Pátek 29.3.2002
Svátek má Taťána

 Hledání:
 


 
 Výběr z vydání:

BURIANOVA KULTURNÍ OZDRAVOVNA aneb HLAS LIDU TROCHU JINAK

VOLBY: Poznámka z Ameriky

ÚVAHA: Ať platí bohatí

PROJEKT: Sokoli v srdci velkoměsta

POLITIKA: S Posseltem naostro

TÉMA: Odsun nebo vystěhování?

POLITIKA: ODS volí populismus a nacionalismus

ZDRAVÍ: Nejen na pomlázku...

DOPIS: Internet do škol

ZE ŽIVOTA: Na Hradě je veselo.

PENÍZE: Svět karet kreditních

CHTIP: Čtyři pitomci II.

SKRBLÍK: Vydělejte si na volbách!

ŠAMANOVO DOUPĚ: Slušní a neslušní komunisté

BIG BEN: Sudetská lež a pud sebezáchovy
 Rubriky:
 HLAVNÍ STRÁNKA  >>  Společnost  >>  Právo

29.3. ÚVAHA: Ať platí bohatí
Stanislav Reiniš
Když jsem dne 26. února uveřejnil ve Psu článek o tom, že Benešovy dekrety by měly být ještě jednou použity a majetek kolaborantů a zrádců až na úroveň okresních nomenklaturních stranických kádrů a estébáků by měl být zabaven, dostal jsem několik velmi zajímavých dopisů.

27.3. TÉMA: Nejsme v právním státě
Jaromír Morávek
V předsednictvu Svazu vlastníků půdy a soukromých rolníků ČR jsem od jeho založení v r. 1990. Za celé období prošlo mýma rukama tolik majetkoprávní agendy vlastníků půdy, že si mohu dovolit nadpis tohoto článku. Za vším, co bude dále popsáno, stojí nezvratné písemné důkazy a soudní rozhodnutí. Proti obrovské skupině vlastníků půdy a ostatního zemědělského majetku stojí několik tisíc dobře zorganizovaných podnikatelů, ruku v ruce s řadou politiků a dělají si v podstatě s cizím majetkem co chtějí, dokonce více jak si dovolili komunisté v komunistickém státě. Ono se však v podstatě o jiné než bývalé komunisty nejedná. A tak lze směle vzpomenout památný výrok bývalého předsedy KAN Bohdana Dvořáka: "Bývalý komunista je jako bývalý černoch".

25.3. PRÁVO: Nedostatky shromažďovacího zákona
Valentýn Plzák
První vážný nedostatek návrhu zákona spočívá v tom, že úřad nemá povinnost přijmout oznámení podané v kratší lhůtě, i když by byly splněny závažné důvody, které vedly k tomu, že svolavatel nemohl shromáždění oznámit dříve. Výkon shromažďovacího práva je tak ohrožen v případě nenadálých společenských událostí; lze si totiž snadno představit situaci, kdy vláda tajila svůj záměr (např.privatizaci podniku celostátního významu) a oznámila ho až těsně před uskutečněním, aby se vyhnula projevům nesouhlasu.

21.3. POLITIKA A ETIKA: Presumpce viny a dnešní morálka (4.)
Miloslav P. Jokl
Třetí faktor: Ztráta majetku
Sudetské obyvatelstvo bylo odsunuto bez majetku (všechny spojenecké země již předtím zkonfiskovaly veškerý německý majetek). Zabavený majetek byl chápán jako určitá forma válečných reparací.


18.3. BANKY: Podraz na zbylé akcionáře IPB?
Pavel Kuthan st.
Kam až se vyhrotila kauza s bývalou IPB díky nedostatečnému dozoru ČNB a prapodivným auditorským výsledkům souvisejících s jejím hospodařením už jistě každý ví.

16.3. POLITIKA: Eliško Wagnerová, zasáhněte!
Petr Žantovský
Senát vyhověl presidentu Havlovi a ustavil v pozici ústavního soudce Elišku Wagnerovou, dosavadní předsedkyni Nejvyššího soudu. Kolem tohoto jmenování se vedly četné diskuse. Měly dvojí charakter. Jedni zpochybňovali odbornou způsobilost Wagnerové, druzí její politickou nezávislost. Oba proudy kritiků se shodovaly v tom, že Eliška Wagnerová jakožto protegé Václava Havla posílí presidentovu politickou pozici.

15.3. BENEŠOVY DEKRETY: Platí, neplatí a podobné hry
Marek Liebscher
Vezměme si hypotetický příklad. K 1. lednu tohoto roku vstoupil v platnost Nový zákon o daních, který zvyšuje celkové daňové zatížení. Tento zákon však v sobě neobsahoval výslovné ukončení platnosti Starého zákona o daních, který platil do konce loňského roku. Který zákon je platný? Předběžně si řekněmě, že platí oba, ale věc je trošku komplikovanější. Starý zákon platí v tom smyslu, že veškeré daňové události do konce roku je nutno posuzovat podle něj, ale od 1.1. už nezakládá žádné daňové skutečnosti. Naproti tomu od 1.1. se vše zdaňuje podle Nového zákona, který však nemá vliv na daňové události roku loňského.

15.3. MÉDIA: Kodex České televize nesmí podepsat profesionál hodný toho jména
Irena Válová
O expertízu procedury a obsahu Kodexu České televize požádal dnes experta Rady Evropy a experty Mezinárodní a Evropské federace novinářů Spolek pro Media Observatory Česká republika.

15.3. PETICE: Znění. A jak dopadlo její předání?

předkládáme Petici proti zřízení Institutu dokumentace totality, včetně podpisů více než 160 historiků, archivářů, členů Konfederace politických vězňů a Českého svazu bojovníků za svobodu, kteří se připojují k již zaslaným odborným stanoviskům Ústavu soudobých dějin, České archivní společnosti, Slezského ústavu, Archivní správy aj., protože jsou přesvědčeni, že vytvoření takového úřadu představuje jen dílčí krok, jenž nemůže vést ke skutečnému vyrovnání se české společnosti s komunistickým režimem.

13.3. ZAMYŠLENÍ: Skandál ministra jasnovidce a nebezpečného úřadu
Pavel Jonák
Déle než dva roky se pozornost médií vrací k postavě JUDr. Václava Jakubíka, jenž se z vězeňského dozorce postupně vypracoval až do postavení náměstka policejního prezidenta, pověřeného řízením neuniformovaných složek policie.

13.3. MINULOST: Proces odškodnění trvá příliš dlouho
www.infoservis.net
logo Infoservisu „Němci nás za války vyhnali z domu, který spálili a tak jsme bydleli v domě po Židech." vzpomíná jedna z žadatelek o odškodnění.

11.3. BENEŠOVY DEKRETY: Bylo to nutné?
Stanislav Reiniš
Mám problém s tím, že si pamatuji. Proto mám k česko - německým vztahům svůj specifický vztah. Svůj zápas o osobní přežití podnikám již od začátku třicátých let (1931) a pamatuji si. Žili jsme od roku 1935 ve městě těsně u hranic pozdějšího protektorátu, s určitým množstvím Němců. Někteří mí kamarádi z německých rodin se najednou začali měnit v nácky a dospělí se měnili ve fanatiky. Někteří ne.

9.3. PRÁVA DÍTĚTE: Spravedlnost dětem
Luboš Patera
V ČR se každoročně setkává více než 30 000 dětí s rozvodem nebo rozchodem svých rodičů. I těchto dětí se týkají ústavně zaručená základní práva upravená Úmluvou o právech dítěte. Jde zejména o právo znát své rodiče a právo na péči obou rodičů

9.3. TÉMA: Znovu týrání zvířat

Etika v Chovech vyzývá občany, aby nákupem vajec z klasických chovů nepodporovali týrání zvířat.

6.3. TÉMA: Češi, Němci a Evropa
Jaroslav Teplý
Další zajímabý příspěvek do diskuse na téma Benešovy dekrety.

5.3. NÁZOR: Kojzar by se radoval
4.3. TÉMA: Ponechme dětem právo žít
2.3. PRÁVO: Zločin a trest?
28.2. DIDEROT 2002: Encyklopedie (a má hloupost) za všechny prachy
27.2. NÁZOR: Milostí v nemilost
26.2. TÉMA: Češi - národ zbabělců?
26.2. TÉMA: Vyhasly Benešovy dekrety?
26.2. TEMELÍN: Fagánku náš, copak to děláš?
20.2. TÉMA: Správní řád v zajetí virtuální reality
18.2. ZE ŽIVOTA: Nevinný syn politického vězně trpěl víc než otec
18.2. TÉMA: Co může znamenat neschválení nového správního řádu?
16.2. INFORMACE: Vojákům a politickým vězňům.
5.2. LIDÉ: Dr. Shaikh píše z cely smrti.
1.2. PRÁVO: Znovu o vlastnících půdy
31.1. ŠAMANOVO DOUPĚ: Svědkové obžaloby
28.1. DOKUMENT: Stanovisko k sudetské otázce - 20 bodů
28.1. DOKUMENT: Osm karlovarských bodů
17.1. ŠAMANOVO DOUPĚ: Zničit pacholka Železného III
1.1. PRAHA: Při sněhu a náledí si klidně nabijte hubu
18.12. ŠAMANOVO DOUPĚ: Schvalovač mrtvol