NEVIDITELNÝ PES    //   EUROPE'S   //    ZVÍŘETNÍK   //    BYDLENÍ   //    EKONOMIKA   //    VĚDA   //    SCI-FI   //    SWNET   //    BAZAR   //    PARAGRAF
  
Pondělí 5.2.2001
Svátek má Dobromila

 Hledání:
 Výběr z vydání:

ARMÁDA: Česká armáda odrazuje od dalšího rozšíření NATO

MICHAEL ŽANTOVSKÝ: Komentář týdne 30.1. - 5.2. 2001

SČÍTÁNÍ LIDU: Poslanci ODS na vlně populismu?

POLITIKA: Pavel Rychetský na válečné stezce

INTERNET: Jeden ze 6 miliard nesmí na Klausovu stránku

MROŽOVINY: Vysokoškolákem za Císaře

RODINA A PŘÁTELÉ: Jak jsem bloudil v ulici Ďáblicích

PENÍZE: Nesnášet vejce do jednoho hnízda

PSÍ PŘÍHODY: Náročné odklízení sněhu aneb Hra na ledního medvěda

SLOVENSKO : Dzurinda prohrál na body

MEJLEM: O bordelu v zemi a hesle Politici na Kubu, o nedělní Partii

MYSLIVCI: Pole pro volný výstřel - odpověď

MYSLIVCI: Odpověď Davidovi Vacovi

MYSLIVCI: Pochyby nad návrhem mysliveckého zákona

MYSLIVCI: Paragraf 224
 Rubriky:
Svět
Politický cirkus
Rodina a přátelé
Bartovy příhody
Zábava
Kultura
Společnost
Doprava
Historie
Mejlem
Ekologie
Internet
Drogy
Telekomunikace
Média
Právo
Politika
Ekonomika
Šamanovo doupě
Mrožoviny
Litery
Slovenská kronika
Stručně
Kronika dne

TOP 50, TOP 100
Archiv vydání
Stálice

 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost >> Internet

5.2. INTERNET: Jeden ze 6 miliard nesmí na Klausovu stránku
Kamil Lamač
Otevřený dopis Václavu Klausovi:

To není "technické sdělení", ale neuveřitelný politicko-mocenský zásah nehodný vás i naší demokracie roku 2001

Vážený pane předsedo PSP ČR a ODS,

30. ledna t.r. jste, pod pod nevinným názvem "Technické sdělení" světu oznámil, že jste provedl, ve skutečnosti politicko-mocenský a podle názoru mnohých také nedemokratický zásah a opatření, když jste se, ex post, bez jakéhokoliv uvedení pravidel, rozhodl dát příkaz svému technickému personálu, aby mne , jako jedinému člověku v naší zemi a na světě, s okamžitou platností znemožňovali přístup na diskuzní fórum na vaších webových stránkách tak, jak jej má zbývajících 10 miliónů spoluobčanů doma a 6 miliard lidí na světě.

Své, v prvním roce 3. tisíciletí neuvěřitelně diskriminační opatření, se snažíte zdůvodnit tak, že "Není však možné" a že "V tom není možné pokračovat", tedy v tom, aby všichni měli stejný přístup. Uvádíte váš dojem, že diskuse je "dominována jedním člověkem". Na tento váš, i po kauze ČT a jiných zkušenostech stále ještě trochu šokující krok, reagují mnozí účastníci fóra velice konkrétní kritikou a pozastavují se nad tím, že i v době internetu a serverových kapacit, se potřebujete uchylovat k takovýmto, věcné debatě se vyhýbajícím, mocenským opatřením. Přitom produktivita jiných přispěvatelů fóra, kteří mají to štěstí, že vás obecně a jednoznačnš podporují, vám nikdy nijak nevadí. A vy sám, pokud se týká vaší vlastní píle a produktivity, se i tam hodnotíte kladně tím, že jste od listopadu měl projevů a článků, "víc než všichni ostatní čeští politikové dohromady". To, že člověk, natož volený zástupce, komunikuje a co nejvíce, jsem, jak víte, vždy hodnotil kladně. Vzhledem ke mně to ale užíváte jako důvod k uvedenému (ano) brutálnímu zásahu poté, kdy jste si, místo věcné reakce, "vypomáhal" tím, že jste mne třeba odbyl útokem ad hominem a slovy "Vynechám-li pana Lamače, který má nepochopitelně času na sezení u internetu..." Je to skutečně důstojný a žádoucí příklad věcné debaty a měření sobě a všem stejným metrem?

Jako další důvod vašeho amputování mé možnosti participace uvádíte, že "Diskusní fóra byla zamýšlena tak, aby byla diskuse vedena na téma mého původního textu, nikoli na libovolné téma, které si volí někdo jiný." Přitom, stejně jako v případě "důvodu" četnosti příspěvků, i jakéhokoliv tématu se, směrem k vám i ostatním účastníkům, týkající příspěvky jsou vámi nejen tolerovány, ale i označovány za "milé", pokud vás chválí a prokazují vám a vaší straně oddanost. Vaším posledním argumentem je, že uvedené stránky jsou soukromé. Ale jak mnozí upozorňovali, hned po 9. říjnu (kdy jste, ne jako neznámý občan Klaus, ale jako předseda PSP ČR, byl pozván a promluvil na INVEXu a, za asistence paní Bobošíkové, jste světu svojí webovou adresu oznámil), stránky jsou možná soukromé, ale rozhodně ne osobní, jak jste původně uváděl. Tedy stránky občana Klause. Kde se dělí o své záliby, koníčky, rodinné události a třeba i odborné zájmy občana-ekonoma. Opak je a vždy byl pravdou. Kromně účelově koncipované autobiografie, o které se mnozí domnívají, že má pomoci elegantně a "bez ztráty květiny" překlenout všechna léta před rokem 1989 a prezentovat vás z dnešního pohledu a potřeb co nejlépe, tyto stránky jednoznačně slouží mnoha konkrétném i všeobecným, fundamentálním politickým cílům předsedy ODS a předsedy PSP ČR, tedy jednoho z nejvyšších ústavních činitelů v zemi. Neboli, jsou asi tak "osobními" stránkami občana Klause, jako jsou "občanovi" Klausovi adresovány a jím přijímány tucty pozvání na placená nebo s výdaji hrazená vystoupení v cizině. Ty přece nedostává "občan" Klaus, dokonce ani "ekonom" Klaus, ale, defakto a výlučně, jen "bývalý premiér ČR" a současný "předseda Parlamentu ČR" Klaus. Kdo tvrdí něco jiného, nemá pravdu. Pozvánky na tyto a všechny prezentace, byť neoficiální, a to nejen v cizině, také audienci sdělují, že jde o předsedu Parlamentu ČR a/nebo bývalého premiéra ČR. Na neznámého občana nebo jen ekonoma Klause by organizátoři už vůbec nikoho nepřitáhli. A takový občan nebo ekonom by nemohl do rodinného rozpočtu takto každým rokem přinést, oficiálně, kromě hrazených cest, extra 2 miliony Kč. Abychom nebyli na omylu. Já vám je vůbec nezávidím a máte pravdu, že třeba Jágr nebo Bílá si vydělávají víc. Mne v tomto kontextu nezajímá ani to, zda je podle našich zákonů možné, že ústavní činitel peníze za vystoupení bere a když je bere, že si je může ponechávat a nemusí je hned dávat na dobročinné a podobné účely. Doufám, až naše demokracie a právní prostředí dospějí, Ústavní soud i v těchto věcech, a také s konečnou platností, rozhodne.

Nelze se ubránit dojmu vaší, možná lidsky přirozené snahy "jíst koláč a ponechat si ho celý". Tedy vydávat se za soukromou osobu, občana Klause, a utíkat se k argumentu, že jím jste, když je to výhodné, přitom ale jednoznačně a defakto výlučně vystupovat a pracovat jako politik (zastávající navíc vysokou ústavní funkci). Přitom, i v tomto "neoficiálním" kontextu, se necháváte oslovovat a počínáte si jako předseda PSP ČR, tedy ten, který má sloužit a reprezentovat nás všechny. Tato dvojjakost není nepodobná vašemu a Zemanovu příspěvku moderní politické praxi, tzv. "smlouvě o politické stabilitě v zemi," která je systematicky kritizována nejen doma ale i vládami demokratického Západu. Tato dvojjakost vám umožňuje to, že nemusíte jít do vyhnanství opozice, ale podílíte se na rozhodování, máte řečnickou tribunu a vystupování v záři reflektorů, přitom se stále vydávat za, byť smluvně "opozičního", lídra.

Váš krok, kterým jste mne, spoluobčana, kterému jde o co nejlepší pravicově liberální politiku v zemi, který nebyl a není vůči vám šablonovitě kritický, který užívá jen věcných a relevantních, pokud možno doložených argumentů, takto "vyřídil", je, podle mne i jiných, dalším varovným indikátorem a ukazuje na to, co si jistě ani vy, ve vašemm jednání a postojích, nepřejete vidět. Jak jsem uvedl v minulosti, na rozdíl od mnohých, včetně vás, jsem měl to štěstí, že i díky svým rodičů a otce, který v 50. letech zemřel na Borech, jsem nemusel v sobě ani demokrata, ani pravicového liberála, "objevovat" až po listopadu. Tedy když to již bylo zcela bezpečné a někdy potenciálně profitabilní. Pravicovému liberalismu jsem se také, na rozdíl od spoluobčanů, kteří se domnívají, že nekritickou podporou vás a ODS, podporují pravicově liberální politiku, dokonce anglosaské inspirace, měl možnost učit ne od vás, ale přímo od "originálů" v USA. Ne tedy od vaší, nezlobte se, často k nepoznání karikované domácí verze. Tak, jak svého času řekl senátor Bensen oponentovi v prezidentských volbách, který se chtěl otírat o odkaz a image JFK :"You are no Jack Kennedy and I knew and remember the original, (Nejste žádný Jack Kennedy a rozpoznám a pamatuji si na originál)," musím konstatovat, bohužel již více let, že vy, hlavně díky neochotě růst a lépe chápat podstatné, v mnohém a zásadním nejste pravicový liberál, natožpak anglosaského modelu, za kterého se vydáváte.

Vaše opatření, může být projevem toho, že na věcnou debatu zřejmě nemáte, že se vlastně bojíte a síle svých věcných argumentů nedůvěřujete. Ostatně i většina věcných, seriózních otázek a argumentů, které měly tu smůlu, že nebyly na vaší adresu pochvalné nebo oslavné, postihlo vaše ošetření, které v drtivé většině znamenalo přehlížení. Nevěcné znevažování přispěvatelů, kteří takové otázky a argumenty prezentují i útoky ad hominem ani vám, vysokému ústavnímu činiteli, zkušenému politikovi, kterého si jiní berou za vzor, jak téměř 4 měsíční archivy stránek jednoznačně dokládají, nejsou cizí. Ale věřím vám že si to, přes technickou podporu, kterou z titulu svých funkcí máte, často ani neuvědomujete. Nakonec ani váš dobrovolně přijatý slib "souhrnných odpovědí" v tak aktuálném formátu, jakým je fórum internetu a politická situace u nás doma nebo na Kubě, jak vám i jiní připomínají, neplníte. Vaše poslední "souhrnná" odpověď, typicky nesoucí charakteristiky selektivity reagovat nebo chválit ty příspěvky, co vás chvalí, ignorovat ty, které, ač věcně prezentují názory a otázky, vidíte jako nepříjemné a neslibující snadné politické "body", byla tuším 27.12.2000, tedy před 5 týdny! Ve veřejném životě země, za jejiž chod si opakovaně a dobrovolně na sebe berete nemalý podíl zodpovědnosti, se mezitím mnohé událo a mnoho občanů, tedy skutečných pánů v zemi, se na uvedených stránkách na vás obrátilo s dotazy a názory, spoléhaje se na váš slib, že budete, byť souhrnně, odpovídat.

Protože nemohu souhlasit s tím, jak jste tuto závažnou věc interakce předního ústavního činitele v zemi s námi, občany "vyřešil", sděluji vám, že do té doby, než budou "pravidla hry" i na stránkách předsedy ODS a PSP ČR taková, že nebudou takto postihovat mne, či jakoukoliv jinou osobu především proto, že se vám některé její věcné a slušně prezentované názory a otázky nelíbí, budu se obracet s žádostí o pomoc, aby mi, jako v britském Parlamentě, americkém Kongresu a nepochybně i v naší Sněmovně, "slovutní páni a paní" účastníci fóra, pokud si tak budou přát, "yield the floor" (dali slovo) se svého (doufám že vámi jim za trest poté neomezeného) přídělu tam, kde bych považoval za vhodné přispět dalším příspěvkem a umístí jej, s označením původu, na fóru pod jejich e-mailovou adresou. Z kritických ohlasů na vaše, jinou érou zavánějící mocenské opatření se domnívám, že se najde dostatek spoluobčanů, kteří v tomto pomohou. Zda se nakonec rozhodnete umožnovat jen jeden nebo jakýkoliv jiný počet příspěvků, to je, a to vám neberu a přiznávám, jenom na vás. Ačkoliv tím, jak někteří již poukazovali, omezíte debatu. Ať je vaše, pokud možno napřed formulované a pokud možno jednoznačné pravidlo tímto směrem jakékoliv, žádám vás, jako demokrata, natožpak inspirovaného anglosaským modelem, aby jste jej pak důsledně uplatňoval na všechny účastníky fóra a měřil všem naprosto stejným metrem.

Do té doby, než znovu zavedete, tentokrát napřed oznámená, ať již jakákoliv, ale rovná pravidla pro věchny, budu se tímto otevřeným dopisem obracet a třeba žádat o pomoc (protože jsem jen bezmocný a finančně slabší občan vůči mocnému veřejnému činiteli a protože se domnívám, že vaše akce není obecně správná, žádoucí a že je naopak nebezpečná), na internetová a jiná média, pravicové politické strany doma i v zahraničí, tiskové agentury, think tanks, akademické instituce a jiné instituce a osobnosti, které by v nápravě mohly pomoci nebo by, k užitku rozvoje demokracie a pravicové politiky u nás doma, měly o tomto vašem jednání vědět.

Přeji vám, aby jste žil a pracoval pro tuto zemi ve funkcích, které zastáváte s vědomím, že v demokratické společnosti a veřejné debatě se spoléháme, hlavně ve vztahu představitele země k občanovi, především na pádnost a přesvědčivost našich věcných argumentů. Já se, pokud vím, takovými zásadami řídim. Kdy si nepomáháme útoky ad hominem a jinými zástupnými, byť stále se příliš často vyskytujícími praktikami. A kdy jsme schopni odolávat politicko-mocenským pokušením jak to teď, i pro anály historie, dokumentuje vaše výše zmíněné hrubě diskriminační, úlohu veřejného činitele zjevně nesprávně chápající znásilnění principů demokratické debaty a rovnosti spoluobčanů. Domnívám se, že hloubku problému také ilustruje vaše neúměrná, vědomně nebo jinak zavádějícím způsobem pojatá odpověď na mojí zmínku o užitečné potřebě "prezumce dobrého úmyslu" na naší politické a společenské scéně, kterou jsem uvedl ve svém blahopřání vám ke svátkům. Této mé doušce jste věnoval celý článek, který vám, předsedovi ODS a PSP ČR, 21.12.2000 ochotně uveřejnil Deník Bohemia pod titulkem "Vánoční zamyšlení." Bohužel, moji odpověď občana, kterého jste přechodem od "prezumce dobrého úmyslu" nepochopením nebo z jiných důvodů kritizoval poukazováním na existemci dobra a zla, Deník Bohemia odmítl uveřejnit.

Obecně se nemohu ubránit dojmu, že se bojíte. Dokonce i obyčejných, věcně a slušně formulovaných myšlenek spoluobčanů. A jak údajně řekl primátor Kasl, když za volební noci jste také zřejmě podlehl strachu a impulsivnímu jednání a údajně násilně zničil cizí mobil, i na toto platí, zvláště proto, že jste významným veřejným činitelem naší země: "To není dobré, to není dobré". Předadventní šturm s cílem mít spolehlivě řízenou ČT, ve světle tototo vašeho opatření, také vypadá tak, že spíše nahrává vašim kritikům.

Děkuji a budu se těšit na vstřícnou nápravu, směrem k ničemu jinému, než k rovnosti před zákonem i v přístupu a zacházení na veřejném debatním fóru předsedy PSP ČR a ODS.

Kamil Lamač

Kamil Lamač

Praha-San Francisko, 1. února, 2001

Praha-San Francisko, 1. února, 2001
Další články tohoto autora:
Kamil Lamač

Komentáře ke článku

Počet přístupů na stránku: