zdrojů energie, zajistit trvalé zvyšování jejich podílu, přispět k šetrnému využívání přírodních zdrojů a k trvale udržitelnému rozvoji společnosti a nakonec i navýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010... A později i více.

To všechno jistě lze - ale v žádném případě to nepovede k ochraně klimatu!!! OZE totiž vůbec nemusí být EKOlogické.

Na začátek se jen zmíním o přifařené kapitole o tepelné energetice (která v oné evropské směrnici není!) podle níž by nové a rekonstruované tepelné zdroje o součtovém výkonu 1 až 10 MWt měly využívat OZE z 10 %. A u staveb, financovaných z veřejných rozpočtů dokonce 20 %! A to už od příštího ledna. Je tu taková spousta vyjímek (např. nemusí být plynová kotelna ještě přitápěná kukuřicí - snad:), že jsem nerozšifroval, který stavebník to tak musí mít. Například se tím nemusíte zabývat u staveb, "u kterých energetický audit prokáže, že splnění povinnosti by znamenalo zvýšení ekonomických nákladů na zajištění dodávky tepelné energie o více než 50 %". Podpora je tady v tom, že když nesplníte nesmyslné regule, dostanete pokutu milión korun. Tímto se nepodporuje ekologie, ale pouze korupce, byrokracie a státní útlak.

Nyní k elektřině. Nejvyužívanějším a nejklasičtějším "obzdrojem" je síla vody. Podíl vodních elektráren na čisté výrobě elektřiny činí u nás 3,5 procenta. (Vloni to bylo jen 2 % - elektrárny se ještě opravovaly po předcházející povodni a zároveň bylo suché léto). Jak je bude nový zákon podporovat? Pouze ty malé, o celkovém instalovaném výkonu do 10 MW. Čili z hlediska tohoto zákona nejsou nové velké vodní elektrárny v zájmu ochrany klimatu a životního prostředí. Přitom hydroenergetický potenciál malých vodních elektráren je u nás vyčerpán podle odhadů už asi na 45 %. Velice často jsou tyto elektrárničky na malých říčkách tuze zlé k životnímu prostředí ryb, které bez vody, ukradené pro výrobu dotované elektřiny, chcípají - ale jde o obnovitelný a čistý zdroj elektřiny.

Na podporu by dosáhly vodní elektrárny postavené na dvou plánovaných labských jezech - no ale podle Ministerstva životního prostředí zase nejsou ekologické ty jezy...

Takže voda nám ve zvyšování využití OZE moc nepomůže.

Pak tu máme vítr. Větrná energie je jistě obnovitelná, má však mnoho omezení. Jedním z nich je to, že na našem území je energetický potenciál větru vinou konfigurace terénu pouze 30 %, oproti západnímu pobřeží kontinentu. Nebudu se teď hádat o ekonomii nebo ekologii, ale ani vítr nám moc nevylepší podíl OZE na celkové výrobě elektřiny.

Slunce je výborný zdroj energie. Sice neobnovitelný, ale téměř nekonečný. Můžeme ho využívat ještě asi tak něco přes čtyři miliardy let. Ze slunečních článků se line čistá elektřina. Tento zdroj má zase svá "ale". Především je tuze drahý - a proto se fotovoltaické články kradou, pokud nejsou umístěny přímo na střeše spotřebitele. Jsou drahé, jsou. Desetikilowatová rodinná elektrárna přijde neméně na pět milionů korun... I při profesionálně vedeném provozu fotoelektrárny s 200 m2 na Technické univerzitě v Ostravě vychází výrobní cena elektřiny na 25 Kč/kWh. (Počítá se s dvacetiletou životností elektrárny.)

Voda, vítr, Slunce - to jsou klasičtí "čistí" výrobci elektřiny. Když vynecháme to svinstvo, které vzniká při jejich výrobě a výstavbě... Problematické je jejich využití - Slunce stále nesvítí, vítr taky pořád nefouká a někdy vyschne i voda. Z hlediska uvolňování nežádoucích skleníkových plynů jsou však tyto zdroje ideální. Avšak během příštích pěti let s nimi nezvedneme podíl OZE na celkové výrobě na 8 %!

Čili jediné, co nám zbývá, abychom tento plán splnili je - pálit biomasu! Marně křičí papírníci, že se jim takto krade materiál na výrobu papíru. Nemohou soupeřit s dotovanou výkupní cenou "energetických" štěpků. A tyto dotace mají pokračovat.

Přičemž spalovači štěpků se už nebudou muset obávat výkupní konkurence ČEZu - "v případě společného spalování pevné biomasy a neobnovitelného zdroje energie" se bude podpora vztahovat pouze na "účelově pěstovanou energetickou biomasu".

Nic proti energetickému šťovíku, ale "využití obnovitelného zdroje oproti spalování fosilních paliv" jaksi přesto produkuje oxid uhličitý. Čím je dodržena dikce tohoto zákona o "ochraně klimatu a životního prostředí"??? Pálí se účelově pěstované svinstvo a uvolňují se tím skleníkové plyny! Evropská směrnice, na kterou se tento paskvilní zákon odvolává, přitom výslovně zmiňuje nutnost "urychleného dosažení cílů protokolu z Kyota" - a tam se nemluvilo o "obnovitelných zdrojích", ale o "snížení emisí"!!! Naše ministerstvo životního prostředí se chystá křikem o nutnosti ekologie ničit naše životní prostředí. Přičemž vyprodukuje další děsnou horu oběžníků, vykládacích vyhlášek, potvrzení, měřících protokolů a energetických auditů na každou psí boudu. Možná je za tím záměr - mohli bychom totiž už postavit novou elektrárnu na pálení těchle úřednických lejster...

Šamanova řešení:

1. Podporovat diverzifikaci zdrojů elektrické energie - ale přiměřeně! Neurychlovat násilně vývoj přijímáním nesmyslných směrných čísel. 8 % elektrických zdrojů z OZE jsme si do roku 2010 (za 5 let) naplánovali my. Evropská směrnice vyšla už v roce 2001. Belgie ("Brusel":) si tehdy řekl o 6 %. (Průměr "starých zemí EU" má být 22 %.)

2. Ve spolupráci s Francií a jinými zeměmi začít přesvědčovat Evropskou unii, že parametry Kjótského protokolu můžeme splnit pouze při přiměřeném využití jaderné energie, jež je ekologická, a jež může být i obnovitelná! V našich jaderných elektrárnách vyrábíme třetinu elektrické energie - bez zplodin. Třebaže vyvážíme elektřinu - nevyvážíme dálkové emise! Čili šetříme životní prostředí Evropy i světa.

3. Nepodporovat pálení cíleně pěstovaných šťovíků a obilnin! Podpořit výstavbu vodních elektráren u existujících a nových jezů.

Jako jediné dobré v navrhovaném zákoně vidím to, že podporuje i výrobu elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu.

Šamanův nápad: Ha, mám kalkulačku na sluneční baterie - stačí předat regionálnímu distributorovi naměřené (nebo vypočtené!) údaje a budu mít taky nárok na zelený bonus, heč!

Psáno v Praze dne 22. listopadu 2004


Další články tohoto autora:
Jan Kovanic

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku