NEVIDITELNÝ PES    //   EUROPE'S   //    ZVÍŘETNÍK   //    BYDLENÍ   //    EKONOMIKA   //    VĚDA   //    SCI-FI   //    SWNET
  
Úterý 25.7.2000
Svátek má Jakub

 Rubriky:
Svět
Politický cirkus
Rodina a přátelé
Bartovy příhody
Zábava
Kultura
Společnost
Doprava
Historie
Mejlem
Ekologie
Internet
Drogy
Telekomunikace
Média
Politika
Šamanovo doupě
Mrožoviny
Litery
Slovenská kronika
Stručně
Kronika dne

TOP 50, TOP 100
Archiv vydání
Stálice


 Výběr z vydání:

Pes CLASSIC 25.7.2000

LŽI: Nechutná Nomura, Holáňovy archivy a Březinovo sportování s modrou.

DOPRAVA: Alkohol za volantem - proč nesouhlasím

IPB: Ovlivní zásah státu privatizaci Komerční banky?

POLITIKA: Balkánská strategie EU není tak bezzubá, jak vypadá

TELECOM: Jak to bylo s valnou hromadou

RODINA A PŘÁTELÉ: Zápasím s bolavými zády

PSÍ PŘÍHODY: Záhada pro otce Browna (nebo jiného detektiva)

CHTIP: Perličky amerických školáků

ŠAMANOVO DOUPĚ: Svatební houby

ARCHITEKTURA: Jak se povedla nová instalace ve Veletržním paláci?

LITERY: Trojnásobná proměna podle Kafky (doporučená četba)

SLOVENSKO : Budoucí “spravedlivý” o gangstrovi mlčí

AUSTRÁLIE: Zimní radovánky

VZDUCHOPLAVBA: Balonová show v Seči zahájena

 Hledání:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost >> Telekomunikace

25.7. TELECOM: Jak to bylo s valnou hromadou
Martin Mosinger
Tedy nejprve se konala "mimořádná valná hromada" 13.2.1995. Na této valné hromadě byl přítomen tehdy ještě jediný akcionář - FNM, reprezentovaný panem Doc. Karlem Dybou, jenž byl v té době ministrem hospodářství. Plná moc, kterou se prokazoval, byla vystavena dne 24.8.1993. To je první důvod neplatnosti plné moci - SPT TELECOM, a.s. byl totiž založen až k 1.1.1994 a tudíž v době vystaveni plně moci FNM ani nemohl být akcionářem společnosti, jenž neexistovala. (O jejím založení bylo rozhodnuto až 10.9.1993) Tento argument přijal mj. Krajský obchodní soud jako jeden z důvodů neplatnosti valné hromady. Plná moc ze dne 24.8.1993 byla vystavena "na základě" příkazní smlouvy mezi FNM a Doc. Karlem Dybou, ovšem ze dne 14.2.1994. Ovšem podpis příkazní smlouvy naprosto neodpovídal jejímu záhlaví - podepsáno bylo totiž Ministerstvo hospodářství zastoupené ministrem Karlem Dybou. Krajský obchodní soud vzal za prokázané, že plná moc že dne 24.8.1993 byla podepsána bianco - tedy bez vyplnění všech náležitosti plné moci, jako je osoba zmocnitele, účel jejího vystavení, jenž byly dopsaný o několik měsíců později. Toto přiznala dokonce i obhajoba s tvrzením, že "na FNM měli těch plných mocí tolik, že to nešlo jinak zúřadovat". Námitky žalobce byly soudem uznány. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Krajský obchodní soud v Praze rozhodl rozsudkem dne 10.5.1996 o neplatnosti usnesení valné hromady SPT TELECOM, a.s ze dne 13.2.1995.

Ovšem jak se dalo čekat, Telecom se odvolal. Jeho odvolání vyslyšel Vrchní soud v Praze a dne 25.2.1997 zrušil rozsudek prvoinstančního soudu a zvrátil neplatnost usnesení valné hromady. Tento rozsudek již byl pravomocný, Telecom se mohl radovat, neboť proti rozsudku Vrchního soudu se nelze odvolávat. Mimochodem ten den poklesly akcie Telecomu asi o 8%. Existuje však možnost tzv. dovolání k Nejvyššímu soudu, což byl další krok. Ovšem Nejvyšší soud ani nesvolal jednání a rovnou o věci rozhodl - suše potvrdil verdikt Vrchního soudu. V tu chvíli začalo být opravdu zlé, několik známých notářů a právníků z toho mělo hrůzu a říkali, že jestli tohle je platná plná moc, tak je do naprostá právní katastrofa. Rozsudky Nejvyššího soudu totiž fungují jako tzv. judikáty, lze se v obdobných případech na ně odvolávat a jsou určitým způsobem závazné. Pokud by se v českém právu usídlil jako precedenční případ výše uvedené plné moci, tak by následky byly doslova nedozírné. Představme si situaci, kdy pověřím někoho, aby vykonával práva, která sám nemám (např. k majetku, který nevlastním) a přesto úkony, jim provedené jsou platné!

Při pocitu, že soudy se asi obávají věc rozhodnout podle práva (s čestnou výjimkou JUDr. Svatavy Cestrové z Krajského obchodního soudu v Praze) zastavili jsme všechny ostatní žaloby na valné hromady SPT TELECOM, které by vedly k okamžitému zrušení strategického partnerství, a obrátili jsme k Ústavnímu soudu, aby napravil nebezpečný precedens. Pravdou je, že jsem ani nedoufal ve vítězství práva - a přece. Ústavní soud svým nálezem zrušil rozsudky jak Vrchního soudu, tak soudu Nejvyššího. Celá věc je tedy nyní de facto ve stavu po rozsudku Krajského obchodního soudu, který rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady. Nyní se uvedenou valnou hromadou bude zabývat - již podruhé - Vrchní soud v Praze. A jeho zkoumání nebude vůbec snadné, neboť Ústavní soud jej zavázal, aby mj. objasnil, kdo a koho na valné hromadě zastupoval. Pokud bylo pověřeno Ministerstvo hospodářství, je plná moc neplatná z prostého důvodů, ministerstva totiž nemají právní subjektivitu. Pokud by soud došel k závěru, že pověřen byl Karel Dyba, coby fyzická osoba, v té době ministr, tak je to rovněž neplatná, neboť fyzické osoby-ministři výslovně nesmějí takovouto činnosti ze zákona vykonávat s ohledem na střet zájmu.

Martin Mosinger
Další články tohoto autora:
Martin Mosinger

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: