NEVIDITELNÝ PES    //   EUROPE'S   //    ZVÍŘETNÍK   //    BYDLENÍ   //    EKONOMIKA   //    VĚDA   //    SCI-FI   //    SWNET   //    BAZAR   //    PARAGRAF
  
Pátek 19.1.2001
Svátek má Doubravka

 Hledání:
 Výběr z vydání:

USA: Souboj o MHz

BURIANOVO KAFE: Kanárek v respiriu

DOKUMENT: Trestní oznámení na Jindřicha Beznosku

GNU: Licenční smlouvy autorů volně šiřitelných programů jsou neplatné!

TELEVIZE: Selhání sdělovacích prostředků

AFÉRA: Cuba Libre!

SPOLEČNOST: Bezdomovci na mraze

PSI: Jeden metr, jeden pořádek, jeden zákon

SPOLEČNOST: Ochrana osobních údajů je nedostatečná

MEJLEM: O Kubě a církvi

PSI: Dopis chovatelům

PENÍZE: V pojišťovně vám rádi poradí, pokud se ale dovoláte

SLOVENSKO : Hitler straší v Praze i Bratislavě

KUBA: Stanovisko ke krokům organizačního výboru

POLITIKA: Fenomén zvaný opoziční smlouva
 Rubriky:
Svět
Politický cirkus
Rodina a přátelé
Bartovy příhody
Zábava
Kultura
Společnost
Doprava
Historie
Mejlem
Ekologie
Internet
Drogy
Telekomunikace
Média
Politika
Ekonomika
Šamanovo doupě
Mrožoviny
Litery
Slovenská kronika
Stručně
Kronika dne

TOP 50, TOP 100
Archiv vydání
Stálice

 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost >> Internet

19.1. GNU: Licenční smlouvy autorů volně šiřitelných programů jsou neplatné!
Lucie Rambousková

Značné rozčarování mohou prožít ti autoři počítačových programů, jestliže ke svým programům připojili licenční smlouvu dle znění Obecně veřejné licence GNU, protože její znění do 30. listopadu tohoto roku nebylo v souladu se zákonem a z tohoto důvodu jsou tyto smlouvy neplatné.

Je možné, aby skutečně tyto smlouvy byly z důvodu nedostatků v minulé právní úpravě neplatné? Bohužel na tuto otázku lze odpovědět, dle mého názoru, jedině kladně. Toto mé tvrzení vychází z několika skutečností. Do 1. prosince tohoto roku právní řád neumožňoval uzavření takové smlouvy, jejímž předmětem by bylo udělení svolení uživateli šířit autorovo dílo, aniž by se zároveň v této licenční smlouvě neposkytovala autorská odměna autorovi díla. Víme-li, že počítačový program je chráněn jako dílo literární a při vědomí znění licenční smlouvy GNU, lze tvrdit, že k právotvornému uzavření smlouvy, jíž programátor (či jiný nositel autorských práv) zpřístupňoval uživateli jeho program, nemohlo nikdy dojít. Ve smlouvě by totiž musela být mimo jiné náležitosti specifikována autorská odměna, což se již z logiky věci vylučovalo s principem bezúplatnosti, na kterém jsou volně šiřitelnými programy postaveny.

§ 22 odst. 3 již neplatného autorského zákona (zák. č. 35/1965 Sb.) stanovil obligatorní (nutné) obsahové náležitosti takových smluv, jež byly nadto navíc kogentní povahy - smluvní strany se od zákonné úpravy nemohly odchýlit. Jejich nedostatek má zásadně za následek neplatnost (srov. § 14 odst. 2 AutZ a § 39 obč. zákoníku). Pak tedy "smlouvy" uzavřené na základě znění Obecně veřejné licence GNU jsou neplatné, právně k nim jakoby nikdy nedošlo, a tak ani neposkytují ochranu autorům počítačových programů. Je třeba mít na mysli, že autoři přikládali ke svým programům licence GNU jedině z důvodu, aby dílům poskytli ochranu volné šiřitelnosti a nemožnosti této volné distribuci zabránit.

Nová právní úprava nedostatky starého zákona odstranila (umožnila za dodržení zákonných požadavků bezúplatnost licenčních smluv), ale nám vyvstalý problém přesto nijak neřeší. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí předpisy dosavadními (tedy minulým AutZ). Když však takový vztah ani nemohl vzniknout, tak se není ani "čím" řídit. Důsledek této absurdity je jediný. Žádný program (např. Linux), který byl distribuován na podkladě Obecně veřejné licence GNU, nebyl a není distribuován na základě licence a je tudíž užíván nelegálně.

Proč nastalý stav dříve "nikomu nevadil" a nyní by mohl přinést uživatelům a tvůrcům volně šířitelného software velké problémy? Je to zejména z toho důvodu, že dle nového auroského zákona zde existuje díky nedostatkům v něm samém riziko kolektivní správy k softwarovým produktům. V případě, že by byl takový kolektivní správce rozhodnutím ministerstva kultury ustanoven, přestalo by platit při šíření volně šířitelného software ono známé "není žalobce, není soudce" (viz. článek: "Budeme platit za free software?") a rázem by nastal poměrně složitý právní stav pro všechny uživatele, ale i tvůrce volně šířitelného software.

Co z výše uvedeného plyne a jak lze danou situaci řešit? Na www.zastudena.cz jsme urychleně připravili znění "Obecně veřejné licence GNU pro Českou republiku", která je v souladu s novým autorským zákonem. Doporučení tudíž může znít - stáhněte si toto znění a přidejte jej k vámi užívaným volně šiřitelným programům, a to jak autoři, tak i uživatelé těchto programů. Pro autory programů je doporučení s dodatkem, aby své programy šířili s takto upravenou licenční smlouvou. Abyste propříště svá díla ochránili, přikládejte znění této licence vždy ke svým programům. Jinak nemůžete mít jistotu, kdo se kdy pokusí volnému šíření Vašeho programu zamezit a třeba inkasovat za něco, co jste Vy vytvořili jako zásadně bezplatné a volně šiřitelné dílo. Na závěr připojím ještě výzvu směrovanou k autorům volně šířitelného software, kteří mohou zanechat na www.zastudena.cz na sebe kontakt, aby jsme byli schopni včas všechny tyto autory informovat o dalších našich krocích. Tyto naše kroky se budou ubírat směrem na ochranu tvůrců volně šířitelného software v souvislosti s rizikem možného vzniku kolektivní správy k software v ČR a k ochraně před zneužitím open source software případně jmenovaným kolektivním správcem.

Lucie Rambousková
Další články tohoto autora:
Lucie Rambousková

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: