Neviditelný pes  |  Zvířetník  |  Ekonomika  |  Věda  |  SciFi Středa 24.11.2004
Svátek má Emílie
  Výběr z vydání
 >POLITIKA: Ustojíme vládu jedné strany?
 >ARCHITEKTURA: Podivuhodné stavby - Dům Diamant
 >SPOLEČNOST: Sedmnáctý listopad na ulici
 >EKOLOGIE: Budoucnost Šumavy je dál předmětem sporu
 >EVROPA: Český přínos EU v konfrontaci s trhem
 >RODINA A PŘÁTELÉ: Jak je to s vínem
 >SVĚT: V kaňonech Utahu (1)
 >SPOLEČNOST: Je po volbách – občane neobtěžuj
 >DOPIS: P.T. Neff Ondřej
 >PROFIL: Chris Maser
 >HUDBA: Glen Hansard aneb Dobeška nejen sklepácká
 >PENÍZE.CZ: Životní pojištění: tajemná výše provizí
 >PŘÍCHOZÍ VÍTANÍ A NEVÍTANÍ: Jejich dopad
 >POLITIKA: Občas je dobré si komunisty vyslechnout
 >PŘÍBĚHY ČESKÉ JUSTICE: Příběh patnáctý - Veřejně o neveřejném

 >>> HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  
 
24.11. PROFIL: Chris Maser
Petr Horák

"Nikdo si nemůže přivlastňovat ideu. Nikdo z nás není výhradním příjemcem myšlenky. Žádná z myšlenek není dokončená. ... Myšlenku si můžete půjčit, ale nikdy vlastnit."

Autor výroku, jež je uznávaným odborníkem na poli zoologie (vystudoval zoologii obratlovců) a ekologie, je ve Spojených státech amerických poměrně uznávanou osobností. Přírodní společenstva zná více než dokonale - více než dvacet let strávil na cestách po celém světě (Evropa, Egypt, Nepál apod.), aby pracoval v lesích, křovinatých stepích, subarktických oblastech, pouštích a travnatých oblastech. Pak si však uvědomil, že věda není schopna odpovědět na obrovskou část otázek, jež jí společnost předkládá Zatímco věda už zná více či méně dokonale biofyzikální vztahy a pochody, společnost klade otázky týkající se hodnot člověka.

"Před třiceti lety jsem si položil otázku: Jak může člověk napravit svět? Když ta otázka nabyla tvaru, přišla odpověď odkudsi z kolektivního povědomí, které slouží jako archív idejí všech dob: ´Ti, kdo povznesli lidstvo směrem k lepšímu vědomí, byli vynikajícími řečníky a / nebo spisovateli.´"

V polovině devadesátých let se Chris Maser vzdal vědecké dráhy, aby se snažil o sloučení vědeckého poznání s lidskými hodnotami a vytvářel trvale udržitelná společenství. Při tom se samozřejmě nevyhnul řešení konfliktů. Je rovněž editorem knižní edice o těchto trvale udržitelných společenstvech:

Resolving Environmental Conflict: Toward Sustainable Community Development (1996)

Sustainable Community Development: Principles and Concepts (1997)

Setting the Stage for Sustainability: A Citizens Handbook (1998)

Vision and Leadership in Sustainable Development (1998)

Náplní těchto knih je problematika, typická pro dnešní dobu a dnešní společnost: polarita egocentrizmus - vědomí si existence jiných, rozhodování se s ohledem na příští generace, zodpovědnost za vlastní budoucnost a podobně.

"Dítě opustí lůno matky se svým vlastním prožitkem zevnitř dělohy a procesu zrození. Tyto prožitky nemůže nikdy nikomu sdělit, dokonce ani matce. I matka má na druhou stranu svůj vlastní zážitek z porodu, o který se nemůže nikdy podělit se svým dítětem, i když tvořili spolu po devět měsíců jeden celek, což je pravděpodobně největší blízkost, jakou může lidská bytost zažít. Když zemřeme, opouštíme tento svět, aniž bychom se mohli s kýmkoliv podělit o tuto zkušenost; a to i když jsme obklopeni rodinou a přáteli."

Stejnou náplň mají i následující tituly. Ty však už do předcházející edice nepatří:

Sustainable Forestry, Philosophy, Science, and Economics (1994) - jak už název napovídá, jde v této knize o popis stabilního ekosystému.

From the Forest to the Sea: Ecology of Wood in Streams, Rivers, Estuaries, and Oceans (1994) - zde je o propojenost všeho se vším. O propojenost, kterou ke své škodě ignorujeme.

Maserovo dílo čítá dohromady kolem 250 knih a článků, v nichž lze snadno vystopovat jeho hlavní záměr: vytvořit harmonický vztah mezi lidskou společností a přírodou.

"V čínštině se slovo krize zapisuje dvěma znaky: ´nebezpečí´a ´příležitost´. Jinými synonymy pro krizi jsou křižovatka, rozcestí. V každé krizi máme dvě možnosti volby - konstruktivní a destruktivní. V Přírodě činí rozhodnutí Příroda. V lidské společnosti je rozhodnutí na nás. To, že máme sklon vyhýbat se změnám a lpět na svém pohodlí, nás nepřipravuje o možnost konstruktivní volby, pouze to znamená, že jsme se rozhodli hájit svá omezení namísto rozvíjení svých možností. Ovšem rozvoj vlastních schopností v sobě zahrnuje i prvek nebezpečí."

Uvedený citát pochází z předmluvy ke knize Přeměněný les, jež vyšla v češtině a je výsledkem studia lesů Spojených států amerických, především západního Oregonu. Název sám vypovídá, o co v knize jde - o popis lidských chyb při spravování lesů a o možnosti jejich nápravy. Na posledních stránkách knihy rovněž najdeme Maserovy postřehy z návštěvy lesů na Čergově na východním Slovensku v roce 1992.

A čím se Chris Maser zabývá poslední dobou? Zatímco v letech 1975 - 1987 pracoval v Úřadu pro obhospodařování půdy při Ministerstvu vnitra Spojených států, v současné době poskytuje soukromé konzultace a expertízy. Velmi často přednáší - a to v USA a Kanadě.
Další články tohoto autora:
Petr Horák

Počet přístupů na stránku:

Komentáře ke článku