Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 24.11.2004
Svátek má Emílie




  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Ustojíme vládu jedné strany?
 >ARCHITEKTURA: Podivuhodné stavby - Dům Diamant
 >SPOLEČNOST: Sedmnáctý listopad na ulici
 >EKOLOGIE: Budoucnost Šumavy je dál předmětem sporu
 >EVROPA: Český přínos EU v konfrontaci s trhem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak je to s vínem
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (1)
 >SPOLEČNOST: Je po volbách – občane neobtěžuj
 >DOPIS: P.T. Neff Ondřej
 >PROFIL: Chris Maser
 >HUDBA: Glen Hansard aneb Dobeška nejen sklepácká
 >PENÍZE.CZ: Životní pojištění: tajemná výše provizí
 >PŘÍCHOZÍ VÍTANÍ A NEVÍTANÍ: Jejich dopad
 >POLITIKA: Občas je dobré si komunisty vyslechnout
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh patnáctý - Veřejně o neveřejném

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
24.11. DOPIS: P.T. Neff Ondřej
Jaromír Šikl

Milý pane Neffe,

dovolte mi pozdravit Vás a reagovat na Váš „Úhel pohledu“ v LN dne 20.listopadu, potažmo na projev prezidenta Klause 17.listopadu 2004. Zda můj napsaný názor je seriozní, posuďte sám. Panu prof. Klausovi psát nebudu, po mnohočetné návštěvě jeho mítinků v Edenu to pokládám za zbytečné.

U Vás, na rozdíl od pana profesora, mne trochu překvapilo opomenutí při výčtu profesí intelektuální elity, nejmenujete ekonomy a finančníky.

Pokud jsem se snažil, jako laik, pochopit či poznat příčiny společenských změn v historii pomocí ideologií, tak jsem vedle touhy po moci a vládnutí jednotlivců, vždy narazil na vlastnictví hmotné či duchovní. Již dřívější doby, než století devatenácté a dvacáté, tím byly poznamenány. Začalo to vlastnictvím zbožnění, vlastnictvím člověka člověkem, vlastnictvím víry ve více Bohů a v Boha jednoho. Využití pocitu nespravedlnosti otroků či křesťanů s příslibem osvobození se přímo nabízelo. Vlastnictví půdy (nevolnictví), té pravé víry (katolictví, protestantismus, islám ), další důvod ke společenským změnám, vzpourám, válkám a úpadku monarchií. Vlastnictví výrobních prostředků – kapitalismus – spousta živořících dělníků s pocitem nespravedlnosti opět snadno zneužitelných v revolucích mířících ke společenským změnám, v dobrém k občanství a demokracii, ve zlém k diktaturám. Aby to nebylo jednoduché je potřeba hlásat o vlastnictví silného, bohatého a velkého národa – nacionalismus . V minulém století se přidává ještě vlastnictví správné rasy – fašismus a společenské vlastnictví v budoucnosti – komunismus. Jak jinak toho dosáhnout než pomocí diktatury, po předchozí propagandě a zapojení elit chápajících nutnost změny a doufající v lepší příští, bez bídy. Kde byli ekonomové? Co financovali finančníci?

Dost důvodů ke vzniku ideologií a soubojů ve válkách. Přesto dále miliony lidí chudnou materiálně i morálně (svojí přetvářkou ). Zeměpisně za humny na západ, vládnutí se sociálnědemokratickou ideologií, ale v demokracii, mají dobré hospodářské výsledky.

Nedávno, co je to patnáct let, nastává převrat, máme demokracii a svobodu. Pravo – levé vládnutí. V zájmu hmotného vlastnictví ekonomové a finančníci nepřipustili vznik nové hierarchie hodnot, po té co se ta totalitní zhroutila. Pan profesor Klaus, co by ministr financí a předseda vlády, byl první kdo nastolil podmínky pro odměňování bez výkonu. Zajímalo by mne jaká hodnota se vytvoří převáděním peněz z účtu na účet. Jistěže nepotřebujeme revoluční převrat, ale v probíhající globalizaci, zatím preferující trh a zisk, potřebujeme pokoru k zákonům přírody se skromnou spotřebou energií a hierarchii hodnot s úctou k životnímu prostředí.Kdo jiný než vzdělaná elita, včetně ekonomů a finančníků, by měl vytvořit novou ideologii o vlastnictví hmotném, názorovém a víry v činnosti občana pro budoucí činorodý život, materiálně skromný, duchovně a tvořivě bohatý. Bylo by zajímavé v nové ideologii definovat vztah peněz k morálce. Jaké užití financí je morální, co je již podvod či zločin. A také pokládám za důležité v ekonomice aplikovat zákon o zachování hmoty. Když se někde hromadí či přibývá jinde nutně schází a ztrácí se.

Stranické konfrontační jednání svědčí o malosti, touze po moci vůdců a materiálním vlastnictví menšiny. Nic přitažlivého pro občana s běžnými starostmi.

Děkuji za čas na toto naivní čtení a pochopení občas neoptimistického občana.

Jaromír Šikl – chemik

V Praze dne 22. listopadu 2004.




Další články tohoto autora:
Jaromír Šikl

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku